21 квітня 2019р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Льон-довгунець

За останні роки Науково-дослідний інститут луб'яних культур ( НДІЛ) разом з іншими науково-дослідними і конструкторськими організаціями розробив інтенсивну технологію вирощування та збирання льону з мінімальними затратами ручної праці. Вона базується на високій культурі землеробства і використанні комплексів машин по відповідних технологічних лініях: приготування і внесення добрив, основного, передпосівного обробітку грунту і сівби, комплексної боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами, комбайнового збирання льону та промислового приготування трести.
Після збирання попередника (зернові колосові, трави) площу обробляють дисковими знаряддями (ЛДГ-10А, ЛДГ-15А, БДТ-7А, БДВ-8,5, БДС-8,4 та ін.). При значній засміченості пирієм через 15-20 днів після першого проводять повторне лущення стерні і вносять гербіцид типу раундап.
Основне внесення мінеральних добрив (80-85 % від загальної кількості) виконують машинами МВУ-16,МВУ-8Б, МВУ-5А, 1РМГ-4Б, МВД-900. Для одержання 1 т волокна з гектара всього необхідно внести під льон до 10-12 ц/га мінеральних добрив у стандартних туках. Співвідношення N : Р : К повинно становити 1 : (2-3) : (3-4).
Орють на зяб плугами типу ППО-8-40, ППО-5-40. Восени у міру з'явлення бур'янів проводять культивацію з боронуванням.
За 2-6 місяців до сівби насіння льону протруюють на машинах ПСШ-5, ПС-10А, ПК-20, "Мобитокс".
Найкращі результати на передпосівному обробітку грунту дають комбіновані агрегати Б-622 "Європак", Арамікс, К 600PS, АПК-6, АГ-6, АГ-3 та ін.
Льон сіють сівалками СЗЛ-3,6 на ширину міжрядь 7,5 см. Глибина загортання насіння на супіщаних грунтах становить 2-3 см, на суглинках - 1,5-2 см. У рядки при сівбі вносять 10 кг/га поживної речовини гранульованого борного суперфосфату. Сівбу необхідно закінчити протягом 3-5 днів.
Після сівби льону грунтову кірку руйнують легкими боронами типу ЗБП-0,6А або ротаційними мотиками.
Невід'ємною ланкою інтенсивної технології виробництва льону-довгунця є впровадження системи агротехнічних і хімічних заходів захисту рослин з урахуванням грунтово-кліматичних умов кожного господарства.
Хімічний захист льону від шкідників і хвороб полягає в протруюванні насіння і обробці рослин пестицидами за допомогою штангових обприскувачів ОПШ-2000-2-21,6 , ОП-2000-2-01, ПОМ-630, ОПШ-15-01, зарубіжних обприскувачів фірм Харді, ДжонДір та інших або авіації.
Для прискорення достигання льону, підвищення продуктивності комбайнів і сушильних пунктів посіви у ранній жовтій стиглості обробляють десикантами, використовуючи для цього авіацію. Проти вилягання посіви обробляють ретардантом.
З метою значного зменшення затрат праці і коштів при підготовці полів до збирання, виключення застосування льонобралок ТЛН-1,5А, молотарок МЛ-2,8П чи МЛВ-2 проходи і поворотні смуги засівають кормовими травами або зернобобовими культурами. Перед збиранням льону їх скошують.
Льон на волокно збирають у ранній жовтій та жовтій стиглості. Основний спосіб - комбайновий у трьох варіантах: одночасне в'язання соломи в снопи і реалізація їх на завод; розстилання в стрічки на льонищі, підбирання і в'язання соломи після висихання підбирачами ПТН-1 і здавання її на завод; розстилання в стрічки на льонищі для вилежування, обертання стрічок за допомогою обертачів ОСН-1 і піднімання трести підбирачами з в'язанням в снопи та реалізація останніх на завод чи перевезення до місця зберігання для переробки її в господарстві.
Потоковість робіт і виключення втрат забезпечуються за умови збирання та реалізації за першим і другим варіантами половини урожаю, а за третім - іншої половини.
Льонокомбайни ЛКВ-4А і ЛКВ-4Т з в'язальними апаратами, а також підбирачі ПТН-1 забезпечують снопов'язальним шпагатом з розрахунку 4-5 кг/га.
Впроваджено також комплекс машин і обладнання для збирання з поля та переробки на льонозаводах соломи і трести. в рулонах. Комплекс машин включає рулонний прес-підбирач ПРП-1,6 з пристроєм ПРЛ-1, навантажувач ПФ-0,5 із спеціальним захватом для рулонів ППЛ-0,5 і розмотувач рулонів льоносоломи і трести РРЛ-2.
Якщо збирати льонову сировину в рулонах, значно скорочуються транспортні витрати.
При комбайновому способі збирання льоновий ворох відвозять тракторними причепами типу 2ПТС-4-887Б на сушильний пункт.
Ворох обробляють на пунктах сушарками типів: наземного (проект 814-127), конвейєрного (проект 812-2-3) або карусельного (проект 812-1-6) продуктивністю з сухим ворохом відповідно 0,59, 0,54 і 0,90 т/год.Висушений до вологості 12-18 % льоновий ворох подають на молотарку-віялку МВ-2,5А або МЛВ-2. Після обмолоту насіння льону очищають на машині СМП-0,5 і засипають на зберігання або здають державі. Багато господарств переробляють тресту на своїх м'яльно-тіпальних пунктах, які мають м'ялку МЛ-6А, тіпальну машину ТЛ-40 та куделеприготувач КЛ-25. Схеми механізованого процесу збирання льону-довгунця зображено на рис. 5.


