19 квітня 2019р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Раціональний склад машинного парку для виробництва продукції рослинництва у кооперативі фермерських господарств зони лісостепу україни

Мельник І.І., Гречкосій В.Д., Марченко В.В.
(Національний аграрний університет)

Поряд з різними колективними формами господарювання на селі все більшого поширення набуває фермерство. Цьому сприяли Закони України "Про селянське (фермерське) господарство" і "Земельний кодекс України", а також Указ президента України від 30 травня 2001 року № 372 "Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки".
Станом на 1 липня 2002 р в Україні нараховувалось більше 40 тис. фермерських господарств, на кожне з яких припадало біля 60 га орних земель з урахуванням орендованих.
У більшості фермерські господарства займаються виробництвом продукції рослинництва і лише деякі - тваринництва.
Дослідження Інституту землеробства (с. Чабани, Київська область), а також інші дані агрономічної науки і передового досвіду свідчать про доцільність організації в невеликих за розмірами фермерських господарств, як правило, 3-4-пільних сівозмін.
Так, наприклад, в зоні Лісостепу України доцільно мати такі сівозміни: 1 - озима пшениця; 2 - цукрові буряки; 3 - горох; або 1 - озима пшениця; 2 - ? поля цукрові буряки і ? поля соняшник; 3 - ячмінь; 4 - горох; або 1 - кукурудза на силос; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; або 1 - багаторічні трави; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - ячмінь з підсівом трав.
Виконані нами розрахунки свідчать, що для кожної з основних сільськогосподарських культур з метою раціонального завантаження комплексів машин в зоні Лісостепу доцільно мати посівну площу близько 150 га. У цьому випадку коефіцієнт використання комплексів машин становить близько 0,7 (рис. 1), що за даними проф. Крамарова В.С. є раціональним.
З урахуванням того, що в фермерських господарствах переважатимуть 3-4-пільні сівозміни, для ефективного використання машинно-тракторного парку необхідно мати в кожному господарстві (кооперативі) зони Лісостепу 450-600 га ріллі.
До речі, в США найбільш ефективно працюють господарства, які мають не менше 400 га ріллі. До того ж слід врахувати, що урожайність сільськогосподарських культур у США в 2 і більше разів вища, ніж в Україні. Великі і супервеликі фермерські господарства США, займаючи у загальній кількості лише 7%, виробляють до 70% товарної продукції сільського господарства.


Рис. 1 - Залежність коефіцієнта використання комплексів машин від площі вирощування культур ( S ):
1- кукурудза на зерно; 2 - горох; 3 - цукрові буряки

Отже, з метою підвищення ефективного господарювання, фермерським господарствам доцільно об'єднуватись в кооперативи.
Фермери мають такі основні вигоди від кооперування:
1. Участь у великих за обсягом ділових операціях.
2. Можливості отримувати прибуток не тільки від виробництва, а й переробки і торгівлі продукцією.
3. Вихід на ринки збуту, постачання і послуг. Отримання ринкової влади.
Відповідно до програми і методики кафедри експлуатації техніки та інженерного менеджменту Національного аграрного університету нами обґрунтовано за допомогою персонального комп'ютера перспективний склад машинно-тракторного парку для наведених вище перших двох сівозмін за критеріями мінімуму приведених витрат і затрат робочого часу (праці) для окремого фермерського господарства (площа кожної культури сівозміни становить 15 га) і кооперативу фермерських господарств (посівні площі культур по 150 га) ( таблиці 1 і 2).

Таблиця 1 - Орієнтовні потреби в техніці для кооперативу фермерських господарств зерно-буряківничого напрямку

