27 січня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Каталог культур
Зернові
Зернобобові
Зернові круп"яні
Овочеві
Ефіро-олійні
Технічні
Кормові культури
Прядильні
Плодові зерняткові
Плодові кісточкові
Горіхоплідні
Ягідні
Виноград
Гриби
Спеції
Декоративні та лікарські
Хімічний захист рослин
Групи культур (культури)
Препарати
Бур'яни
Шкідники
Хвороби
Додаткова інформація
Лікарські рослини
Насінництво
Календар городника
No-Till
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Рослинництво - Зернові - Пшениця - Корисна інформація - Захист озимих культур восени - Гловдержзахист


Пшениця

Захист озимих культур восени - Гловдержзахист

Головна державна інспекція захисту рослин, спеціалісти відділу прогнозування та фітосанітарної діагностики

На сьогодні вирощування зернових культур – основа економічної стабільності більшості сільськогосподарських підприємств України. Стійке зростання виробництва зерна в Україні перш за все пов’язане з інтенсифікацією технологічного процесу вирощування, спрямованого на створення високопродуктивних агрофітоценозів, покращення якості зерна і зведення до мінімуму його втрат від бур’янів, хвороб, шкідників та стресових погодних явищ за умов збереження екологобезпечності довкілля та ресурсних і енергетичних витрат.

Від перебігу агрокліматичних умов осені значною мірою залежатиме розвиток озимих культур і шкідливих організмів. Накопичення та збереження вологи у ґрунті до сівби позитивно впливатиме на проростання зерна та прискорить появу сходів озимих культур.

Проте отримання високих урожаїв зерна високої якості неможливе без освоєння новітніх технологій обробітку ґрунту, підвищення ефективності використання добрив з урахуванням рівня забезпеченості ґрунту елементами живлення, строків внесення азотних добрив, максимального використання місцевих ресурсів удобрення, застосування елементів біологізації: використання побічної продукції попередників, широке впровадження біопрепаратів симбіотичних і асоціативних азотфіксуючих бактерій, високоефективних препаратів рістстимулюючої дії; використання системи інтегрованого захисту посівів від хвороб, шкідників, бур’янів і вилягання, в яких оптимально поєднуються організаційно-господарські, агротехнічні і хімічні заходи.

Отже, для отримання гарантованого врожаю високоякісного зерна слід не менше 70% площ озимих зернових культур посіяти сортами, які пройшли всебічну виробничу перевірку, і лише на решті площ розширювати посіви нових сортів. Для посіву необхідно добирати сорти з урахуванням особливостей ґрунтово-кліматичних умов, що є визначальним чинником кожної технології вирощування зернової культури. Головними вимогами для сортів нового покоління є високий рівень адаптивності до умов вирощування, що характеризується рівнем урожайності, її стабільності, стійкістю рослин до несприятливих стресових абіотичних факторів середовища та стійкості проти найшкодочинніших хвороб і шкідників, а також якістю зерна. Величина майбутнього врожаю зерна та його якість істотно залежать від посівних кондицій насіння. Для сівби використовують насіння, що має лабораторну схожість 87-100%. Норму висіву, для одержання густоти сходів 350-400 рослин на кв.м, визначають з урахуванням сортових особливостей культури, попередників та строків сівби.

Оптимізація строків сівби, норми висіву, глибина загортання насіння забезпечить одержання дружніх сходів і максимально обмежить дію шкідливих організмів. Оптимальними строками сівби будуть ті, за яких рослини в осінній період не переходили б до ІІІ етапу органогенезу. Тому до посівних робіт слід приступати при переході середньодобової температури повітря через +15°С у бік зниження.

За даними дослідних установ України в Лісостепу оптимальними календарними строками сівби у підзоні недостатнього зволоження вважають 15-25 вересня, у підзоні нестійкого і достатнього зволоження – 20-30 вересня. У зоні Полісся оптимальні строки сівби припадають на 5-20 вересня. В Степу – 5-25 вересня, в АР Крим – 25 вересня - 10 жовтня.

