16 липня 2019р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Каталог культур
Зернові
Зернобобові
Зернові круп"яні
Овочеві
Ефіро-олійні
Технічні
Кормові культури
Прядильні
Плодові зерняткові
Плодові кісточкові
Горіхоплідні
Ягідні
Виноград
Гриби
Спеції
Декоративні та лікарські
Хімічний захист рослин
Групи культур (культури)
Препарати
Бур'яни
Шкідники
Хвороби
Додаткова інформація
Лікарські рослини
Насінництво
Календар городника
No-Till
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Рослинництво - Зернові круп"яні - Просо - Корисна інформація - Біологічні особливості та технологія вирощування проса


Просо

Біологічні особливості та технологія вирощування проса

Біологічні особливості
В онтогенезі просо проходить 12 етапів органогенезу і такі фенологічні фази: проростання насіння, сходи (через 7-9 після сівби), кущення (через 15-20 днів після сходів), стеблування (через 10-15 днів після початку кущення) , викидання волоті (через 10-15днів від пачатку трубкування), цвітіння (через 3-5 днів), формування зернівок і дозрівання. Цвітіння в межах волоті продовжється 13-18 днів, а в межах поля - 30-40днів. Така ж тривалість достигання зерна в межах волоті і поля. Вегетаційний період скоростиглих сортів 60-80 днів, пізньостиглих - 100-120. На час достигання солома сира і частково зелена.

У проса добре розвинена коренева система, яка має слабку засвоювальну здатність. Продуктивна кущистість рослин 2-5, маса 1000 зеренівок 5-9г, плівчастість - 20-30%, вихід пшона - 65-85%. Просо теплолюбна жаростійка рослина. Біологічний мінімум проростання насіння - 8-10°C, для з`явлення сходів - 10-11°C. Сходи при мінус 3-5°C гинуть. Мінімальна температура для цвітіння - 15-17°C, оптимальна - 20-24°C, рослина посухостійка. Температури 30-40°C витримує краще, ніж хлібні колосові і овес. Транспіраційний коефіцієнт - 140-290. Оптимальна вологість грунту 60-80% НВ. Критичний період до вологи настає за 20 днів до викидання волотей і продовжується до кінця цвітіння. Дефіцит вологи в цей період спричиняє стерильність колосків.

Рослина світлолюбна. Недостатнє освітлення посилене низькими температурами у період формування генеративних органів(трубкування, викидання волотей) спричиняє стерильність колосків.

Дуже вимогливе до грунтів. Найбільш придатні для нього чисті від бур'янів структурні грунти з високим вмістом легкорозчинних поживних речовин: чорноземні, каштанові, сірі лісові грунти легкого і середнього механічного складу з рН5,5-7,5. Для формування 1ц зерна забирає з грунту 2,9-3,3 кг азоту, 1-1,5 кг фосфору, 2-3 кг калію.

Технологія вирощування
Просо вимогливе до попередників, бо від сходів до кущення росте повільно і пригнічується бур'янами. В цей період низька активність кореневої системи, тому під посіви проса потрібно відводити родючі чисті від бур'янів поля . Кращі попередники - зернові бобові, удобрені картопля, цукрові буряки, багаторічні трави, баштанні культури, а в зонах де немає кукурудзяного стеблового метелика - і кукурудза. Погані для нього попередники - просо, сорго, соняшник, ярий ячмінь, суданська трава.

Обробіток грунту повинен бути спрямований на очищення поля від бур'янів. Для цього після культур, які збирають рано, застосовують напівпаровий або поліпшений зяблевий обробіток, а після пізніх культур - звичайний зяблевий обробіток. Після збирання ранніх культур відразу проводять лущення стерні на глибину 6-8см дисковими лущильниками ЛДГ10,ЛДГ15,ЛДГ20, після проростання бур'янів - оранку на глибину 20-22 см. Далі по мірі потреби поле слід боронувати та культивувати по мірі з'явлення сходів бур'янів. При багаторічному типі забур`янення після збирання попередника поле лущать дисковими лущильниками на глибину 6-8см, після проростання бур`янів, через 12-14днів, поле лущать лемішними лущильниками на глибину 12-14см, а потім, коли проростуть бур`яни - проводять зяблеву оранку на глибину 20-22см.

Добрі результати дає пошаровий плоскорізний обробіток грунту: на полях забур`янених багаторічними коренепаростковими бур`янами після збирання попередника поле розпушують плоскорізом на глибину 10-12см. Після проростання бур`янів поле другий вдруге розпушують плоскорізом на глибину 14-16см, а втретє - у жовтні, на глибину 23-25см. Поля після просапних (картоплі, буряків) обробляють з допомогою дискових знарядь та культиваторами з одночасним боронуванням.

Весняний обробіток починають з ранньовесняного боронування і шлейфування. Потім проводять 2-3 культивації, останню з яких на глибину загортання насіння. На пухких грунтах, щоб уникнути надмірно глибокого загортання насіння, перед сівбою поле коткують.