Техніка
Марка
Потреба в техніці, обгрунтована за критерієм
приведені витрати
Затрати праці
Трактори
К-701
-
3
МФ-8260
-
3
ХТЗ-200
1
-
ХТЗ-17021
2
-
Дойтц 4,78
-
2
ХТЗ-120
1
-
МФ-4270
-
1
ЮМЗ-8080
4
6
ЮМЗ-6АКЛ
9
-
ХТЗ-2511
3
-
Автомобілі
КрАЗ-250
4
-
КамАЗ-5320
-
3
ЗИЛ-130
1
-
УЗСА-40
2
2
Причепи
2ПТС-6
2
3
2ПТС-4-887Б
4
3
ГКБ-8350
-
3
ГКБ-817
1
-
Навантажувачі
СПС-4,2А
1
1
ПЭ-Ф-1А
2
-
ПКУ-0,8А
1
4
ПФ-0,5
1
1
ЗПС-100А
1
1
Машини для основного обробітку грунту
ППО-8-40
-
1
ПНО-3-40
3
-
ПНЯ-6-42
-
1
ПНЯ-4-40
2
-
АКШ-5,6
-
1
АКШ-3,6
1
-
Дискові знаряддя
ЛДГ-20
-
1
ЛДГ-5А
1
-
БДТ-10
-
1
БДС-8,4
1
-
Борона
3БП-0,6А
7
7
Коток
СКГ-2
3
2
Зчіпки
СП-11А
-
1
С-11У
1
1
Машини для внесення добрив
МВУ-16
-
1
МВУ-5А
2
1
ПРТ-16
-
2
МТО-6
3
-
ЗЖВ-Ф-3,2
2
2
Машини для захисту рослин
АПЖ-12
1
1
ПК-20
-
1
ПС-10А
1
-
Харди ТZ
-
1
ПОМ-630-1
3
3
ОМ-630-2
1
-
Машини для передпосівного обробітку грунту
Арамікс
-
2
АГ-3
4
-
КПСН-4
1
1
Сівалки
СЗП-16
-
1
СЗПЦ-12
1
-
СЗС-12
-
1
СТС-2,1
1
-
УПС-12
-
1
ССТ-12В
2
-
Культиватор для міжрядного обробітку
УСМК-5,4Б
3
3
Зернозбиральні машини
КЗСР-9
2
-
МФ-38
-
1
Е-304*
-
1
ЖВП-6А
1
-
ЖЗ-309
-
1
ЖБВ-4,2
-
2
КС-2,1Б
3
-
ПБ-2,1
3
-
Машини для збирання соломи
ПВ-6,0
1
1
ППЛ-Ф-1,6
1
-
Q 1150
-
1
Машини для збирання цукрових буряків
КСН-6
1
-
ППК-6
1
-
КR-6-11
-
1
Kleine L6
-
1
Зерноочисні комплекси
КЗС-50
-
1
ЗАВ-40
1
-

* Примітка: косарка-плющилка Е-304 використовується як енергозасіб для зернової жатки ЖЗ-309.

Таблиця 2 - Орієнтовні потреби в техніці для кооперативу фермерських господарств зерно-буряко-соняшникового напрямку

Техніка
Марка
Потреба в техніці, обгрунтована за критерієм
приведені витрати
Затрати праці
Трактори
К-701
-
7
МФ-8260
-
3
ХТЗ-200
2
-
Т-150-05
3
-
ХТЗ-120
1
-
Дойтц 4,78
-
1
МФ-4270
-
1
ЮМЗ-8080
3
-
МТЗ-80
-
8
ЮМЗ-6АКЛ
12
-
ХТЗ-2511
3
-
Автомобілі
КрАЗ-250
4
-
КамАЗ-5320
-
4
ЗИЛ-130
2
-
ЗИЛ-4502
-
2
САЗ-3507
2
-
УЗСА-40
2
2
Причепи
2ПТС-6
4
5
2ПТС-4-887Б
3
3
ГКБ-8350
-
4
ГКБ-817
2
-
Навантажувачі
СПС-4,2А
1
1
ПЭ-Ф-1А
4
-
ПКУ-0,8А
1
4
ПФ-0,5
1
1
ЗПС-100А
1
1
Машини для основного обробітку грунту
ППО-8-40
-
2
ППО-5-40
2
-
ПНЯ-6-42
-
1
ПНЯ-4-42
1
-
ПЧ-4,5
-
2
ПСТ-4,5
-
2
АКШ-5,6
-
1
АКШ-3,6
2
-
Дискові знаряддя
ЛДГ-20
-
1
ЛДГ-5А
1
-
БДТ-10
-
2
БДС-8,4
1
-
БДВ-3
1
-
Борона
3БП-0,6А
7
7
Коток
3КВГ-1,4
3
3
СКГ-2
2
2
Зчіпки
СП-11А
1
1
С-11У
1
1
Машини для внесення добрив
МВУ-16
-
2
МВУ-5А
3
-
ПРТ-16
-
2
МТО-6
3
-
ЗЖВ-Ф-3,2
2
2
Машини для захисту рослин
АПЖ-12
1
1
ПК-20
-
1
ПС-10А 1 -
1
-
ПОМ-630-1
3
3
ОМ-630-2
1
-
Харди ТZ
-
1
Машини для передпосівного обробітку грунту
Арамікс
-
2
АГ-3
2
-
КПСН-4
2
-
КПСП-4
-
1
КШУ-18
-
1
Сівалки
СЗП-16
-
1
СЗ-3,6А
2
-
СЗС-12
-
1
СТС-6
1
-
СУПН-8А
-
1
СУПН-6А
1
-
ССТ-12В
1
-
УПС-12
-
1
Культиватори для міжрядного обробітку
КРН-5,6Б
-
1
КРН-4,2Б
1
-
УСМК-5,4Б
2
2
Зернозбиральні машини
МФ-38
-
2
КЗСР-9
3
-
Е-304*
-
2
ЖВП-6А
1
-
ЖЗ-309
-
1
ЖБВ-4,2
-
2
КС-2,1Б
3
-
ПБ-2,1
3
-
Машини для збирання соломи
ПВ-6,0
1
1
ППЛ-Ф-1,6
2
-
К-454
-
1
МФ-185 - 1
-
1
Машини для збирання цукрових буряків
КСН-6
1
-
ППК-6
1
-
КR-6-11
-
1
Kleine L6
-
1
Приставка для збирання соняшнику
ПЗС-8
1
1
Зерноочисні комплекси
КЗС-50
-
1
ЗАВ-40 1 -
1
-

* Примітка: косарка-плющилка Е-304 використовується як енергозасіб для зернової жатки ЖЗ-309.


