22 квітня 2019р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Кукурудза на зерно і силос

Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи вимагає ефективного використання і якісної роботи машин. Набагато підвищується значення основного обробітку грунту. Тому слід застосовувати такі агротехнічні заходи і машини, які б сприяли якнайповнішому знищенню бур'янів.
Після культур суцільної сівби добрий ефект дає лущення стерні на глибину 7-8 см лущильниками ЛДГ-15А, ЛДГ-20 і дисковими боронами БДТ-10, БДВ-8,5, БДС-8,4, БДТ-7,0А , БДТ-3,0, ДжонДір 630, МФ-248, МФ-244 та ін. На полях з коренепаростковими бур'янами додатково застосовують лущильники ППЛ-10-25 або плоскорізи КПШ-5, КШН-6, КПГ-250Б та ін. Для знищення осоту і пирію вносять гербіциди типу "Раундап".
Орють здебільшого на глибину 27-30 см, а на змитих і мало-гумусних чорноземах та дерново-підзолистих грунтах - на глибину орного шару. Особливу увагу звертають на загортання рослинних решток, вирівнювання звальних гребенів і розгінних борозен.
Характерною рисою інтенсивної технології є весняне вирівнювання поверхні поля вирівнювачами ВП-8А, ВПН-5,6 тощо . За умови використання комбінованих агрегатів типу "Європак" ( Арамікс, К 600 PS, Б-622, АПБ-6, КААП-6, АГ-6, АГ-3 та ін.) поле не вирівнюють.
В єдиному нерозривному циклі з високою якістю повинен бути проведений комплекс весняних робіт: внесення гербіцидів, передпосівна підготовка грунту і сівба.
Досвід показує, що ефективно вносити гербіциди із загортанням у грунт в одному агрегаті. За таких умов практично немає розриву в часі між цими двома операціями, що запобігає втратам гербіциду від випаровування. Комбінований агрегат складається з трактора
К-701 або ХТЗ-17021, підживлювача-обприскувача ПОМ-630 і важкої дискової борони БДТ-7А . На рамі трактора встановлюють бак місткістю 2,5-3 м3, а спереду трактора кріплять штангу для обприскування шириною 7 м з слідопокажчиками або маркерами на кінцях. Для запобігання витіканню розчину гербіциду на поворотах і зупинках при виключеному насосі на штанзі обприскувача встановлюють центральний клапан-відсікач. За семигодинну зміну таким агрегатом обробляють до 30 га і більше.
Найефективнішим (за даними ННЦ "ІМЕСГ") є стрічкове внесення гербіцидів за двома технологічними схемами (рис.1, рис.2). Гербіциди, які не потребують глибокого загортання у грунт ( типу лассо, агелон, лентагран тощо), вносять одночасно з сівбою. Штангу обприскувача ПОМ-630 з розпилювачами встановлюють між задньою стінкою сошника і загортачами сівалки СУПН-8А. Стрічкове внесення гербіцидів, які потребують глибшого загортання у грунт (ерадикан, алірокс тощо) здійснюють безпосередньо перед сівбою агрегатом на базі просапного культиватора КРН-5,6 і обприскувача ПОМ-630. Розпилювачі встановлюють на штанзі з кроком 0,7 м. Ширина обробленої гербіцидом стрічки становить 0,3-0,35 м. За рахунок цього витрата гербіциду скорочується вдвоє, зменшується його шкідлива дія на навколишнє середовище.

Рис. 1. Схема агрегату для одночасної сівби кукурудзи і стрічкового внесення гербіциду:
1 - трактор ЮМЗ-8080; 2 - місткість обприскувача ПОМ-630; 3 - пульт керування обприскувача; 4 - насос; 5 - рукави гідросистеми обприскувача; 6 - сівалка СУПН-8А; 7-розпилювач; 8 - маркер; 9 - штанга обприскувача

