24 жовтня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Кредитні спілки - Ревізійна комісія спілки


Кредитні спілки

Ревізійна комісія спілки

Ревизионная комиссия союза

Відповідно Положення про ревізійну комісію кредитної спілки, яке розроблене НАКСУ ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-госпо­дар­сь­кою діяльністю кредитної спілки і є її основним внутрішнім контролюючим органом. Вона підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.

Чисельний склад ревізійної комісії три особи. Члени ревізійної комісії обираються на загальних зборах кредитної спілки терміном на три роки і виконують свої обов’язки на громадських засадах. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах. Винагорода за роботу в ревізійній комісії у будь-якому вигляді не допускається.

Щорічно третина складу ревізійної комісії переобирається загальними зборами. При цьому щодо першого складу ревізійної комісії, обраної установчими зборами або першими після створення загальними зборами, один з її членів обирається терміном на однин рік, другий - на  два і третій - на три роки. В подальшому всі члени ревізійної комісії обираються строком на три роки.

 

Повноваження ревізійної комісії:

 • вимагати надання будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також пояснень посадових осіб кредитної спілки;

 • за погодженням із спостережною радою залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою, в межах затвердженого рішенням спостережної ради кошторису;

 • тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи кредитної спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки;

 • за наявності загрози існування кредитної спілки скликати позачергові загальні збори;

 • призначати із свого складу представників для участі як спостерігачів у засіданнях правління, кредитного комітету, спостережної ради та інших органів, створених згідно зі статутом;

 • брати участь у плануванні діяльності кредитної спілки;

 • подавати рекомендації спостережній раді та іншим органам управління щодо поліпшення організації їхньої роботи або усунення виявлених недоліків. Останні зобов’язані на найближчому своєму засіданні розглянути дані рекомендації і прийняти по них рішення.

 

Обов’язки ревізійної комісії:

 • не рідше одного разу на рік проводити перевірку результатів фінансово-господарської кредитної спілки. При цьому, позапланові перевірки провадяться за рішенням спостережної ради або на вимогу не менш як 20% членів кредитної спілки;

 • щоквартально:

 • провадити перевірку каси;

 • контролювати наявність та умови зберігання застав;

 • проводити вибіркове зіставлення відповідності записів в особових картках даним бухгалтерського обліку;

 • здійснювати перевірку окремих аспектів діяльності правління, кредитного комітету та спостережної ради;

 • уважно вивчати запити, скарги й пропозиції членів кредитної спілки та органів управління, вживати заходи для врегулювання спір­них питань;

 • доповідати про результати проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді;

 • скласти висновок за річними звітами про результати діяльності кредитної спілки.

          

Організація роботи ревізійної комісії. Розподіл обов’язків між членами ревізійної комісії відбувається на першому після загальних зборів засіданні комісії, де обираються голова, заступник і секретар.

 

а) голова:

 • скликає та визначає основний порядок денний засідання;

 • визначає список осіб, крім членів ревізійної комісії, яких запрошують на засідання;

 • звітує на загальних зборах;

 • веде засідання.

 

На час відсутності голови ревізійної комісії його обов’язки виконує заступник.

 

б) секретар:

 • веде протоколи засідань;

 • відповідає за підготовку засідань (проекти рішень, запрошення на засідання нечленів комісії та ін.);

 • повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання.

 

Засідання ревізійної комісії є повноважним, якщо на ньому присут­ні двоє з його членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало принаймні двоє членів ревізійної комісії.

 

Для забезпечення співпраці між членами комісії, між комісією та правлінням, кредитним комітетом, спостережною радою використовуються такі норми поведінки:

 • беручи участь в засіданнях спостережної ради, правління та кредитного комітету як спостерігачі, члени комісії зобов’язані застерігати ці органи від прийняття рішень, що суперечать законам, статуту, положенням кредитної спілки;

 • питання, що належать до компетенції когось із членів ревізійної комісії, ніколи не розглядаються без його участі;

 • рішення ревізійної комісії доводяться до голів спостережної ради, кредитного комітету та правління не пізніше наступного після засідання робочого дня у встановленому порядку;

 • результат будь-якої перевірки повинен містити окремий блок пропозицій та рекомендацій.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Безотвальная обработка почвы Правильные опоры для винограда Поливаем утром или вечером? Детали для техники Гумат своими руками
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.