20 липня 2019р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Ефективність механізованого виробництва сої

Мельник І.І., Гречкосій В.Д., Марченко В.В.
Національний аграрний університет

Однією з важливих задач рослинництва є підвищення ефективності виробництва сої, яка за вмістом білку (до 55%) і масла (до 27%) в насінні переважає інші зернобобові культури [1]. За даними Інституту кормів УААН [2], щоб війти на світовий рівень у вирішенні проблеми рослинного білку та олії, посіви сої в Україні слід розширити до 500 тис. га, а у віддаленій перспективі - до 2-3 млн. га (6-9% орних земель). До речі, у США соя займає 18 відсотків орних земель. Американські фермери згодовують тваринам соєво-кукурудзяний шрот, а українські - дерть в основному із зернових колосових культур. Як результат, витрата корму з шроту на виробництво кілограма м'яса порівняно з дертю у 3-4 рази менша.
В Україні є необхідні грунтово-кліматичні умови для вирощування вітчизняних високопродуктивних сортів сої з потенціалом урожайності 3,5-4,5 т/га, які не поступаються сортам зарубіжним [2].
Розрахунки і передовий досвід свідчать, що вирощувати сою в господарствах доцільно на площі не менше 150-200 га. Це дає можливість впровадити інтенсивну технологію, ефективно застосовувати сучасні комплекси машин (коефіцієнт використання більше 0.7), а отже, одержувати високі врожаї.
Виробництво сталих врожаїв сої базується на високій культурі землеробства і використанні сучасних комплексів машин по відповідних технологічних лініях: приготування і внесення добрив, основного, передпосівного обробітку ґрунту та сівби, комплексної боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами, збирання та післязбиральної обробки врожаю.
Найвищі врожаї сої одержують при вирощуванні після зернових колосових культур, кукурудзи на силос, зелений корм, картоплі і однорічних кормових культур [2, 3]. Сама соя як бобова культура залишає в ґрунті 60-80 кг/га азоту і є добрим попередником для зернових, кормових, технічних і овочевих культур.
На формування центнера насіння витрачається 7,5-10,0 кг азоту, 1,7-2,5 - фосфору і 3,0-4,5 кг калію [3]. Для одержання програмованого врожаю (3 т/га) передбачено внесення відповідних мінеральних добрив (таблиця 1).

Таблиця 1 - Розрахунок вартості витрачених добрив

Норма внесення добрив, т/га
Ціна добрив, грн/т
Вартість добрив, грн/га
Всього, грн/га
Суперфосфат
Калій магнезія
Аміачна селітра
Суперфосфат
Калій магнезія
Аміачна селітра
Суперфосфат
Калій магнезія
Аміачна селітра
0,3
0,3
0,2
660,00
650,00
580,00
198,00
195,00
116,00
509,00