Неприпустимо сіяти в напівсухий ґрунт, особливо при ранніх строках, коли вологи вистачає тільки для набухання або проростання насіння, але її не досить для забезпечення дружніх сходів і нормального росту рослин. На таких посівах, особливо в умовах високих температур, пророслі зерна за тривалого перебування в ґрунті з низькою вологістю багато втрачають поживних речовин у процесі дихання, тому швидко виснажуються і пошкоджуються грибними хворобами. При наступному зволоженні ґрунту значна частина їх не дає сходів і посіви дуже зріджуються. Головним завданням догляду за озимими восени буде формування оптимальної густоти і зимостійкості посівів та недопущення пошкодження сходів комахами-фітофагами й хворобами.

За даними моніторингу, який проводять спеціалісти державних інспекцій захисту рослин, повсюди насіння зернових культур цьогорічного врожаю уражене збудниками хвороб, зокрема фузаріозу, септоріозу, оливкової плісені, сажками, бактеріозу, альтернаріозу, іншими. Зважаючи на фітосанітарний стан зібраного зерна, насіння високих посівних кондицій, призначене для сівби, підлягає обов’язковій лабораторній фітоекспертизі, за якою визначають наявність на зерні збудників хвороб. Видовий склад і господарська значимість їх дозволить обґрунтовано вибрати протруйник відповідного спектра фунгітоксичної дії та рівня захисної спроможності стосовно комплексу хвороб. Вибираючи протруйник, необхідно враховувати не тільки комплекс збудників на насінні і ґрунті, а й ті стресові умови, які вплинуть на рослини в полі. Дуже важливо враховувати живлення рослин, а також запаси вологи в ґрунті, які забезпечують рівномірні і дружні сходи.

Цього року аграріям необхідно підготувати для сівби біля 2 млн. тонн насіння зернових культур. Кінцевою операцією у підготовці насіння до сівби є хімічне оздоровлення його, тобто нанесення пестициду на насіння для знищення зовнішньої і внутрішньої інфекції.

Це можна робити як завчасно (за 2-3 тижні), так і безпосередньо перед сівбою. Завчасне протруювання особливо ефективне для захисту рослин від сажкових хвороб. Системними протруйниками, які знищують зовнішню і внутрішню інфекцію, краще оздоровлювати насіння за день, або в день сівби. Застосовують віал ТТ, в.с.к, 0,3-0,4 л/т, вінцит, к.с., 2 л/т, вітавакс 200 ФФ, в.с.к., 2,5-3 л/т, кінто дуо, к.с., 2-2,5 л/т, колфуго супер, в.с., 3 л/т, корріоліс, т.к.с., 0,2 л/га, лоспел, в.м.е., 0,3 л/т, максим стар, т.к.с., 1-1,5 л/т, нупрід макс, т.к.с., 0,2-0,25 л/т, селест топ, т.к.с., 1,3-2 л/т, сертікор, т.к.с., 0,75-1 л/т, скарлет МЕ, м.е., 0,3-0,4 л/т, ТМТД, в.к.с., 3-4 л/т, фундазол, з.п., 2-3 кг/т тощо.

З метою підвищення стійкості рослин проти вірусних хвороб та інших шкідливих організмів одночасно з протруюванням насіння рекомендовано проводити обробки мікроелементами (сполуки добирають з урахуванням результатів агрохімічного аналізу ґрунту), а для стримування росту, підвищення морозостійкості, посухостійкості та покращення фізіологічних показників – біостимуляторами росту (агростимулін, вермістим-к, емістим-с тощо).

При розміщенні озимих зернових після стерньових попередників в Степу, Лісостепу, осередково Поліссі за умов достатнього зволоження можливе формування передумови значного поширення, інтенсивного розмноження та підвищеної шкідливості личинок хлібного туруна (жужелиці). Тривалість пошкодження озимих личинками туруна восени залежить від вологості ґрунту. У посушливу осінь личинки живляться лише 15-25 днів, а за значної кількості опадів до 100 днів.Пошкоджені личинками хлібної жужелиці листки пшениці мають змочалений вигляд. Критичною межею для розвитку і живлення личинок є зниження температури до мінусової (0-5°С). Однак до цього часу вони здатні істотно пошкодити сходи озимини, насамперед при розміщенні озимої пшениці на одному полі протягом кількох років, що призводить до накопичення фітофага.

Також, у посівах зернових культур розмножуватимуться та істотно шкодитимуть багатоїдні комахи, більшість з яких знаходяться в ґрунті, а саме підгризаючі совки (озима, оклична), дротяники й несправжні дротяники (на фото зліва).

