28 липня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Сільськогосподарські кооперативи - Моделі обслуговуючих кооперативів


Сільськогосподарські кооперативи

Моделі обслуговуючих кооперативів

Модели обслуживающих кооперативов

Призначення кооперативного товариства виробників молока.

Надати виробникам молока можливість реалізації власної продукції без зайвих ринкових посередників; отримати прибуток не тільки безпосередньо від виробництва, але й від переробки, транспортування, оптової і роздрібної торгівлі; здійснювати реа­лі­за­цію продукції у великих масштабах; виходити на стабільні ринки збуту продукції; використовувати професійний управлінський персонал.

Організація та економічний механізм. Право членства і власності у кооперативі мають лише виробники молока, які одночасно є клієнтами кооперативу. Їх власність формується у вигляді паїв, що поступово створюються (відрахувань з вартості одиниці реалізованої продукції), обліковуються і повертаються у порядку, передбаченому статутом кооперативу.

У період між зборами управління кооперативом здійснює його правління, яке наймає на роботу виконавчого директора. Головним завданням останнього є організація і оперативне управління кооперативом. Він працює за контрактом як і решта найманого персоналу.

При вступі до кооперативу його члени сплачують вступний внесок, який спрямовується на формування статутного фонду й обігових засобів. Після завершення господарського року (або іншого періоду, меншого за рік) частина доходу кооперативу, яка в підприємствах інших типів є прибутком, буде розподілена між клієнтами-власниками як надбавка до ціни реалізації молока. Отже, кооператив працює на неприбутковій основі, тобто не для отримання власного прибутку, а для забезпечення прибуткової діяльності своїх клієнтів-власників.

Членами - клієнтами кооперативу можуть бути будь-які сільськогосподарські товаровиробники незалежно від форми власності й організаційного статусу.


Кооператив з матеріально-технічного постачання.

Призначення кооперативу. Організувати стабільне матеріально-технічне постачання за найсприятливішими цінами; уникнути зайвих ринкових посередників; здійснювати постачання у великих масштабах; виходити на стабільні, в тому числі міжнародні ринки засобів виробництва: використовувати професійний управлінський персонал.

Організація та економічний механізм. Право членства і власності в кооперативі мають лише сільськогосподарські товаровиробники, які одночасно є його клієнтами. Кооператив обслуговує і тих, хто не є членом кооперативу, але на інших умовах. Власність членів кооперативу формується у вигляді паїв, що поступово створюються, обліковуються і повертаються у порядку, передбаченому статутом кооперативу. На початку своєї роботи кооператив орендує необхідні засоби виробництва. Формування майна кооперативу відбувається за рахунок залучення власних фінансових та матеріальних ресурсів.

У періоді між зборами, керівництво кооперативом здійснює його правління, обране з членів кооперативу. Воно наймає на роботу виконавчого директора. Головним завданням останнього є організація і оперативне управління кооперативом. Директор працює за контрактом як і решта найманого персоналу.

При вступі у кооператив його члени сплачують вступний внесок, який спрямовується на формування статутного фонду й обігових засобів. Постачання здійснюється за ринковими цінами, але у кінці господарського року (або протягом іншого періоду, меншого за рік), будь-яка економія коштів у кооперативі буде розподілена між його членами як знижка до ціни послуг кооперативу. Отже, кооператив працюватиме на неприбутковій основі, тобто не для отримання власного прибутку, а для забезпечення прибуткової діяльності своїх клієнтів - власників.

Членом кооперативу може стати будь-який виробник сільськогосподарської продукції незалежно від форми власності й організаційного статусу.


Кооператив із спільного використання техніки.

Призначення кооперативу: Придбати техніку, яку недоцільно тримати в одноосібному володінні; організовувати оптимальне використання техніки своїх членів-клієнтів; уникнути зайвих ринкових посередників; виходити на стабільні, в тому числі міжнародні ринки технічних засобів виробництва; використовувати професійний управлінський персонал.

