25 квітня 2019р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Ефективність використання комплексів машин для вирощування та збирання ріпаку

Мельник І.І., Гречкосій В.Д., Марченко В.В.
Національний аграрний університет

Вирощування та збирання сталих врожаїв ріпаку базується на високій культурі землеробства і використанні сучасних комплексів машин по відповідних технологічних лініях: приготування і внесення добрив, основного, передпосівного обробітку ґрунту та сівби, комплексної боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами, комбайнового збирання та промислового виробництва олії.
Найвищі врожаї озимого ріпаку одержують при сівбі по зайнятому пару, конюшині та однорічних травах [ 1 ].
Ріпак добре відгукується на післядію органічних та мінеральних добрив. Проектованою нами технологією передбачено внесення мінеральних добрив у три строки: під оранку (суперфосфат і калій магнезія по 300 кг/га), під час сівби (гранульований суперфосфат - 100 кг/га) і в період вегетації (весною) для підживлення рослин (аміачна селітра - 200 кг/га), (табл. 1). Ріпак також добре реагує на післядію органічних добрив, які вносять під попередник, а на окремих полях - безпосередньо під зяблеву оранку [ 2 ].

Таблиця 1 - Розрахунок вартості витрачених добрив

Норма внесення добрив, т/га
Ціна добрив, грн/т
Вартість добрив, грн/га
Суперфосфат
Калій магнезія
Аміачна селітра
Гній
Суперфосфат
Калій магнезія
Аміачна селітра
Гній
Суперфосфат
Калій магнезія
Аміачна селітра
Гній
0,4
0,3
0,2
30*
660
650
580
7
264
195
116
63

* Гній під ріпак вноситься на 30% площі.
Озимий ріпак порівняно з ярим більш урожайний і має дещо вищий (більше 40%) вміст олії у насінні. Якщо організувати стабільне вирощування, то рекомендоване виробництвом співвідношення між озимою та ярою формами приблизно 4 : 1.
У сівозмінах різних грунтово-кліматичних зон під озимий ріпак застосовують диференційований обробіток ґрунту. Правильно поєднують глибокий, звичайний і поверхневий обробіток з використанням полицевих, плоскорізних, дискових, голчастих, комбінованих та інших ґрунтообробних знарядь. Але зважаючи на значне забур'янення полів , поки що основним є плужний обробіток ґрунту, такий, як під озиму пшеницю.
Одна з головних умов одержання високих врожаїв при інтенсивній технології вирощування ріпаку полягає в ретельному передпосівному обробітку ґрунту. З цією метою передбачено закриття вологи важкими зубовими боронами, обробіток ґрунту паровими культиваторами та комбінованими агрегатами тику Європак, які забезпечать дрібногрудкувату структуру ґрунту та сприятливі умови для сівби і росту ріпаку.
Перед сівбою насіння необхідно протруїти препаратом вітавакс 200 (2-3 кг на тонну насіння), або іншими рекомендованими протруювачами [ 1 ] .
Ріпак, як правило, сіють зернотрав'яними сівалками з міжряддям 15 см. На забур'янених полях його доцільно висівати овочевими сівалками з міжряддям 45 см і наступним обробітком. Норма висіву насіння у першому випадку становить 7-8 кг/га, у другому - 3-5 кг/га [ 2 ] .
Кращими є безерукові та безглюкозинолотні сорти : Церес, Мадора, Фалькон, Світоч та ін. [ 3 ] .
При сівбі зернотрав'яними сівалками слід залишати технологічні колії для проходу агрегатів по догляду за посівами. Для цього в середній сівалці трисівалкового агрегату перекривають 6, 7 і 18, 19 висівні апарати. При сівбі односівалковим агрегатом висівні апарати перекривають при кожному третьому проході.
Механізований догляд за посівами ріпаку містить комплекс заходів по боротьбі з бур'янами , шкідниками і хворобами, а також підживлення рослин азотними добривами. У табл. 2, як приклад, наведено кількість і вартість витрачених пестицидів для захисту ріпаку.
Ріпак збирають, як правило, роздільним способом. Пряме збирання застосовують лише при рівномірному дозріванні рослин і відсутності бур'янів.
Для збирання ріпаку використовують таку ж техніку, як і для зернових колосових культур з додатковим встановленням на зернозбиральні комбайни пристроїв типу ПКК-5 для збирання дрібнонасінних культур і герметизацію місць можливих втрат насіння.

Таблиця 2 - Розрахунок вартості витрачених пестицидів

Назва препарату
Норма внесення, кг(л)/га
Ціна препарату, ум.од./кг(л)
Вартість препарату, ум.од./га
Гербіцид
Фунгіцид
Інсектицид
Гербіцид
Фунгіцид
Інсектицид
Гербіцид
Фунгіцид
Інсектицид
Гербіцид
Фунгіцид
Інсектицид
Фюзілад Супер
Вітавакс
Альєтт
Золон
1,7
0,2
1,6
1,7
16,2
11,5
16,8
9,3
27,5
2,3
26,9
15,8