Скрізь характер і розмір пошкодження гусеницями підгризаючих совок залежатиме від їх віку та фази розвитку культури. Відчутної шкоди фітофаги завдаватимуть пізнім, недружнім сходам культури, які не мають

сформованого вузла кущення. Пошкодження найчастіше починається з країв поля і поширюється на ньому плямами, які надалі утворюють суцільні «плішини», подекуди великих розмірів. Загроза з боку цієї групи шкідників зростатиме за відсутності передпосівної культивації на площах ранніх строків сівби озимих.

Обмеження чисельності й шкідливості хлібного туруна, підгризаючих совок, інших ґрунтових фітофагів досягається умілим поєднанням організаційно-господарських, агротехнічних та хімічних заходів. Насамперед дотримання сівозміни, зменшення частки стерньових попередників під озиму пшеницю до 5-10% та інші вищезазначені заходи. За вимушеної сівби зернових після колосових попередників, насіння за 1-5 днів до сівби обробляють круізером, т.к.с., 0,4-0,5 л/т, юнта квадро, 1,4-1,5 л/т, рубіжем, к.е., 2 л/т,та іншими дозволеними інсектицидами. Цей захід забезпечує токсикацію насіння, проростків та сходів протягом 2-3 тижнів і буде ефективним проти вищезазначених ґрунтових та цикадок, попелиць, злакових мух, інших шкідників на сходах озимих. Хімічні заходи захисту від туруна доцільні за наявності 1-2 личинок на кв.м у фази сходи-3-й листок та 2-3 і більше гусениць совки на кв.м площ. Для цього ефективні маршал, к.е., 0,8-1,2 л/га, діазинон, к.е., діазол, в.е., 1-1,5 л/га, інші за регламентами існуючих технологій.

За ранніх строків сівби та помірно теплої вологої погоди є небезпека масового заселення та пошкодження сходів злаковими мухами (шведські (вівсяна та ячмінна), гессенська, чорна пшенична, озима, опоміза пшенична, інші), які розвиваються на падалиці повсюди. Через пошкодження озимих злаковими мухами осіннього покоління до настання кущіння, значна частина рослин відмирає. Особливо зростає їх частка в умовах посухи. У рослин, які вижили, істотно знижується зимостійкість, тому багато з них гине протягом зимівлі.

За теплої погожої погоди затяжної осені озимина заселятиметься злаковими попелицями, цикадками, які шкодять безпосередньо висмоктуючи соки з рослин. в результаті чого пригнічується їх ріст і розвиток. А головне, попелиці є переносники вірусних хвороб типу мозаїк та карликовості,а цикадки –типу мозаїки.

Найнебезпечніше пошкодження сходів до кущіння озимих. За середньодобової температури 13-15 °С і вище, сухої, теплої погоди наприкінці вересня – протягом половини жовтня, передусім у південних областях, заселення сисними та внутрішньостебловими комахами сходів озимини  найімовірніше. За таких умов зростає вірогідність безпосереднього пошкодження та ураження рослин вірозами.

Тому за порогової (злакові мухи – 40-50 екз. на 100 п.с., попелиці – 100 особин на кв.м, цикадки – 50-150 екз. на кв.м) чисельності вищевказаних шкідників у фази сходи – кущіння посіви обприскують осередково чи всуціль поля актарою, в.г., 0,1-0,14 кг/га, данадимом стабільним, к.е., 1-1,5 л/га, енжіо, к.с., 0,18 л/га, карате зеоном, к.с., 0,15 л/га, карателем, к.е., 0,15л/га, іншими інсектицидами згідно “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”.

За умов теплої вологої погоди восени сходи озимини, зокрема з не протруєного насіння, на добрих агрофонах можуть хворіти на кореневі гнилі, борошнисту росу (на фото зліва), буру листкову іржу, септоріоз, гельмінтоспоріоз, інших плямистості, збудники яких повсюди накопичились в ґрунті, рослинних рештках, насінні цьогорічної вегетації.

Захистом посівів від хвороб передбачається виконання комплексу вищезазначених організаційних та агротехнічних заходів, спрямованих на створення оптимальних умов для росту і розвитку рослин, що підвищує їх стійкість і витривалість, використання для сівби здорового кондиційного насіння стійких сортів тощо.