Організація та економічний механізм. Право членства і власності у кооперативі мають лише сільськогосподарські товаровиробники, які одночасно є його клієнтами. Кооператив обслуговує і тих, хто не є членом кооперативу, але на інших умовах. Власність членів кооперативу формується у вигляді паїв, що поступово створюються, облічуються і повертаються у порядку, передбаченому статутом кооперативу. Паї надходять до кооперативу у грошовій, натуральній (наприклад, сільськогосподарська техніка) та трудовій (певна кількість робочого часу, відпрацьованого у кооперативі) формі. На початку своєї роботи кооператив орендує необхідні засоби виробництва. Формування його майна відбувається за рахунок залучення власних фінансових та матеріальних ресурсів.

У період між зборами керівництво кооперативом здійснює його правління, обране з членів кооперативу. Воно наймає на роботу виконавчого директора, головним завданням якого є організація і оперативне управління кооперативом. Директор працює за контрактом як і решта найманого персоналу.

При вступі в кооператив його члени сплачують вступні внески, які спрямовуються на формування статутного фонду й обігових засобів. Послуги надаються за ринковими цінами, але у кінці господарського року (або протягом іншого періоду, меншого за рік) будь-яка економія коштів у кооперативі буде розподілена між його членами як знижка до ціни послуг кооперативу. Отже, кооператив працюватиме на неприбутковій основі, тобто не для отримання власного прибутку, а для забезпечення прибуткової діяльності своїх клієнтів-влас­ників.

Членом кооперативу може стати будь-який виробник сільськогосподарської продукції незалежно від форми власності й організаційного статусу.


Кооперативне товариство садівників і овочівників.

Призначення. Надати виробникам плодів, ягід і овочів можливість реалізації власної продукції без зайвих ринкових посередників; отримати прибуток не тільки безпосередньо від виробництва, й від зберігання продукції, її переробки, транспортування, оптової і роздрібної торгівлі; здійснювати реалізацію продукції у великих масштабах; виходити на стабільні, в тому числі міжнародні ринки збуту; використовувати професійний управлінський персонал: організовувати матеріально-тех­ні­ч­не постачання за найсприятливішими цінами; забезпечувати розсадою і саджанцями найкращих вітчизняних і зарубіжних сортів.

Організація та економічний механізм. Право членства і власності у кооперативі мають лише виробники плодів, ягід і овочів, які одночасно є його клієнтами. Кооператив обслуговує і тих, хто не є членом кооперативу, але на інших умовах. Власність членів кооперативу формується у вигляді паїв, що поступово створюються, облічуються і повертаються у порядку, передбаченому статутом кооперативу. Формування його майна відбувається за рахунок залучення власних фінансових та матеріальних ресурсів.

У період між зборами керівництво кооперативом здійснює його правління, обране з членів кооперативу. Воно наймає на роботу виконавчого директора, головним завданням якого є організація і оперативне управління кооперативом. Директор працює за контрактом як і решта найманого персоналу.

При вступі до кооперативу його члени сплачують вступні внески, які спрямовуються на формування статутного фонду і обігових засобів. Послуги надаються за ринковими цінами, але у кінці господарського року (або протягом іншого періоду, меншого за рік) будь-яка економія коштів у кооперативі буде розподілена між його членами як знижка до ціни послуг кооперативу. Отже, кооператив працюватиме на неприбутковій основі, тобто не для отримання власного прибутку, а для забезпечення прибуткової діяльності своїх клієнтів-власників.

Членом кооперативу може стати будь-який виробник плодів, ягід і овочів незалежно від форми власності й організаційного статусу.


Сільськогосподарський багатофункціональний кооператив.

Визначення. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив являє собою господарську організацію, яка належить сільськогосподарським товаровиробникам і управляється ними на демократичних засадах, надає своїм членам послуги, необхідні для їх особистих господарств, не має на меті отримання прибутку, а прагне задовольнити виробничі та соціальні потреби своїх членів.