Сіють кукурудзу пневматичними сівалками вітчизняного виробництва СУПН-12, УПС-12, СУ-12, СУПН-8А, СУПН-6А або зарубіжними ДжонДір 1760, МФ-543-8, МФ-543-6 та ін. У господарствах південних областей республіки для сівби і догляду за посівами кукурудзи використовують широкозахватні агрегати на базі тракторів класу 3, переобладнаної зчіпки СН-75 і трьох сівалок СУПН-6А або культиваторів КРН-4,2А.
Сівалки регулюють так, щоб на час збирання врожаю забезпечувалась густота рослин на гектарі у Степу 30-40 тис. шт., Лісостепу - 40-55, Поліссі - 55-65, на зрошенні 60-80 тис. шт. З урахуванням польової схожості і втрат частини рослин з різних причин норму висіву насіння збільшують на 25-30 % порівняно з вказаною вище густотою.
Норму висіву насіння змінюють, підбираючи висівний диск з отворами діаметром 5,5 мм і передаточне число в механізмі привода .
Після посіву поле прикотковують кільчасто-шпоровими котками ЗККШ-6 для поліпшення контакту з ним насіння і прискорення появи сходів. За умови передпосівного обробітку грунту комбінованими агрегатами типу "Європак" поле не прикочують.
Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи дозволяє значно скоротити кількість операцій догляду за посівами, але не виключає їх застосування у разі потреби. Якщо на посівах з'являються бур'яни, їх знищують, поєднуючи хімічні й механічні способи. Так, стрічкове внесення гербіцидів значно послаблює ріст бур'янів у захисних зонах рядків, а застосування полиневих загортачів КРН-52А (лівий) і КРН-53А (правий) на культиваторах
КРН-4,2А, КРН-5,6А або КРН-8,4 для присипання бур'янів землею при висоті кукурудзи 35-40 см призводить" до повного їх знищення. Для боротьби з бур'янами використовують також голчасті диски КЛТ-28, прополювальні борінки КЛТ-38 і загортачі дискового типу, виготовлені у господарствах із списаних дисків лущильників.
Кукурудзу на силос збирають на початку воскової стиглості кормозбиральними комбайнами Ягуар-860, Марал-190, "Полесье-3000", К-Г-6 " Полісся","Дон-680" КСК-100А, Е-281С, Е-282, КЗК-4,2, КПИ-Ф-30, КПИ-2,4 та комплексом УЗС "Полесье-250" з комбайном ПКК-Ф-90. Комбайн КСК-100А можна обладнувати пристроєм УВК-Ф-1 для внесення консервантів у подрібнену масу. Останню ретельно ущільнюють в траншеях тракторами Т-130 або Т-150.

Рис.2. Схема агрегатів для стрічкового внесення і загортання гербіцидів у грунт з наступним висівом кукурудзи у стрічки:
1, 8 - трактори ЮМЗ-8080; 2 - місткість обприскувача ПОМ-630; 3 - пульт керування обприскувача; 4 - насос; 5 - рукави гідросистеми обприскувача; 6 - культиватор КРН-5,6А; 7 - розпилювач; 9 - сівалка СУПН-8А, 10 - борозноутворювач: 11 - маркер; 12 - штанга обприскувача

Кукурудзу на зерно збирають за такими технологічними схемами: з очищенням качанів комбайнами КСКУ-6А та "Херсонец-9" з наступним їх доочищенням, сушінням і закладанням на зберігання за допомогою машин ОП-15П, ТАУ-0,75, ТПК-20 або комплекту обладнання механізованих пунктів ПМУ-15, ПП-10; в неочищених качанах переобладнаними комбайнами КСКУ-6А або "Херсонец-9" з демонтованими блоками качаноочисник апаратів з наступною післязбиральною обробкою на стаціонарі (рис.5); з обмолотом зернозбиральними комбайнами СК-5М , РСМ-10 і КЗС-9 з приставками відповідно ППК-4, КМД-6 і ПЗКС-6; подрібненням вологого зерна або зерно-стрижневої сумішки (ЗСС) машинами М-8, ИРМ-50 чи переобладнаними подрібнювачами ИРТ-165 і консервуванням корму в облицьованих траншеях або баштах БС-19,5. Добре зарекомендувала себе на подрібненні корму лінія ЛПК-Ф-20 на базі подрібнювача "Блок-700".
Для збирання кукурудзи з обмолотом зерна і розкиданням подрібненої листостеблової маси по полю використовують приставку АКД-6М до комбайна ДОН-1500Б.
Останнім часом збирають весь біологічний урожай на качано-стеблову суміш, використовуючи високопродуктивні кормозбиральні комбайни типу "Ягуар".
ІМЕСГ УААН рекомендує таке орієнтовне поєднання способів збирання кукурудзи: 50% - з обмолотом на зерно, 25% - в качанах і 25% - на зерно-стрижневу і кормо-стрижневу суміш.
При збиранні кукурудзи на ЗСС комбайн РСМ-10 обладнують пристроєм ПДК-10 для подрібнення і дозування стрижнів. Комбайн СК-5М обладнують комплектом змінних вузлів і деталей, запропонованих ННЦ "ІМЕСГ" : просторово-хвилястим решетом, 8 гребінками соломотряса в зборі з кронштейнами, щитком перекриття колосового шнека. Режим роботи молотильного апарата встановлюють залежно від потрібного вмісту стрижнів у суміші (табл.5).