Якщо згадане буде недостатнім, аграріям важливо вдаватися до хімічного оздоровлення посівів через обробку їх відповідними фунгіцидами за

 

рекомендованими технологіями. Оздоровлення посівів проводять за сигналами спеціалістів державних інспекцій захисту рослин, які слідкують за розвитком хвороб і у відповідності до погодних умов можуть прогнозувати подальший хід наростання загрози захворювань.

Проблема мишоподібних гризунів, здебільшого полівок (нориць, на фото зправа) та мишей, істотно загостриться в умовах затяжної осені. Після збирання врожаю і зяблевої оранки на полях створюватимуться несприятливі кормові умови для гризунів, тому вони будуть змушені переселятися на площі під багаторічними травами, озимими зерновими та ріпаком. Через це кількість мишоподібних гризунів в озимині зростатиме за активізації процесу розмноження, пік якого зазвичай припадає на жовтень-листопад.

На підставі багаторічних досліджень та з досвіду господарств встановлено, що коли на 1 гектарі озимини в жовтні буде три жилих колоній цих гризунів (по одній парі дорослих полівок у кожній), то за сприятливих погодних кормових умов протягом зими і весни від них і їхнього потомства до червня наступного року може наплодитися до 600 полівок, які при відсутності боротьби здатні цілком знищити урожай пшениці.

Обстеження на виявлення гризунів проводять пізно восени перед настанням стійких похолодань, а надалі додатково за потреби. Найпоширеніший метод обліку колоній – маршрутний. По маршруту в 1 км (1200 чоловічих або 1400 жіночих кроків) по діагоналі поля підраховують кількість колоній у 5-ти метровій смузі. На одному полі кількість колоній завжди складає ціле число.

Боротьбу змишоподібними гризунами слід розпочинати із знищення їхосередків біля скирт, лісосмуг, на площах багаторічних трав та інших угідь. При виявленні більше 5 жилих колоній на гектарі по полю розкладають в жилі нори по 2-3 грами зернових принад бактороденциду, роденфосу, смерть щурам №1 – 10 грам в нору, брикетів шторму (0,7-1,5 кг/га). Захист озимини від мишоподібних продовжують до випадання снігу.

Близько 70-80% успіху у вирощуванні озимого ріпаку належить літньо-осінньому періоду. Рекомендоване насичення ріпаку в структурі посівних площ (не більше 15%). Культура дуже вимоглива до попередників, кращі для неї є чисті та добре угноєні зайняті пари (вико-вівсяні суміші, багаторічні бобові трави на один укіс, суміш озимих вики та жита, рання картопля). Проте як правило ці попередники відводять під озимі зернові. Основними попередниками озимого ріпаку у виробничих умовах є озимі та ярі зернові (пшениця, жито, ячмінь).

Озимий ріпак краще сіяти високоякісним насінням із схожістю не нижче 90%, високих репродукцій. На ринку України переважають гібриди, які значно продуктивніші і вимогливіші до умов вирощування порівняно з сортами озимого ріпаку. Оптимальними строками сівби озимого ріпаку є: північні та західні області – 15-25 серпня; центральні – 20-30 серпня; східні – 25 серпня – 5 вересня; південні – 10-20 вересня. Проте строки сівби корегуються наявністю доступної вологи в ґрунті.

Глибина загортання насіння диференційована залежно від типу, механічного складу та вологості ґрунту: на легких за механічним складом ґрунту в межах 2,5-3,0 см, на важких – 1,5-2,0 см. Глибоке загортання насіння ріпаку в ґрунт призводить до того, що проростки рослин, пробиваючись на поверхню ґрунту, дуже виснажуються, втрачають опір до патогенної мікрофлори, інтенсивно уражуються збудниками чорної ніжки, гинуть.

Оптимальна норма висіву насіння озимого ріпаку становить 0,8-1,2 млн. схожих насінин на 1 га (4,0-6,0 кг/га). Оптимальна густота посівів восени 80-120 рослин на 1 кв. метр. Занижені норми висіву призводять до підвищення забур’яненості, недостатньої кількості стручків. Завищені норми висіву озимого ріпаку сприяють витягуванню центрального пагона, що збільшує ризик вимерзання рослин, або їх вилягання в процесі вегетації, створює ідеальні умови для розвитку хвороб, знижує продуктивність посіву. Занадто висока норма висіву сприяє некрозу кореневої шийки та загибелі рослин.