Удобрення. Просо добре відкликається на внесення органічних і мінеральних добрив. Але органічні добрива доцільно вносити під попередник, щоб уникнути додаткового забур`янення. Норми мінеральних добрив розраховують балансовим методом або користуються рекомендованими і поправочними коефіцієнтами на забезпечення грунту елементами живлення. Середніми нормами мінеральних добрив є N40-60Р40-70К40-70. Всю кількість фосфорно-калійних добрив краще вносити восени під основний обробіток грунту, а азотні - під культивацію весною, за винятком N10Р10К10, які вносять під час сівби в рядки.

Сівба. Для вирощування беруть сорти, які відповідають цілі вирощування і рекомендовані для грунтово-кліматичної зони: зернові сорти-Веселоподіляське 16(СЛП), Веселоподолянське 632 (С), Лілове (ЛП), Харківське 86 (Л); ціні сорти - Веселоподолянське 176 (П), Київське 87 (Л), Миронівське 51 (СЛП), Миронівське 94 (ЛП), Сонячне (Л), Старт (С), Сяйво (СЛП), Харківське31 (СЛ), Харківське 57 (СЛП).

Насіння повинно бути не нижче категорії рН-1-3, добре очищеним і відсортованим, з лабораторною схожістю не нижче 92% і чистотою не нижче 98%.

Не пізніше як за 3-5 днів (а краще за 1-2 місяці) до сівби насіння протруюють проти сажки, кореневих гнилей, пліснявіння за методом інкрустування бенлатом (2кг/т),вітаваксом (2кг/т), фенорамом (2кг/т), фундазолом (2кг/т) або іншими протруйником.

Сіяти просо потрібно тоді, коли грунт на глибині 10см прогріється до 10-12°C і зникне загроза заморозків: в Степу це в середині квітня, Лісостепу - першій декаді травня, в Поліссі - в середині травня. На засмічених бур`янами полях та в регіонах недостатнього вологозабезпечення висівають широкорядним (45см) або стрічковим способом (45+15); за доброго вологозабезпечення на чистих полях - звичайним або вузькорядним способом сівалками СЗ-3.6, СЗ-5.4, СЗТ-3.6, СЗЛ-3.6, СЗП-3.6, СЗС-2, широкорядні посіви - сівалками буряковими ССТ-12А з пристроєм СТЯ-23.000.

Глибина сівби за доброго вологозабезпечення на легких грунтах- 5-6см,середніх-4-5,важких-3-4см.Принедостатньому вологозабезпеченні глибину збільшують на 1-2см.

Польова схожість насіння у проса нижча, ніж у інших культур і часто не перевищує 70-75%. Тому застосовують порівняно високі норми висіву насіння. При звичайному рядковому способі сівби у Степу - 3-3.5млн, (20-22кг/га), Лісостепу - 3.5-4.5 (24-30кг/га), в Поліссі - 4.5-5млн схожих насінин на 1га (30-34кг/га). При широкорядній сівбі норми висіву зменшують на 0.5-0.7млн/га.

Догляд за посівами. Вслід за сівбою проводять коткування котками ЗККШ-6. Для знищення бур`янів у стадії білої ниточки, за 2-5 дні до з`явлення сходів проса посіви боронують легкими або середніми боронами (ЗПБ-0.6А, БЗСС-1.0) поперек сівби при швидкості 5-6км/год. Пізніше, у фазі кущення, при сильній забур`яненості можна використати гербіциди: агрітокс (0.7-1.5л/га), базагран(2-4л/га), баззагран новий (2-4л/га), 2М-4Х (0.5-1.1л/га) або інші.

На широкорядних посівах перший міжрядний обробіток проводять у фазі 3-4 листків культиваторами УСМК-5.4,обладнаними плоскорізними лапами-бритвами на глибину 4-5см; друге -у фазі кущення тим же агрегатом із стрілчастими та долотоподібними лапами на глибину 5-6см ( при потребі з одночасним підживленням азотними добривами). Якщо є потреба, третє розпушування міжрядь виконують на таку ж глибину в середині фази стеблування.

Під час вегетації на просі можуть проявлятись такі хвороби як бактеріоз, пирикуляріоз, гельмінтоспоріоз, склероспороз. Найбільш шкодочинні шкідники - просяний комарик, який від яйця до дорослої стадії розвивається у квітках проса, хлібна смугаста блоха, стебловий кукурудзяний метелик, дротяники, підгризаючі совки.

Обробку фунгіцидами та інсектицидами слід проводити лише при прогнозуванні інтенсивності їх розвитку вище економічної межі шкодочинності.

Збирання. На час збирання солома проса сира, або й зелена. Тому збирати просо треба роздільним способом, коли у більшості волотей достигне 80% зернівок. Скошене у валки просо обмолочують, коли вологість зерна зменшиться до 15-16% і достатньо підсохне солома. Обмолот треба проводити добре відрегульованими комбайнами і не допускати обрушування зерна.Корисна інформація | дивіться також
Ботанічна характеристика, підвиди та різновидності проса звичайного
Біологічні особливості та технологія вирощування проса
ГОСТ 22983-88 Просо. Требования при заготовках и поставках.

Свіжі обговорення на агро-форумі: Фундук "Трапезунд". ЧП "Ореховод-практик" принимает заказы вегетативных саженцев на осень 2014. Сбор грецких орехов Говядина или свинина? Выращивание дыни Как бороться с крысами?
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.