Призначення. Надання комплексу послуг сільськогосподарським товаровиробникам - членам кооперативу, пов’язаних з виробництвом, заготівлею, зберіганням, переробкою (первинною) та збутом сільськогосподарської продукції; надання послуг з обробітку, поліпшення сільськогосподарських угідь, постачання насіннєвого та садивного матеріалу, добрив, молодняка худоби і птиці, звірів; надання культурно-побутових, ритуальних, транспортних, експедиційних і консультативних послуг з питань сільськогосподарського виробництва і комерційної практики; проведення природоохоронних заходів і селекційної роботи.

Організація. Створення кооперативу ініціюється сільськогосподарськими товаровиробниками. Членами можуть бути лише ті, хто користуватиметься його послугами. Власність членів кооперативу формується у вигляді паїв. Члени кооперативу зобов’язані брати участь (реалізація, придбання, споживання послуг) у роботі кооперативу. Розробляється статут і правила внутрішнього розпорядку, в яких визначені права і обов’язки членів. При вступі до кооперативу його члени сплачують вступні внески, які спрямовуються на формування статутного фонду й обігових засобів.

Управління. У період між зборами управління кооперативом здійснює правління, яке наймає виконавчого директора. Останній здійснює оперативне управління кооперативом і не може бути його членом. Контрольну функцію виконує наглядова рада.

Економічні відносини. Основна риса кооперативу - його неприбутковий характер. Надання послуг, виконання робіт здійснюється за собівартістю. Кооператив не залишає собі прибутку, а результат економічної діяльності розподіляє серед членів пропорційно до участі в роботі кооперативу.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть створюватися у межах одного або декількох населених пунктів району.


Машинно-технологічні кооперативи.

Механізаторський кооператив являє собою це група сільськогосподарських товаровиробників, які вирішили розділити власність та спільно використовувати сільськогосподарську техніку, яку індивідуально вони б не могли використовувати на повну потужність, чи придбати окремо за власні кошти. Вони визначають правила для забезпечення ефективного функціонування кооперативу. Першим з цих правил є зобов'язання з діяльності, яке в машинно-технічних кооперативах має певні особливості.

Під час створення кооперативу або при купівлі нової сільськогосподарської техніки кожний член або майбутній член кооперативу зобов'язується використовувати кожну одиницю сільськогосподарської техніки у визначеному обсязі (для більшості одиниць - це кількість гектарів, для тракторів та деяких спеціальних машин обсяг роботи визначається кількістю годин та днів).

Кожен член бере участь у фінансуванні техніки пропорційно до обсягу вико­ристання, на який він погодився: він вносить паї пропорційно до своїх зобов'язань щодо діяльності.

Необхідно забезпечувати використання техніки на повну потужність, але ко­ли ця потужність досягнута, неможна приймати в кооператив нових чле­нів, які хочуть користуватися нею.

Якщо кооператив володіє різними типами техніки, кожен член має вибір у використанні однієї чи кількох її одиниць. Наприклад, якщо кооператив має зернозбиральний комбайн, сівалку та обприскувач, одних може цікавити лише обприскувач, других - тільки комбайн, а третіх - вся наявна у кооперативі техніка.

Зобов'язання визначаються на період амортизації техніки. Протягом цього часу кожен член повинен відшкодовувати постійні витрати (видатки) на техніку, для використання якої він вступає до кооперативу. Відшкодування здійснюється членом пропорційно до його зобов’язань з діяльності, навіть якщо він не використовує техніку у запланованому обсязі, крім випадку, коли на невикористовуваний ним обсяг він знайшов заміну (іншого члена).

Особливість механізаторських кооперативів полягає в їх невеликих роз­мірах. Ефективність кооперативу є максимальною, коли досягається ви­користання на повну потужність кожної одиниці техніки - обсяг робіт, викона­ний приблизно на кількох сотнях гектарів. До того ж, у цьому випадку підвищення ефективності не залежить від масштабів виробництва.