Для підвищення зимостійкості ріпаку в роки з тривалою теплою погодою восени та достатньою кількістю опадів, запобігання переростанню рослин сприятиме внесення у фазу 3-5 листків регуляторів росту рослин, які посилюють стійкість рослин щодо шкідників і хвороб, стресових погодних умов та створюють сприятливі умови для дружньої появи сходів, росту та розвитку рослин, підвищують їх продуктивність.

Для захисту рослини культури проти комплексу ґрунтових шкідників і шкідників сходів (хрестоцвіті блішки, попелиці, ріпакові листкоїд, квіткоїд, пильщик, совки, прихованоходотники, інші) та хвороб (пліснявіння, чорна ніжка, гниллі, альтернаріоз, фомоз, пероноспороз, бактеріоз, інші) ефективна передпосівна обробка очищеного та каліброваного насіння протруйниками інсектицидно-фунгіцидної дії. Такий прийом дає можливість надійно захистити культуру у найбільш критичний період росту (проростки насіння, сходи) від комплексу шкідників і хвороб. Він є ефективнішим і екологічно безпечнішим порівняно з обприскуванням. Важливою перевагою токсикації є те, що вона здатна надійно захищати рослини від шкідливих організмів впродовж 1-1,5 місяця незалежно від погодних умов. Обробка насіння менш небезпечна для корисної ентомофауни і навколишнього середовища в цілому.

В подальшому проти чорної ніжки рекомендується розпушування міжрядь та боронування. Нетоксиковані сходи озимого ріпаку за сухої погоди, t°>15°С та наявності хрестоцвітих блішок 3-5 екз. на кв.м захищають сумі-альфою, 0,3 л/га, альфагардом, 0,15 л/га, брейком, мк.е., 0,05-0,07 л/га.

У фази 2-4 листки – утворення розетки від ріпакового пильщика й листкоїда (3 екз. на кв.м), капустяних біланів і совки (2 гусениці на кв.м), хрестоцвітих клопів й інших, озимий ріпак обприскують децисом профі, 0,07 л/га, бульдоком, 0,3 л/га, шаманом, 0,5-0,6 л/га, ф’юрі, в.е., 0,1 л/га.


Переважно в поліській та лісостеповій зонах тепла з частими дощами погода сприятиме розвитку й розповсюдженню гнилей, пероноспорозу (фото зправа), фомозу, альтернаріозу, циліндроспоріозу, інших хвороб, шкідливість яких проявляється в істотному зниженні асиміляційної поверхні рослин в осінній період, що суттєво позначається на їхній зимостійкості. Тому товаровиробники мають звернути увагу, першою чергою восени, на розвиток цих захворювань.

Отже, враховуючи вищевказане, за появи ознак цих хвороб у фазі утворення розетки рослини ріпаку слід оздоровлювати ридомілом голд МЦ, 2,5 кг/га, містиком, 1 л/га, фіталом, в.р.к., 2-3 л/га, іншими. У фазі 4-5 листків за наявності хвороб альтернаріозу, циліндроспоріозу, фомозу, склеротиніозу та для стримування росту листя і підвищення стійкості до екстремальних погодних умов рослини оздоровлюють фортецею, 1 л/га, містиком, оріусом, 0,5-0,75 л/га, тилтом, 0,5 л/га. У фазі 5-6 листків культури для запобігання переростання та покращення перезимівлі стимулює обробка карамбою, 0,75-1,25 л/га, фолікуром, к.е. 0,5-0,75 л/га.

Слід також зазначити, що небажаним, передусім на початку росту, для озимих культур й ріпаку є засмічення різноманітними бур’янами, які конкурують з культурними рослинами за світло, воду, поживні елементи тощо. Тому необхідно на початкових етапах розвитку культур очистити поля від небажаної рослинності, що досягається якісним проведенням передпосівної обробки ґрунту та використанням гербіцидів відповідного спектру дії.

Метою захисту озимих зернових і ріпаку має бути обмеження чисельності шкідливих організмів до економічно і господарсько невідчутних рівнів. Хімічні обробки слід проводити у відповідності з визначеними спеціалістами економічними порогами шкідливості, та суворим дотриманням техніки безпеки. Регулярні обстеження і своєчасний захист озимини попередить ускладнення фітосанітарного стану, сприятиме успішній перезимівлі хлібів та ріпаку.