У сівозмінах різних грунтово-кліматичних зон під сою застосовують диференційований обробіток ґрунту. Раціонально поєднують глибокий, звичайний і поверхневий обробіток з використанням полицевих, плоскорізних, дискових, голчастих, комбінованих та інших ґрунтообробних знарядь. Але зважаючи на значне забур'янення полів, поки що основним є плужний обробіток ґрунту, який включає лущення стерні чи дискування і оранку, бажано гладеньку обертовим плугом.
У сівозмінах різних грунтово-кліматичних зон під сою застосовують диференційований обробіток ґрунту. Раціонально поєднують глибокий, звичайний і поверхневий обробіток з використанням полицевих, плоскорізних, дискових, голчастих, комбінованих та інших грунтообробних знарядь. Але зважаючи на значне забур'янення полів, поки що основним є плужний обробіток ґрунту, який включає лущення чи дискування і оранку, бажано гладеньку обертовим плугом.
Одна з головних умов одержання високих врожаїв сої полягає в ретельному передпосівному обробітку ґрунту. Для цього передбачено закриття вологи важкими зубовими боронами та обробіток ґрунту комбінованим агрегатом типу "Європак", який забезпечить дрібногрудкувату структуру ґрунту та сприятливі умови для сівби і росту сої.
За 4-5 тижнів до сівби насіння потруюють вітаваксом (3 л/т), а у день сівби обробляють препаратом бульбочкових бактерій - соєвим ризоторфіном.
Кращий спосіб сівби сої - широкорядний з міжряддями 45 см. Для високорослих і пізньостиглих сортів рекомендовано міжряддя 70 см [2]. Глибина загортання насіння має становити 2,5-3см, а за умови недостатньої зволоженості верхнього шару ґрунту - 3-4 см. Для умов Лісостепу норма висіву насіння повинна становим [2]: для ранньостиглих сортів - 700-750 тис/га схожих насінин, середньоранньостиглих - 600-650, середньостиглих - 500-550 (орієнтовно 80-100 кг/га). Для появи дружніх сходів сівбу на одному полі необхідно закінчити за один-два дні.
Механізований догляд за посівами сої містить комплекс заходів по боротьбі з бур'янами, шкідниками і хворобами. Для боротьби з бур'янами доцільно поєднати механічні (досходове боронування, рихлення міжрядь) і хімічні способи (обприскування посівів). У таблиці 2, як приклад, наведено кількість і вартість витрачених пестицидів для захисту сої.

Таблиця 2 - Розрахунок вартості витрачених пестицидів

Назва препарату
Норма внесення, кг(л)/га
Ціна препарату, ум.од./кг(л)
Вартість препарату, ум.од./га
Всього, ум.од./га
Гербі-цид
Фунгі-цид
Інсекти-цид
Гербі-цид
Фунгі-цид
Інсекти-цид
Гербіцид
Фунгіцид
Інсектицид
Гербіцид
Фунгіцид
Інсектицид
Базагран
Віта вакс
Золон
2
0,3
3
18,00
12,96
11,16
36,00
3,89
33,48
73,37

За необхідності підсушування рослин проводять десикацію обприскуванням розчином басти (2 кг/га) у фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за 10 днів до початку збирання врожаю). За рахунок цього підвищується продуктивність комбайна на 30-40% і значно зменшуються втрати насіння.
Сою збирають однофазним способом при повному дозріванні насіння (вологість 14-16%) зернозбиральними комбайнами. Жатку комбайна переобладнують на низький зріз (5-6 см), а молотильно-сепаруючі органи - на відповідні оптимальні режими роботи, які забезпечують мінімальні втрати зерна. Післязбиральну обробку насіння сої доцільно виконувати на зерноочисних сушильних комплексах типу КЗС. Якщо в господарствах вони відсутні, можна використати лінії, зкомплектовані з окремих зерноочисних машин і сушарок. Оптимальна вологість зерна для зберігання має становити 12-13%.
Склад комплексів машин для виробництва сої у зоні Лістостепу України, обґрунтований за критеріями мінімуму приведених витрат і затрат робочого часу, наведено в таблиці 3.

Таблиця 3 - Склад комплексів машин для вирощування та
збирання сої на площі 150 га

