18 липня 2019р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Картопля

Всі операції на виробництві картоплі за інтенсивною технологією виконують комплексом машин відповідно до технологічного процесу.
Після збирання попередника (зернові, трави) поле лущать дисковими знаряддями, вносять добрива і орють плугами з передплужниками. Якщо є коренепаросткові бур'яни, то проводять дворазове лущення на глибину 6-7 см дисковими знаряддями і на глибину 10-12 см лемішними лущильниками чи плоскорізами. На дерново-підзолистих грунтах поглиблюють орний шар з обов'язковим внесенням не менше 30-40 т/га гною, що є дуже важливим для підвищення урожаю картоплі.
Рекомендується при оранці на зяб вносити під картоплю на Поліссі та в західних районах 50-60 т/га гною, Лісостепу 30-40, Степу 20-30 т/га. Органічні добрива вносять перевалочним або потоковим способом кузовними розкидачами ПРТ-16М, ПРТ-10-1, МТО-6, РПО-6 та ін. Весняне внесення добрив, особливо на суглинкових грунтах, небажане, бо у цьому випадку утворюються глибокі колії і ущільнюється вологий грунт. До того ж у свіжому гною є багато насіння бур'янів. Фосфорні і калійні мінеральні добрива рекомендується вносити під зяб, а азотні - весною при передсадильному нарізуванні гребенів. Підживлювати рослини у цьому випадку недоцільно.
Для механізованого завантаження мінеральних добрив при їх внесенні з одночасним нарізуванням гребенів просапні культиватори - КОН-2.8А або КРН-4,2Г переобладнують: замість банок туковисівних апаратів АТД-2 встановлюють бункер місткістю 650-700 кг (рис.4).

Рис. 4. Комбінована машина для нарізання гребенів з одночасним внесенням в них мінеральних добрив:
а, б - схема переобладнаного відповідно культиватора і бункера; 1 - культиватор; 2 -бункер; 3 - розкоси кріплення; 4 - туковисівний апарат; 5 - тукопровід; 6 - підживлювальний ніж; 7 - кронштейн кріплення ножа

Весняне закриття вологи на супіщаних грунтах здійснюють агрегатами на базі гусеничних тракторів типу Т-150, зчіпок СГ-21 і важких борін БЗТС-1,0. Суглинкові грунти спочатку розпушують культиваторами на глибину 12-14 см, а потім переорюють плугами без
полиць. Добру якість на передпосівному обробітку грунту забезпечують комбіновані агрегати типу "Європак".
Весною готують насінний матеріал. В ННЦ "ІМЕСГ" розроблено і впроваджено потокову технологію підготовки насінного матеріалу та його завантажування в бункери саджалок. Картоплю з кагатів забирають навантажувачем ПКУ-0,8 або ПФ-0,5 з обгумованим ковшем. Від кагатів бульби транспортують автомобілями-самоскидами або тракторними причепами до сортувального пункте КСП-25 (КСП-15В) і вивантажують у бункери. Відсортований на КСП-25 садивний матеріал (маса бульби 50-80 г) подають у бункер-нагромаджувач місткістю 25-30 т. З нього картоплю завантажують у автомобілі-самоскиди, які транспортують її до садильних агрегатів.
У технологічній лінії підготовки насінного матеріалу доцільно передбачити протруювання бульб за допомогою протруювача "Гумотокс-С" або переобладнаного картоплезбирального комбайна типу Е-668/7.
Важливою умовою одержання високих урожаїв картоплі є дотримання оптимальної густоти садіння. За даними передового досвіду вона повинна становити: на Поліссі 55-60 тис. кущів для товарної і 70-75 тис. для насінної картоплі; у Лісостепу - відповідно 45-50 і 55 тис. кущів; у Степу - 40-45 і 50, а на зрошенні - 50-55 тис. кущів.
У господарствах для садіння картоплі застосовують застарілі картоплесаджалки КСМ-4А і КСМ-6А з барабанно-вичерпувальним апаратом. В Україні створено більш сучасні картоплесаджалки типу КС-4 і КС-2 з транспортерно-ложковим вичерпувальним апаратом, які значно менше пошкоджують бульби.
При догляді за посадками картоплі проводять 3-4 міжрядних обробітки. Добрих результатів у боротьбі з бур'янами досягають комбінованою системою догляду, при якій механічні засоби поєднуються із застосуванням гербіцидів, їх вносять до з'явлення сходів і загортають в грунт культиваторами в агрегаті з боронами.
У період вегетації рослини обприскують хімічними препаратами для боротьби з фітофторозом, колорадським жуком та іншими хворобами і шкідниками.
Картоплю у фазі бутонізації до змикання рядків підгортають. Добре при цьому використовувати запропоновані ННЦ "ІМЕСГ" робочі органи (підгортачі-розпушувачі) до культиватора КОН-2,8А. Робочий орган складається з двох стрілчастих лап: розпушувальної шириною 0,27 м з стояком та привареної до стояка підгортальної лапи шириною 0,33 м. При міжряддях 60 + 80 см обидві лапи повинні мати ширину 0,27 м.
Для підвищення продуктивності картоплезбиральних машин та прискорення достигання картоплі скошують бадилля машинами КИР-1,5Б чи КРП-Ф-2 на продовольчих посадках за 4-6 днів до збирання і на насінних за 10-14 днів.
Насінні посадки обприскують десикантом , наприклад розчином хлорату магнію, в результаті чого бадилля відмирає.
Вибір технічних засобів збирання залежить від умов сепарації грунту, забур'яненості, урожайності, розміру і конфігурації полів тощо. При добрій і задовільній сепарації грунту, незначній забур'яненості, урожайності бульб не менш як 8-10 т/га і довжині гонів понад 150-200 м доцільно застосовувати комбайни ККУ-2А, ККЗ-2, Е-686, Е-668/7, КПК-3. За інших умов урожай збирають картоплекопачами КСТ-1,4, КНК-2, КТН-2В.
Найефективніша потокова технологія збирання картоплі з сортуванням на пунктах КСП-15В, КСП-25 та закладанням на зберігання у спеціалізовані, тимчасові сховища та постійні кагатні майданчики з активним вентилюванням.
Для закладання бульб на зберігання у сховища застосовують транспортер-завантажувач ТЗК-30А, а для вивантаження бульб із сховища - додатково транспортер-підбирач ТПК-30.
Раціональний склад комплексів машин для вирощування та збирання картоплі у зоні Полісся на площі 1000 га наведено в табл. 15.