Консультації щодо захисту озимини на конкретних посівах у господарствах, надають спеціалісти державних інспекцій захисту рослин АР Крим, областей і районів.Корисна інформація | дивіться також
Ботанічна характеристика та морфологічні особливості пшениці
Біологічні особливості пшениці
Попередники, обробіток грунту, та удобрення
Яра пшениця та її біологічні особливості
М'яка і тверда пшениця та їх різновиди
Сівба, догляд за посівами та збирання пшениці
Яра пшениця: весняний цикл робіт
Особливості проведення весняно-польових робіт під урожай 2009 року в умовах степової зони України (рекомендації Інституту зернового господарства УААН)
Шкідник номер один пшеничного поля – клоп шкідлива черепашка
«П’яний хліб» спричиняється хворим на фузаріоз зерном озимої пшениці
Прогноз розвитку, поширення шкідливих комах і хвороб в озимих зернових культурах і ріпаку та захист посівів восени 2009 року
Агрометеорологічні умови осіннього періоду 2009 р. в Україні - Укргідрометеоцентр
Основні елементи технології вирощування озимої пшениці в умовах Сумської області
Загроза мишоподібних гризунів - Головдержзахист (2009р.)
Пшениця. ДСТУ 3768:2009
Порівняльний аналіз переліку пестицидів, дозволених до використання на зернових, в українській і міжнародній практиці
Сравнительный анализ требований к показателям безопасности зерновых культур
Сорняки и яровая пшеница при переходе на No-till
Как продуктивно использовать почву (журнал "Зерно", 2008 г.)
Продуктивность и структура урожая озимой пшеницы (журнал "Зерно", 2008 г.)
Чисельність клопа шкідливої черепашки піддається господарському регулюванню
Прогноз фітосанітарного стану, проблеми осіннього поля - 2010 та шляхи вирішення - Головна державна інспекція захисту рослин
Методика визначення морозостійкості сортів пшениці озимої
Асортимент засобів захисту рослин на 2011 рік
Прогноз розвитку та поширення хвороб зернових колосових культур у 2011 році - Головдержзахист
Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних сільськогосподарських рослин у господарствах України в серпні 2011 року - Головна державна інспекція захисту рослин
Державний реєстр пестицидів та агрохімікатів за перше півріччя 2011 року
Захист озимих культур восени - Гловдержзахист
Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні (витяг станом на 10.01.2012) - Державна служба з охорони прав на сорти рослин
Державний реєстр пестицидів та агрохімікатів за 2012 рік
Рекомендації щодо вирішення проблем перезимівлі озимих культур, підвищення їх потенційного врожаю та утримання цього потенціалу навесні - Головна державна інспекція захисту рослин
Державний реєстр пестицидів та агрохімікатів 2008-2012 рр - Міністерство екології та природних ресурсів України
Державний реєстр сортів рослин придатиних для поширення в Україні у 2013 році
Інформація про стан перезимівлі озимих культур в закладах експертизи станом на 20 лютого 2013 року, - Український інститут експертизи сортів рослин
Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (доповнення з 01.01.2013 згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1328)
Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу, - Державна інспекція сільського господарства України
Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних сільськогосподарських рослин у господарствах України в червні 2013 року, - Управління захисту рослин Держветфітослужби України
Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних сільськогосподарських рослин у господарствах України в травні 2013 року, - Управління захисту рослин Держветфітослужби України
Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних сільськогосподарських рослин у господарствах України в липні 2013 року, - Управління захисту рослин Держветфітослужби України
Огляд поширення карантинних організмів в Україні на 1 січня 2014 року
Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних сільськогосподарських рослин у господарствах України в квітні 2014 року, - Держветфітослужба
Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних сільськогосподарських рослин у господарствах України в травні 2014 року, - Держветфітослужба
Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (доповнення з 01.01.2014 згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1328)
Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2016 році, - Держветфітослужба

Свіжі обговорення на агро-форумі: Is Evianne Cream The Essential Cream For Anti Aging? Who Should Use Fleur Alpha Cream? Трапензунд, Керасунд (черенкование) Вопрос знающим про расход топлива у тракторов CLAAS AXION Сенокосилка Partner PSKL72B
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.