Не доцільно створювати великий районний кооператив, який має у своєму розпорядженні десять комбайнів. Ефективнішим є створення десяти кооперативів з одним комбайном в кожному, по одному кооперативу в кожному районі, навіть якщо кооперативи будуть змушені надавати один одному допомогу при поломці одного з комбайнів.

У випадку зі збутовим кооперативом все відбувається навпаки. Якщо обсяг продукції, зібраної кооперативом, збільшуватиметься, він зможе придбати більш потужне устаткування з переробки, з меншими видатками на одиницю продукції, що забезпечило б йому міцнішу позицію на ринку.

При створенні машинно-технологічного кооперативу насамперед слід звернути увагу на однорідність ініціативної групи та порозуміння між його членами. Для уникнення непотрібних переміщень техніки необхідно, щоб ініціативна група була компактною в географічному відношенні.

Потрібно уникати також великої різниці у розмірах господарств членів. Необхідно переконатися у тому, що потреби учасників у спільному використанні сільськогосподарської техніки співвідносні: якщо один з членів кооперативу має зібрати пшеницю з 500 га, а інші мають по 20 га кожний, кооператив не зможе функціонувати: малі фермери ніколи не скористаються комбайном у зручний для них час, що стане причиною конфліктів.

Особливу увагу необхідно звернути на стосунки між членами, бо в меха­нізаторському кооперативі, справді, виникають причини для конфліктів: запізнення у передачі техніки наступному члену, її несправність. Безумовно, правила внутрішнього розпорядку повинні визначати порядок черговості, від­повідальність тощо. Однак неможливо передбачити всі ситуації: взаєморозуміння, добра воля та відповідальність кожного дозволять знайти справедливі рішення, які задовольнять усіх.

Таким чином, необхідно зробити правильний вибір, з ким створювати ме­ханізаторський кооператив, немає потреби перетворюва­ти кооператив у закриту структуру. Кооперативний принцип "відкритих дверей" діє в машинно-технологічних кооперативах настільки, наскільки дозволяє по­тужність техніки.

Майнові внески членів. Члени можуть зробити внески до пайового фонду у вигляді техніки, яка їм належить. У цьому випадку техніка стає власністю кооперативу, а член є власником своєї частки. Пайовий внесок у вигляді техніки не забезпечує переважного (пріо­ритетного) права в її використанні, а також права забрати техніку у разі виходу з кооперативу. Член, який вносить у кооператив техніку, має такі ж права, як і інші члени, що зробили свої пайові внески в іншому вигляді.

Крім того, важливо правильно вибрати вид техніки, яку член може внести у кооператив як свій пай. Ця техніка не повинна постійно використовуватися членом, наприклад, якщо трактор потрібен для щоденного роздавання кормів худобі, він не може бути переданий кооперативу як пайовий внесок.

Під час формування ініціативної групи треба провести опитування своїх членів (за допомогою анкети), щоб дізнатися, яку техніку члени можуть запропонувати і якої вони потребують. Залежно від результатів анкети можна вирішити, яку техніку кооператив може прийняти у вигляді пайового внеску.

Члени колишнього КСП, які створили власні господарства, можуть передати свої майнові паї колишнього КСП кооперативу, який отримає в обмін сіль­ськогосподарську техніку. Це рішення особливо прийнятне при створенні машинно-технологічного кооперативу окре­мими виробниками.

У механізаторському кооперативі кожен член бере зобов'язання по веденню з кооперативом господарської діяльності у певному обсязі, який визначає сам член. Сума зобов'язань з діяльності всіх членів для кожного виду техніки повин­на відповідати потужності цього виду техніки, але обов'язково треба перед­бачити страхувальну маржу.

Необхідно уникати таких ситуацій, коли у випадку поломок або поганих погодних умов, кооператив буде неспроможний надавати послуги членам у тому обсяги, який заплановано. У даному випадку кооперативу доцільніше провадити невеликий обсяг діяльності з не членами (в межах 20% дозволених законом), або навіть використовувати техніку не в повному обсязі.