Ріпаковий ворох очищають на стаціонарних зерноочисних агрегатах типу ЗАВ-25, КЗС-25Ш чи пересувних машинах ОВС-25. Для тривалого зберігання вологість насіння слід довести до 8 %. Вихід ріпакової олії в Україні становить близько 40%, а шроту з насіння - понад 50 %.
Структурний і кількісний склад комплексів машин для вирощування та збирання ріпаку обґрунтовано на кафедрі експлуатації техніки та інженерного менеджменту Національного аграрного університету за розробленою, апробованою і впровадженою у виробництво системою "Комплексне машиновикористання", якою передбачається розв'язання задачі у єдиному системному взаємозв'язку: технологія - машинно-тракторні агрегати - комплекси машин - машинно-тракторний парк [ 4 ] .
Розрахунки виконано для таких умов: площа вирощування ріпаку - 100 га; урожайність насіння - 3 т/га, соломи - 6 т/га; солома подрібнюється і розкидається по полю; довжина гону поля - 800 м; віддаль перевезень: внутрішньогосподарських - 3 км; позагосподарських - 12 км.
Структурний і кількісний склад комплексів машин для виробництва озимого ріпаку у зоні Лісостепу України, обґрунтований за критеріями мінімуму приведених витрат і затрат робочого часу, наведено в табл. 3.
Як видно з табл. 3, до складу комплексу машин, обґрунтованому за критерієм затрат робочого часу (праці), входить високопродуктивна, у тому числі іноземна, але дорога техніка, а приведених витрат - менш продуктивна, але дешевша.

Таблиця 3 - Склад комплексів машин для вирощування та
збирання озимого ріпаку на площі 100 га

Техніка
Кількість машин у комплексі, обґрунтованому за критерієм
Вид
Марка
приведених витрат
затрат робочого часу
Трактори
К-701М
-
2
Джон Дір 8400
-
1
ХТЗ-17021
1
-
Т-150
1
1
МТЗ-80
-
3
ЮМЗ-6АКЛ
4
-
Автомобілі
КамАЗ-5320
-
2
ЗИЛ-130
1
-
САЗ-3507
2
-
ЗАУ-3
-
1
Навантажувачі
ПЭ-Ф-1А
1
1
ПКУ-0,8А
1
1
Бульдозерний пристрій
ДЗ-29*
1
1
Причепи
2ПТС-6
-
1
ГКБ-8350
-
1
ГКБ-817
1
-
Плуги
Джон Дір 995
-
1
ПЛП-6-35
1
-
Дискові борони
Джон Дір 630
-
1
БДТ-7,0А
1
-
Коток
ККШ-6
1
-
Культиватори
КГ-8
1
1
Комбіновані агрегати
Б 622
-
1
КААП-6
1
-
Зчіпка
СП-11А
-
1
Машини для приготування і внесення добрив
УТМ-30
1
1
МВУ-16
-
1
МВУ-5А
1
-
ПШ-21,6
-
1
ПРТ-16
-
1
МТО-6
1
-
Машини для захисту рослин
ПС-10А
-
1
ПК-20
1
-
АПЖ-12
1
1
ОПШ-2000-21,6
-
1
ПОМ-630
1
-
ЗЖВ-Ф-3,2**
1
1
Навантажувачі зерна
3ПC-100А
-
1
ПШП-7
1
-
Сівалка
СЗТ-3,6А
1
3
Жатка
ЖВП-6А
1
1
Зернозбиральні комбайни
КЗС-9
-
1
СК-5М
1
-
Зерноочисні агрегати
ЗАВ-40
-
1
ЗАВ-25
1
-

* Бульдозерний пристрій використовується для буртування гною на краю поля;
** Машина ЗЖВ-Ф-3,2 використовується для транспортування води і розчину пестицидів.
Економічні показники вирощування та збирання ріпаку вищенаведеними комплексами машин подано в табл. 4.

Таблиця 4 - Економічні показники вирощування та збирання ріпаку

Критерій обґрунтування комплексу машин
Економічні показники виробництва ріпаку комплексами машин
Капітальні вкладення, грн/га
Приведені витрати, грн/га
Затрати робочого часу, год/га
Собівартість зерна, грн/т
Приведені витрати
2020,62
1069,62
6,57
627,32
Затрати робочого часу
2987,89
1433,68
4,70
763,65

Отже, як свідчать дані таблиці 4, комплекс машин, обґрунтований за критерієм мінімуму приведених затрат, дає можливість зменшити собівартість зерна, а за критерієм мінімуму затрат робочого часу - зменшити затрати праці (робочого часу) при збільшенні собівартості зерна ріпаку.
При переробці насіння урожайністю 3 т/га можна отримати близько тонни ріпакової олії з гектара, яку можна використовувати для їжі та в якості біопалива.

Список літератури

1. Довідник агронома / Упоряд. В.А.Кононюк та ін.; За ред. Л.Л.Зіневича. - К.: Урожай, 1985. - с.196-197.
2. Юуряков Ю.П., Москотин В.А., Ревякин Е.Л. и др. Практическое руководство по освоению интенсивной технологии возделывания рапса. - М.: Агропромиздат, 1987. - 48с.
3.Щербаков В., Фесенко І., Нереуцький С. Перспективи виробництва ріпаку в Україні / Пропозиція, 1999. №11. - с.28-29.
4. Мельник І.І., Гречкосій В.Д., Марченко В.В. та ін. Оптимізація комплексів машин і структури машинного парку та планування технічного сервісу. Навчальний посібник - К. - Видавничий центр НАУ, 2001. - 106с.

  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.