Таблиця 5. Режими роботи молотильного апарата комбайна СК-5М

Кількість зібраних стрижнів, %
Вміст клітковини в ЗСС, %
Зазори в молотильному апараті, мм
Частота обертання молотильного барабана, хв-1
у зерновій суміші
від загальної маси в качанах
на вході
на виході
12-16
40-50
4-5
40
15
500
18-22
60-70
6-8
30
10
800
24-28
80-90
10-11
20
5
900

Технічні можливості збиральних машин найповніше використовуються у збирально-транспортних загонах, які складаються з однієї-двох ланок. Оптимальна кількість машин для збирання кукурудзи в кожній ланці за даними ННЦ "ІМЕСГ" становить: комбайнів "Херсонец-200" - 2, "Херсонец-9" - 4, СК-5М "Нива" з приставками ППК-4 - 3.
Важливою умовою одержання поживного корму є суворе дотримання технології його закладання в допустимі строки. Мінімально необхідна для цього кількість технічних засобів наведена в табл.6.

Таблиця 6. Орієнтовна кількість технічних засобів для збирання і подрібнення кукурудзи

Тривалість заповнення траншеї, днів
Місткість траншеї, т
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
"Херсонець-200"
3
1/1
2/2
3/2
4/3
5/4
6/4
7/5
8/6
9/7
10/7
4
1/1
2/1
3/2
3/2
4/3
5/3
5/4
6/4
7/5
7/5
5
1/1
2/1
2/2
3/2
3/2
4/3
4/3
5/4
5/4
6/4
6
1/1
1/1
2/1
2/2
3/2
3/2
4/3
4/3
5/3
5/4
"Херсонець-9"
3
2/2
3/3
5/4
6/5
8/6
9/7
11/8
12/9
14/10
15/11
4
2/1
3/2
4/3
5/4
6/4
7/5
8/6
9/7
10/8
12/8
5
1/1
2/2
3/2
4/3
5/4
6/4
7/5
8/6
8/6
9/7
6
1/1
2/2
3/2
3/3
4/3
5/4
6/4
6/5
7/5
8/6
СК-5М "нива" з приставкою ППК-4
3
2/1
3/2
5/3
6/4
7/5
9/6
10/7
12/8
13/9
14/10
4
2/1
3/2
4/3
5/3
6/4
7/5
8/5
9/6
10/7
11/8
5
1/1
2/2
3/2
4/3
5/3
5/4
6/5
7/5
8/6
9/6
6
1/1
2/1
3/2
3/2
4/3
5/3
5/4
6/4
7/5
7/5
Подрібнювач ИРМ-50
3
1/1
1/1
1/1
2/1
2/2
2/2
3/2
3/2
3/3
4/3
4
1/1
1/1
1/1
1/1
2/1
2/2
2/2
2/2
3/2
3/2
5
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/1
2/1
2/2
2/2
2/2
6
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/1
2/1
2/2
2/2

Примітка. У чисельнику наведено кількість машин при 10-годинному робочому дні, у знаменнику - при 14-годинному.

У табл.7 наведено рекомендований склад комплексів машин для вирощування та збирання кукурудзи на зерно і силос на площі 1000га.