Перед створенням кооперативу (або при купівлі нової техніки вже існуючим кооперативом) доречно провести анкетування членів, щоб визначити їх потреби у кожній окремій одиниці техніки.

Якщо сукупність потреб нижча за загальну потужність техніки, можна залучати нових членів або вибрати менш потужну техніку та за нижчу ціну. Якщо попит на одну окрему одиницю техніки недостатній, то, краще відмовитися надавати членам ці послуги.

Як тільки наміри членів з використання техніки стануть відомими, можна визначити розмір пайових внесків за одиницю використання.


Сукупність пайових внесків, які необхідно зробити для певного виду техніки, повинна відшкодувати витрати на придбання техніки у таких випадках:

  • передачі техніки кооперативу його членом, вартість переданої тех­ніки;

  • придбання техніки на умовах лізингу, розмір першої річної виплати;

  • купівлі, частина самофінансування, яка буде здійснена коопе­рати­вом з пайового фонду.

Внески до пайового фонду повинні бути дещо більшими, щоб забезпечити потребу в оборотному фонді, який не повинен бути великим у механізаторському кооперативі (за винятком тих випадків, коли сплата за послуги здійснюється членами після збирання урожаю). Потім цю суму треба поділити на кількість гектарів або на передбачену кіль­кість днів використання техніки.


Приклад. Кооператив розглядає можливість купівлі трактора на умовах лізингу з передбаченою річною виплатою у розмірі 20 тис. грн. та придбати сівалку за 15 тис. грн. без кредиту, один з членів кооперативу передає кооперати­ву комбайн “Нива” вартістю 6 тис. грн. Члени мають намір сукупно використати техніку таким чином: трактор - 200 днів, сівалка - 300 га, комбайн - 100 га.

Отже, вартість покупки на одиницю використання становить: трактор - 600 грн. за день (120 тис.: 200 днів); сівалка -50 грн. /га (15 тис.: 300 га); комбайн - 600 грн. /га (60 тис.: 100 га).

Пайові внески повинні дещо перевищувати наведені цифри: трактор - 610 грн. за день, сівалка - 55 грн. /га, комбайн - 660 грн. /га. Таким чином, кооператив матиме у своєму розпорядженні оборотний фонд у розмірі 19,5 тис. грн.

Після визначення розміру пайових внесків, члени беруть на себе оста­точні зобов'язання.

Всі пайові внески повинні бути здійснені з моменту створення кооперативу (якщо не передбачено, що щорічні виплати у рахунок погашення кредиту будуть здійснені послідовними частинами пайових внесків).

Може статися, що при передачі техніки членом у кооператив, вартість цього внеску перевищуватиме зобов'язання по отриманню послуг від кооперативу. У даному випадку різниця відповідатиме додатковим паям.


Кооператив з використання сільськогосподарської техніки.

Організація кооперативу. Найманий персонал дуже малочисельний внаслідок невеликого розміру ко­оперативу. Не обов'язково наймати виконавчого директора, голова може взяти на себе управління поточними справами. Бухгалтера достатньо наймати на кілька годин у місяць.

Таким чином, найманий персонал зменшується до водія-меха­ні­ка, необов’язково на повну ставку, можна наймати тимчасових во­діїв-механізаторів на періоди пікових навантажень.

Техніка кооперативу доглядається та підтримується у належному стані найма­ним персоналом або самими членами кооперативу. Така організація роботи виховує у членів реальне почуття справедли­вості та вимагає визначення чітких правил щодо обов’язків у випадку поломки. Якщо вона відбулася внаслідок зношування техніки, ремонтувати її повинен кооператив, якщо ж стала наслідком недбалого чи неправильного вико­ристання її членом, він повинен відремонтувати пошкоджену техніку. У цьому випадку необхідно знати, хто несе відповідальність за пошкодження — той, хто використовував техніку у момент поломки чи попередній її користувач. Тому перед тим, як член кооперативу бере техніку у користування, та після того, як він її повертає, відповідальний за техніку в кооперативі детально заповнює листок про її стан.