Техніка
Кількість машин у комплексі, обґрунтованому за критерієм
Вид
Марка
приведених витрат
затрат робочого часу
Трактори
Джон Дір 8100
-
3
ХТЗ-17021
3
-
Дойтц 4,78
-
3
Беларусь-800
-
1
ЮМЗ-8080
3
-
Автомобілі
КамАЗ-5320
-
4
ЗИЛ-130
5
-
ЗАУ-3
1
1
Навантажувачі
ПЭ-Ф-1А
1
-
ПКУ-0,8А
-
1
3М-60А
1
1
Причепи
ГКБ-8350
-
2
ГКБ-817
2
-
Плуги
Джон Дір 975
-
1
ПНО-4-40
2
-
Дискові борони
Джон Дір 630
-
1
БДТ-7,0А
1
-
Зубові борони
БЗТС-1,0
21
21
3БП-0,6А
12
12
Зчіпка
СГ-21Б
1
1
Комбіновані агрегати
К 600 РS
-
2
КААП-6
2
-
Сівалки
Джон Дір 1760
-
1
УПС-12
2
-
Культиватори
Джон Дір 856
-
1
УСМК-5,4Б
2
-
Машини для внесення добрив
МВУ-12
-
1
МВУ-8Б
1
-
Машини для захвату рослин
Мобитокс-С
-
1
ПК-20
1
-
МПР-3200
-
1
АПЖ-12
1
-
ЗЖВ-Ф-3,2*
1
1
Харди ТV
-
1
ОПШ-2000-21,6
1
-
Зернозбиральні комбайни
Максімайзер 9500
-
1
Лан
2
-
Комплекс зерноочисний сушильний
КЗС-25Ш
1
1

*Машина ЗЖВ-Ф-3,2 використовується для транспортування води і розчину пестицидів

Структурний і кількісний склад комплексів машин для вирощування та збирання сої обґрунтовано на кафедрі експлуатації техніки та інженерного менеджменту Національного аграрного університету за розробленою, апробованою і впровадженою у виробництво системою "Комплексне машиновикористання", якою передбачається розв'язання задачі у єдиному системному взаємозв'язку: технологія - машинно-тракторні агрегати - комплекси машин - машинно-тракторний парк [4]. На кожній операції виробництва сої передбачалось використання до 10 конкуруючих машинних агрегатів.
Розрахунки виконано для таких умов: площа вирощування сої - 150 га; урожайність зерна - 3 т/га, соломи - 2,5 т/га (подрібнюється і розкидається по полю); довжина гону поля - 900 м; віддаль перевезень: внутрішньогосподарських - 4 км, позагосподарських - 15 км.
Як видно з даних таблиці 3, до складу комплексу машин, обгрунтованому за критерієм затрат робочого часу (праці), входить високопродуктивна, у тому числі іноземна, але дорога техніка, а приведених витрат - менш продуктивна вітчизняна, але дешевша.
Економічні показники вирощування та збирання сої вищенаведеними комплексами машин подано в таблиці 4.

Таблиця 4 - Економічні показники вирощування та збирання сої

Критерій обґрунтування комплексу машин
Економічні показники виробництва сої комплексами машин
Капітальні вкладення, грн/га
Приведені витрати, грн/га
Затрати робочого часу, год/га
Собівартість зерна, грн/т
Приведені витрати
2132,03
1047,87
5,62
596,08
Затрати робочого часу
4631,77
1970,32
4,00
784,75

Отже, як свідчать дані таблиці 4, комплекс машин, обгрунтований за критерієм мінімуму приведених затрат, дає можливість на 32% зменшити собівартість зерна, а за критерієм мінімуму затрат робочого часу - зменшити на 40% затрати праці.
В Україні можна створити Соєвий пояс (на зразок американського), налагодити насінництво інтенсивних сортів (на 2001 рік зареєстровано 43 вітчизняних сорти сої), впровадити комплексну механізацію з метою значного розширення виробництва сої, щоб вийти на світовий рівень у вирішенні проблеми рослинного білка та олії.

Список літератури

1. Лещенко А.К. Культура сої. - К.: Наукова думка, 1978, - 236 с.
2. Бабич А., Колісник С., Побережна А. та ін. Розміщення посівів і технологія вирощування сої в Україні / Пропозиція, 5, 2000. - с.38-40.
3. Соя. Интенсивная технология /Ю.П.Буряков, А.Д.Сорокин, В.М.Пенчуков и др. - М.:Агропромиздат, 1988. - 48 с.
4. Мельник І.І., Гречкосій В.Д., Марченко В.В. та ін. Оптимізація комплексів машин і структури машинного парку та планування технічного сервісу. Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр НАУ, 2001 - 106 с.

  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.