Таблиця 15 - Склад комплексів машин для вирощування та збирання картоплі.
Урожайність - 250 ц/га

Техніка
Кількість машин у комплексі, обгрунтованому за критерієм
Вид
Марка
Затрат робочого часу
Приведених затрат
Трактори
К-701
14
-
ХТЗ-200
10
-
ХТЗ-17021
-
7
МФ 4270
4
-
ЮМЗ-8080
16
-
ЮМЗ-6АКЛ
-
29
Автомобілі
КамАЗ-5320
10
-
КрАЗ-250
-
11
ЗИЛ-4502
3
-
САЗ-3507
-
13
УЗДА-40
1
-
Причепи
2ПТС-6
9
-
2ПТС-4-887А
3
10
ГКБ-8350
10
-
Навантажувачі
ПКУ-0,8А
1
1
ПЭ-Ф-1А
2
2
ПФ-0,5
1
1
Плуги
ППО-8-40
5
-
ППО-5-40
-
7
Зубова борона
БЗТС-1,0
84
63
Зчіпка
СГ-21
4
3
Культиватори
КШУ-18
3
-
КПИН-4
-
6
Машини для внесення добрив
МВУ-16
2
-
МВУ-5А
-
3
ПРТ-16
7
-
МТО-6
-
11
ЗЖВ-Ф-3,2
2
2
Машини для захисту рослин
АПЖ-12
2
2
Гуматокс - С
5
-
ПСК-20
-
3
TWIN - TA
4
-
ОМ-630-2
-
6
Картоплесаджалка
КСМ-6А
6
-
КС-4
-
8
Культиватор
КОН-4,2Г
8
-
КОН-2,8Б
-
11
Косарка-подрібнювач
КРП-Ф-2
6
6
Комбайн
КПК-3
10
-
КПК-2
-
14
Сортувальний пункт
КСП-25
7
-
КСП-15В
-
11
Транспортер-завантажувач
ТЗК-30А
3
3
Транспортер-підбирач
ТПК-30
3
3
Буртовкривач
БН-100А
2
2

Економічні показники використання наведених вище комплексів машин подано в таблиці16.

Таблиця 16 - Економічні показники використання комплексів
машин для вирощування та збирання картоплі

Критерій обґрунтування комплексу машин
Показники
Капітальні вкладення, грн/га
Приведені витрати, грн/га
Затрати робочого часу, год/га
Витрата палива, л/га
Щільність механізованих робіт, ум.га/га
Приведені витрати
2530,25
1622,18
46,72
154, 48
25,91
Затрати робочого часу
3152,41
1974,33
41,35
178,54
27,76
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.