Таблиця 7. Склад комплексів машин для вирощування та збирання кукурудзи

Техніка
Кількість машин у комплексі, обгрунтованому за критерієм
Вид
Марка
Затрат робочого часу
Приведених затрат
Кукурудза на зерно. Урожайність зерна - 60 ц/га, листостеблової маси -100 ц/га.
Площа -1000 га
Трактори
К-701
10
-
ХТЗ-200
4
8
МФ-8260
4
-
Т-150-05
-
3
ХТЗ-120
5
-
ЮМЗ-8080
12
9
ЮМЗ-6АКЛ
-
12
Автомобілі
КрАЗ-250
-
11
КрАЗ-6510
-
3
КамАЗ-5320
16
-
УЗСА-40
1
1
Причепи
2ПТС-4-887А
14
18
ГКБ-8350
3
-
Навантажувачі
ПКУ-0,8А
1
1
ПЭ-Ф-1А
2
2
ПФ-0,75
1
1
Бульдозерний пристрій
ДЗ-29
3
-
Плуги
ППО-8-40
5
-
ППО-5-40
-
7
Дискові борони
БДТ-10
3
-
БДС-8,4
-
4
Культиватори
КРН-8,4
5
-
КРН-4,2Б
9
-
Комбіновані агрегати
Арамікс
4
-
АГ-3
-
8
Машини для внесення добрив
МВУ-16
2
-
МВУ-5А
-
3
ПРТ-16
51
-
МТО-6
-
71
ЗЖВ-Ф-3,2
2
2
Машини для захисту рослин
АПЖ-12
2
2
Харді TZ
4
-
ОМ-630-2
-
5
Сівалки
СУПН-12А
4
-
СУПН-6А
-
6
Комбайни
КСКУ-6АБ
5
-
ККП-3
-
8
Очисник качанів
ОП-15
5
5
Буртовкривач
БН-100А
2
2
Кукурудза на силос. Урожайність зерна - 350 ц/га.
Площа -1000 га
Трактори
К-701
14
-
ХТЗ-200
7
7
Т-150-05
-
6
ДжонДір 8100
6
-
ЮМЗ-8080
12
9
ЮМЗ-6АКЛ
4
15
МФ 4270
6
-
Автомобілі
КрАЗ-250
-
20
КамАЗ-5320
24
-
УЗСА-40
1
1
Причепи
2ПТС-6
102
-
2ПТС-4-887Б
1
122
Навантажувачі
ПЭ-Ф-1А
2
2
ПКУ-0,8А
1
1
ПФ-0,5
1
1
Плуги
ППО-8-40
5
-
ППО-5-40
-
7
Бульдозерний пристрій
ДЗ-29
6
6
Вирівнювач грунту
ВП-8Б
4
4
Машини для приготування і внесення добрив
МВУ-16
2
-
МВУ-5А
-
3
ПРТ-16
51
-
МТО-6
-
71
ЗЖВ-Ф-3,2
2
2
Машини для захисту рослин
АПЖ-12
2
2
ПОМ-630
7
7
Харді TZ
4
-
ОМ-630-2
-
5
Сівалки
ДжонДір 1700
3
-
СУПН-8А
-
5
Культиватори
ДжонДір 886
5
-
КРН-5,6Б
-
7
Комбайни
Ягуар 880
4
-
КСС-2,6А
-
7
Буртовкривач
БН-100А
2
2

Примітки: 1. На 30 % площі.

Економічні показники використання наведених вище комплексів машин для виробництва кукурудзи на зерно і силос подано в таблицях 8 і 9.

Таблиця 8.Економічні показники використання комплексів
машин для вирощування та збирання кукурудзи на зерно

Критерій обґрунтування комплексу машин
Показники
Капітальні вкладення, грн/га
Приведені витрати, грн/га
Затрати робочого часу, год/га
Витрата палива, л/га
Щільність механізованих робіт, ум.га/га
Приведені витрати
1055,59
684,38
11,51
74,35
11,43
Затрати робочого часу
2180,65
1189,15
8,33
85,06
13,50

Таблиця 9.Економічні показники використання комплексів
машин для вирощування та збирання кукурудзи на силос

Критерій обґрунтування комплексу машин
Показники
Капітальні вкладення, грн/га
Приведені витрати, грн/га
Затрати робочого часу, год/га
Витрата палива, л/га
Щільність механізованих робіт, ум.га/га
Приведені витрати
1045,43
681,45
9,64
73,01
13,92
Затрати робочого часу
2726,08
1361,50
7,76
85,72
15,41
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.