Економічні показники використання комплексів машин для виробництва продукції рослинництва подано у таблицях 3 і 4.

Таблиця 3 - Економічні показники використання комплексів машин та собівартості продукції у фермерському господарстві зерно-буряківничого напрямку в залежності від площі вирощування*

Культура
Значення економічних показників в залежності від площі, га
Капітальні вкладення, грн/га
Приведені витрати, грн/га
Собівартість продукції, грн/т
15
150
15
150
15
150
Озима пшениця
22671.28
67278.84
5949.84
16233.46
4355.80
11583.82
1725.81
3669.43
440.57
559.64
413.56
502.51
Цукрові буряки
27816.62
48231.37
8151.28
19131.34
5579.18
9150.88
2465.90
4567.11
91.79
104.76
87.63
99.18
Горох
33752.28
46304.78
6257.89
13489.33
5794.57
8094.11
1565.71
3031.91
414.81
522.09
387.85
486.07

* Примітка: у чисельнику наведено дані для комплексів машин, обгрунтованих за критерієм мінімуму приведених витрат, а у знаменнику - затрат праці.

Таблиця 4 - Економічні показники використання комплексів машин та собівартості продукції у фермерському господарстві зерно-буряко-соняшникового напрямку в залежності від площі вирощування культур*

Культура
Значення економічних показників в залежності від площі, га
Капітальні вкладення, грн/га
Приведені витрати, грн/га
Собівартість продукції, грн/т
15
150
15
150
15
150
Озима пшениця
148843.81
38022.56
4648.66
15688.76
3178.89
7167.57
1522.68
3632.71
438.58
553.47
411.80
502.51
Цукрові буряки
28517.48
108226.90
8115.70
22318.16
5683.38
18396.41
2592.90
5109.35
91.77
111.03
91.00
100.83
Соняшник
23033.92
97026.48
6479.66
30212.99
4475.35
16326.55
1838.85
6021.05
807.52
1119.59
743.90
1002.00
Ячмінь
14492.78
39570.87
5459.70
10253.72
3071.32
7372.65
1598.72
2784.08
447.44
581.00
418.32
533.73
Горох
23879.34
44776.20
4308.01
13461.67
4286.77
7872.91
1339.09
3056.22
407.89
524.17
404.81
493.40

Примітка: Для цукрових буряків і соняшнику економічні показники подано для половинної площі (7,5 і 75 га).
Результати розрахунків свідчать про те, що в фермерських господарствах, особливо в їх кооперативах, доцільно мати сучасну потужну енергетичну базу та швидкісні широкозахватні сільськогосподарські машини. До складу комплексів машин, обгрунтованих за критерієм мінімуму затрат праці, входить більш потужна і продуктивна, але дорога, у тому числі й іноземна сільськогосподарська техніка. Якщо за критерій ефективності прийнято мінімум приведених витрат, то комплекси машин містять менш потужні енергетичні засоби і дешевші сільськогосподарські машини, в основному вітчизняного виробництва та з країн ближнього зарубіжжя.
Порівнюючи економічні показники використання комплексів машин та собівартості продукції рослинництва в окремому господарстві (посівні площі культур по 15 га) та кооперативі фермерських господарств (посівні площі культур по 150 га кожна) (таблиці 3 і 4), приходимо до висновку, що перевага за кооперативом: в середньому у 4 рази менші капітальні вкладення, у 2,5 рази - приведені витрати і на 7% - собівартість продукції. Низький відсоток зменшення собівартості продукції рослинництва в кооперативі фермерських господарств обумовлений значною питомою вагою затрат на матеріали (насіння, добрива, пестициди).
Таким чином, враховуючи світовий досвід функціонування фермерських господарств і дані виконаних нами досліджень, слід віддати перевагу великим господарствам або їх кооперативам

Список літератури

1. Гайдуцький П.І., Лобас М.Г. Відродження МТС (Організація машинно-технологічних станцій в ринкових умовах). - К.: Аграрний інститут НВАТ "Агроінком", 1997, - 508 с.
2. Лобас М.Г., Македонський А.В., Беляєв Д.Є., Грищенко О.В. Організація селянських (фермерських) господарств. - К.: Аграрний інститут НВАТ "Агроінком", 1998, - 288 с.
3. Мельник І.І., Гречкосій В.Д., Марченко В.В. та ін. Оптимізація комплексів машин і структури машинного парку та планування технічного сервісу. Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр НАУ, 2001 - 106 с.

  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.