Рис. 5. Схеми збирання і післязбиральної обробки льону

Склад комплексів машин для вирощування та збирання льону-довгунця на площі 1000 га наведено в табл. 17

Таблиця17. Склад комплексів машин для вирощування та збирання льону-довгунця.
Урожайність трести - 35 ц/га, насіння - 5 ц/га

Техніка
Кількість машин у комплексі, обгрунтованому за критерієм
Вид
марка
затрат робочого часу
приведених затрат
Трактори
К-701
7
-
МФ 8260
5
-
ХТЗ-200
5
5
ХТЗ-17021
-
7
МФ 4270
4
-
ЮМЗ-8080
26
-
ЮМЗ-6АКЛ
-
24
Т-30
61
61
Автомобілі
КрАЗ-250
-
7
КамАЗ-5320
6
-
УЗСА-40
1
1
Причепи
2ПТС-6
4
-
2ПТС-4-887А
15
20
ГКБ-8350
6
-
Навантажувач
ПКУ-0,8А
1
-
Плуги
ППО-8-40
5
-
ППО-5-40
-
7
Лущильники
ЛДГ-20
2
-
ЛДГ-15А
-
2
Зубова борона
ЗБП-0,6А
48
42
Зчіпки
СГ-21Б
4
-
СГ-11А
5
5
С-11У
-
6
Машини для приготування і внесення добрив
МВУ-16
2
-
МВУ-5А
-
3
ЗЖВ-Ф-3,2
2
2
Машина для захисту рослин
ПК-20
-
1
АПЖ-12
1
1
TWIN-TA
ОМ-630-2
-
6
Мобитокс-С
1
0
Ґрунтообробні агрегати
Арамікс
5
-
АГ-6
-
6
Сівалка
СЗЛ-3,6
15
15
Машина для збирання льону
ЛКВ-4А
13
13
ОСН-1Б
61
61
ПТН-1
61
61
ППС-3
6
6
Сушильно-очисний пункт
812-1-6
6
6
Молотарка-віялка
МВ-2,5А
6
6

* На половину площі.

Економічні показники використання наведених вище комплексів машин подано в таблиці 18.

Таблиця 18 - Економічні показники використання комплексів
машин для вирощування та збирання льону-довгунця

Критерій обґрунтування комплексу машин
Показники
Капітальні вкладення, грн/га
Приведені витрати, грн/га
Затрати робочого часу, год/га
Витрата палива, л/га
Щільність механізованих робіт, ум.га/га
Приведені витрати
1640,63
1008,21
12,73
97,96
12,24
Затрати робочого часу
2143,53
1238,54
11,57
103,69
12,45
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.