24 жовтня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Кредитні спілки - Порядок створення та припинення діяльності


Кредитні спілки

Порядок створення та припинення діяльності

Порядок создания и прекращения деятельности

Державна реєстрація кредитних спілок здійснюється спеціально Уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідно до вимог Закону України “Про Кредитні спілки” та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.

 

Для державної реєстрації кредитної спілки подаються такі документи:

 • заява встановленого зразка про державну реєстрацію кредитної спілки;

 • протокол установчих зборів, до якого додається  реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (список засновників кредитної спілки);

 • статут кредитної спілки;

 • копія платіжного документа про сплату реєстраційного збору.

 

Статут кредитної спілки скріплюється підписом голови спостережної ради кредитної спілки, достовірність якого засвідчується нотаріально.

Державна реєстрація кредитних спілок провадиться за наявності всіх необхідних документів протягом одного календарного місяця. Органи державної реєстрації зобов'язані видати кредитній спілці свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка.

 

Порядок створення та реєстрації кредитної спілки:

 1. Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути меншою, ніж 50 осіб, які можуть бути членами кредитної спілки та об’єд­нані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї місцевої (включаючи районні та обласні) профспілкової, іншої громадської чи релігійної організації, або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.

 2. Рішення про створення кредитної спілки оформляється протоколом установчих зборів, який підписують голова та секретар зборів.

 3. Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (список засновників). У реєстрі обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта або документа, який його замінює (а для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані національного паспорта або документа, який його замінює), адреса та інші відомості, що підтверджують наявність ознак. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

 4. Установчі збори затверджують статут кредитної спілки, обирають її органи управління, уповноважують осіб для проведення державної реєстрації, вирішують інші питання, пов’язані із створенням кредитної спілки.

 

У статуті кредитної спілки обов’язково зазначаються:

 • найменування кредитної спілки та її юридична адреса;

 • мета створення і завдання кредитної спілки;

 • ознака членства у кредитній спілці;

 • порядок утворення та діяльності органів управління кредитної спілки, порядок утворення філій та відділень, їх повноваження;

 • назва та обов’язки членів кредитної спілки;

 • умови і порядок вступу до кредитної спілки, порядок припинення членства;

 • порядок сплати вступних та інших внесків;

 • джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна кредитної спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки, порядок формування та використання фондів, утворюваних спілкою;

 • порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю органів управління кредитної спілки;

 • порядок внесення змін і доповнень до статуту кредитної спілки;

 • порядок припинення діяльності кредитної спілки та вирішення майнових питань у зв’язку з її ліквідацією (реорганізацією);

 • порядок відшкодування можливих збитків кредитної спілки;

 • порядок розподілу доходів кредитної спілки.

 

Протягом трьох місяців з дня державної реєстрації кредитна спілка зобов’язана розробити та затвердити з урахуванням вимог чинного за­конодавства Уповноваженому органу відповідні внутрішні положення та процедури для забезпечення ефективної діяльності кредитної спіл­ки згідно з переліком, визначеним нормативно-правовими актами Упов­новаженого органу та статутом кредитної спілки.

Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

Кредитна спілка припиняє свою діяльність шляхом її реорганізації (злиття, приєднання та поділу) або ліквідації.

Реорганізація кредитної спілки провадиться за рішенням її вищого органу управління. У разі реорганізації вся сукупність прав та обов'язків кредитної спілки переходить до її правонаступників.

 

Кредитна спілка ліквідується:

 • за рішенням її вищого органу управління;

 • на підставі рішення Уповноваженого органу про скасування державної реєстрації кредитної спілки у зв’язку з виявленими фактами фальсифікації чи викривлення інформації, яка була подана кредитною спілкою на момент її державної реєстрації і мала істотне значення для прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом;

 • за рішенням суду, в тому числі в разі заняття діяльністю без відповідної ліцензії чи діяльністю, забороненою законом, в разі неплатоспроможності кредитної спілки, в інших випадках, передбачених законом, за поданням Уповноваженого органу, позовом членів або кредиторів кредитної спілки.

 

При реорганізації кредитної спіли, після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи  відхилення цих вимог, комісія складає передавальний акт (злиття, приєднання) або розподільний баланс (поділ), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань кредитної спілки, що припиняє діяльність, стосовно до всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оскаржуються сторонами.

Ліквідація кредитної спілки провадиться в порядку, встановленому органом, який прийняв рішення про ліквідацію кредитної спілки, та відповідно до вимог, передбачених законодавством.

 

При ліквідації платоспроможної креитної спілки вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:

 • у першу чергу задовольняються вимоги працівників кредитної спілки та членів ліквідаційної комісії, пов’язані з трудовими відносинами;

 • у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів кредитної спілки на депозитних рахунках та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

 • у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

 • у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

 

При ліквідації кредитної спілки залишок коштів резерного та додаткового капіталу після розрахунків з членами спілки та іншими кредиторами зараховується до Державного бюджету України.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Безотвальная обработка почвы Правильные опоры для винограда Поливаем утром или вечером? Детали для техники Гумат своими руками
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.