Така система доцільна при роботі з простою при­чіпною технікою, наприклад, культиватором, складніша ситуація з точною причіпною технікою, такою як сівалка точного висіву (прецизійна сівалка), і зовсім не потрібно використовувати подібну систему для мотомеханізованої техніки.

Для догляду за технікою, якщо в кооперативі немає найманих працівників, необхідно призначити відповідальну особу з числа членів за кожну окрему оди­ницю техніки, вони забезпечуватимуть технічне обслуговування та перевірятимуть стан техніки після використання її членами кооперативу.

Кооперативи з ремонту сільськогосподарської техніки. Ремонтний кооператив має потребу у спеціалізованому персоналі та наймає завідуюча майстерні, який виконує функцію виконавчого директора.

Ремонт здійснюється найманими працівниками кооперативу. Можливо, щоб член (або один з найманих робітників) займався також ремонтом приміщень кооперативу (під відповідальність робітників кооперативу).

Планування використання техніки. Ретельно складений план використання техніки є головною умовою успішної діяльності механізаторського кооперативу.

За кілька місяців або тижнів до початку робіт члени повідомляють виконавчому директору (якщо така посада передбачена) або голові кооперативу інформацію, необхідну для складання попереднього плану розміщення земельних ділянок, які необхідно обробити, зібрати врожай, дату засівання ді­лянки та різновид культури для того, щоб передбачити період дозрівання та ін.

Якщо один з членів бачить, що цього року він не зможе дотримати своїх зобов'язань з діяльності (наприклад він збере менше зернових, бо посіяв більше буряків або посіви пшениці вимерзли), він повідомляє про таке стано­вище негайно, що дозволить знайти заміну. Наприклад, інший член, який посіяв більше зернових, або не член має потребу у послузі кооперативу.


Попередні ціни за послуги з використання сільськогосподарської техніки. У машинно-технологічному кооперативі попередні ціни за послуги розрахо­вуються для кожної одиниці техніки окремо з метою відшкодування:

  • змінних витрат, які пропорційні обсягу виконаної роботи (заробітна плата водію, пальне);

  • постійних витрат (на техніку, амортизаційні відрахування або погашення боргу, технічне обслуговування);

  • частини, яка припадає на постійні витрати кооперативу (оренда або амор­тизація приміщення, електроенергія, загальні витрати).


Техніка, передана кооперативу членами або придбана за готівку. У цьому випадку амортизаційні відрахування необхідно включити до витрат, які будуть відшкодовані за рахунок платежів членів за послуги. Інакше коопера­тив буде неспроможним поновити зношену техніку. Якщо у вартість послуг включають лише поточні видатки та не передбачають амортизаційних відраху­вань, такі кооперативи приречені на розпад з моменту зношення техніки.

Необхідно усвідомити, що амортизаційні відрахування становлять суму яка від­шкодовує втрату капіталу кооперативу, але не є витратою. Ці кошти залишають­ся в касі кооперативу. Правильним рішенням у даній ситуації є внесення цих коштів до кредитної спілки або в банк, до того часу, коли необхідно буде поновити техніку.

Можна також використати амортизаційні фонди для купівлі нової техніки, але з цим необхідно бути дуже обережним, тим більше, якщо члени, зацікавлені у новій техніці, не є тими ж особами, що використовують стару, а зобов'язання по двох видах техніки не однакові. Наприклад, амортизаційні відрахування на сівалку були використані для купівлі культиватора, так секція кооперативу “сівалка”, фінансує секцію “культиватор”. Необхідно переконатися, що секція “культиватор”, тобто відрахування на амортизацію культиватора, зможе профінансувати секцію "сівалка", коли виникне потреба придбати нову.

