24 жовтня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Кредитні спілки - Функції, основні принципи та напрями діяльності


Кредитні спілки

Функції, основні принципи та напрями діяльності

Функции, основные принципы и направления деятельности

Кредитна спілка діє на основі статуту, який не повинен суперечити чинному законодавству України. Унікальність соціально-еконо­міч­ної природи кооперативів визначають специфічні принципи їх діяльності, зокрема:

 

Економічні принципи:

 • кооператив функціонує для задоволення спільних потреб членів на неприбуткових засадах (за собівартістю);

 • члени кооперативу є одночасно його власниками і користувачами;

 • кооператив надає послуги своїм членам з метою скорочення витрат та (або) збільшення доходів їхніх особистих господарств;

 • справедливе пропорційне фінансування діяльності членів кооперативу;

 • капітал кооперативу формується його членами і складається з пайової та неподільної (колективної) частин;

 • винагорода вкладеного капіталу (нарахування на паї) обме­жу­ється.

 

Організаційні  принципи:

 • членство в кооперативі є добровільним та особистим (не може передаватись іншим особам і успадковуватись);

 • членство в кооперативі є відкритим (потенційна доступність членства в межах можливостей кооперативу);

 • демократичне управління та контроль у кооперативі за принципом “один член – один голос” незалежно від суми вкладених коштів;

 • прозорість діяльності кооперативу та рівні права членів у користуванні послугами;

 • діяльність виборних органів управління та контролю здійснюється на громадських засадах. Оплачується робота лише найманих працівників;

 • члени несуть відповідальність за роботу та розвиток свого кооперативу. 

 

Соціальні  принципи:

 • створення системи економічної самодопомоги та самозабезпечення на основі взаємодопомоги;

 • альтруїзм членів, який ґрунтується на солідарності соціальних груп;

 • освітня робота серед членів та працівників, просвіта населення стосовно демократичних принципів кооперативного руху;

 • турбота про громаду, до якої належать чи з якою пов’язані члени кооперативу;

 • співпраця з іншими кооперативами з метою зміцнення та розвитку кооперативної системи взаємодопомоги;

 • дотримання принципу політичного нейтралітету.  

 

Діяльність на основі кооперативних принципів є особливою рисою кооперативних організацій. Ці принципи формуються за наступними ознаками:

 • Соціальні цілі. Взаємодопомога і економічний самозахист від посередників, соціальні програми для членів та громади.

 • Економічні цілі. Забезпечення членів необхідними послугами з ме­тою скорочення витрат та (чи) збільшення доходів їхніх приватних господарств.

 • Статус. Неприбуткова організація.

 • Організаційна форма. Об’єднання на кооперативних засадах.

 • База членства. Створюється на основі певної спільноти, об’єд­на­ної за професійною, територіальною чи іншою ознакою.

 • Управління. Демократичне. Кожен член має право одного голосу незалежно від суми його вкладу в кооператив.

 • Власники. Всі члени кооперативу. Кількість власників не є фіксованою і постійно збільшуються за рахунок нових членів.

 • Капітал. Складається з пайового капіталу, який спочатку є порівняно невеликим, але поступово зростає та власних коштів.

 • Клієнти. Члени – власники кредитної спілки.

 • Розподіл результатів діяльності. Пропорційно до користування послугами кооперативу.

 • Законодавче регулювання. Закони України “Про кредитні спілки”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та інші законодавчі акти.

 • Державна підтримка. У вигляді пільгового оподаткування, кре­ди­тування та інших форм державної допомоги.

 

Статут кредитної спілки може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань її діяльності.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Безотвальная обработка почвы Правильные опоры для винограда Поливаем утром или вечером? Детали для техники Гумат своими руками
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.