Техніка, придбана на у мовах лізингу. Ціна на послуги має відшкодувати щорічні виплати по лізингу.

Техніка, придбана в кредит. Дана ситуація складніша. Наприклад, кооператив придбав трактор за 70 тис. грн., для цього він узяв кредит у розмірі 51 тис. грн. на три роки з процентною ставкою 30 %. Строк амортизації становить 7 років, а амортизація - 10 тис. грн. на рік. Інші витрати кооперати­ву збільшуються до 5,7 тис. грн. на рік.

Перший рік кооператив повертає банку третину позиченого капіталу, або 17 тис. грн., плюс відсотки у розмірі 15,3 тис. грн. Водночас трактор амортизований.

Таким чином, вартість основних засобів зменшилась до 10 тис. грн. (аморти­зація), а довгострокові борги - до 17 тис. грн. Різниця становить 7 тис. грн., власний капітал кооперативу збільшується на 7 тис. грн.

Звідки ж вони взялися? Є дві можливості. Перша: члени сплатили другу части­ну пайових внесків у розмірі 7 тис. грн., до того ж вони сплатили за послуги і су­купність платежів дозволяє відшкодувати амортизаційні відрахування (10 тис. грн.), відсотки (15,3 тис. грн.) та інші витрати (5,7 тис. грн.), що становить 31 тис. грн.

Друга можливість: члени не збільшили пайового фонду через сплату нових паїв, але вони здійснили платежі за послуги, які відшкодовують річну виплату банку (22,3 тис. грн.) та інші витрати (5,7 тис. грн.), всього 38 тис. грн. Отже, різниця 7 тис. грн. становить результат кооперативу, але він не може бути поділений між членами у формі кооперативних виплат, бо кооператив не має цих грошей у касі. Вони відраховуються донеподільного фонду.

Після трьох років кооператив повністю поверне свій кредит, а трактор матиме залишкову вартість 40 тис. грн., з яких 19 тис. грн. пайові внески членів, а 21 тис. грн. - резерв.

Рекомендується вибрати той варіант, де пайові внески роблять один раз, платежі за послуги відшкодовують сукупність річних виплат, а зростання власного капіталу відбувається внаслідок збільшення резервного фонду.

Визначення ціни за одиницю. Для розрахунку ціну за гектар або за день використання техніки згаданих витрат ділять на загальний обсяг зобов'язань з діяльності. У нашому прикладі, якщо члени взяли зобов'язання на 200 днів, ціна за день становитиме 190 грн. (38 тис. грн. : 200).

Наслідки невиконання зобов'язань з діяльності. Якщо один член кооперативу не виконує своїх зобов'язань з використання техніки і не знаходить собі заміни, він повинен сплатити постійні видатки (не включаючи ремонт техніки). У цьому випадку не йдеться про штраф або неустой­ку, а лише про те, що член зобов'язався сплатити, якби техніка була його влас­ністю, він мав би був сплатити ті ж самі видатки.

Кооперативні витрати. Наведені ціни дещо завищені. Це - попередні ціни, які ґрунтуються на орієнтовних розра­хунках.


Різниця між орієнтовними та реальними цінами зумовлюється переважно такими чинниками:

  • витрати на технічне обслуговування та ремонт техніки були нижчими передбачених;

  • обсяг виконаної роботи перевищив рівень зобов’язань з діяльності, з одного боку, за рахунок сприятливих погодних умов та задовільного стану техніки, а з другого - члени кооперативу використовували техніку поза своїми зобо­в'язаннями з діяльності або кооператив здійснював діяльність з нечленами.


За рахунок наведених чинників нагромаджується результат, який можна визначити на кожну одиницю техніки. Ця частина результату розподіляється між членами, які використовували техніку, пропорційно до встановленого обсягу використання. Однак, якщо техніка купується в кредит, частина результату, який виникає з різниці між погашенням капіталу та амортизаційними відрахуваннями, обов'яз­ково відраховується у резерв.


©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.