24 жовтня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Кредитні спілки - Правління кредитною спілкою


Кредитні спілки

Правління кредитною спілкою

Правление кредитным союзом

Відповідно Положення про правління кредитної спілки, яке розроблене НАКСУ управління поточною діяльністю кредитної спілки в період між загальними зборами її членів здійснює виконавчий орган кредитної спілки - правління. Воно підзвітне загальним зборам членів кредитної спілки і несе перед ними відповідальність за ефективність її роботи.

Правління кредитної спілки призначається спостережною радою і складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. За штатним розписом до складу правління в обов’язковому порядку мають входити голова правління, заступник голови та головний бухгал­тер кре­дитної спілки.

 

Основні повноваження та обов’язки правління, членів правління кредитної спілки.

 

Правління:

 • розробляє та подає на розгляд і затвердження відповідним органом управління проекти кошторису, бюджету, положень щодо діяльності кредитної спілки, річного плану її розвитку тощо;

 • інформує та звітує відповідним органам управління про поточний стан діяльності кредитної спілки;

 • здійснює та забезпечує поточну діяльність кредитної спілки;

 • відслідковує показники фінансового стану та коригує поточну діяльність кредитної спілки з метою їх дотримання;

 • представляє кредитну спілку в органах влади, в тому числі судах, інших державних та недержавних організаціях, перед громадянами;

 • забезпечує надання на належному рівні послуг членам кредитної спілки;

 • забезпечує підбір і навчання працівників кредитної спілки та заохочення членів кредитної спілки користуватися її послугами.

 

Голова правління кредитної спілки:

 • без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені;

 • представляє кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами;

 • укладає договори й інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки, має право першого підпису;

 • розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та межах, визначених статутом кредитної спілки;

 • готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з них працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки;

 • організовує поточну роботу правління;

 • входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою;

 • вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки;

 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

 

Заступник голови правління кредитної спілки:

 • реалізує повноваження та обов’язки голови правління у разі його відсутності;

 • має право другого підпису;

 • виконує в кредитному комітеті повноваження голови правління у разі відсутності останнього з наступним підписанням відповідних кредитних договорів, рішення за якими було прийнято під час відсутності голови правління;

 • забезпечує дотримання в кредитній спілці встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановленні строки фінансової, статистичної та податкової звітності;

 • організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

 • звітує спостережній раді, ревізійній комісії та кредитному комітету, в тому числі про виконання бюджету та дотримання кошторису;

 • керує роботою бухгалтерії кредитної спілки;

 • відповідає за здійснення фінансового аналізу та підготовку проектів фінансових планів розвитку кредитної спілки.

 

Призначення на посади та звільнення працівників кредитної спілки, за винятком членів правління, здійснюється головою правління відповідно до штатного розпису, затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки.

Призначення працівників провадиться на конкурсних засадах.

 

Організаційні засади співпраці із спостережною радою, ревізійною комісією та кредитним комітетом:

 • правління щомісячно готує звіти до спостережної ради і подає їх на затвердження на найближчому засіданні. Звіти повинні включати як фінансову, так і не фінансову частину;

 • правління при підготовці питань на розгляд готує проекти рішень, що попередньо передаються членам спостережної ради для вивчення;

 • голова правління відповідає за технічну підготовку засідання спостережної ради (проекти рішень, розмноження матеріалів тощо).


Свіжі обговорення на агро-форумі: Безотвальная обработка почвы Правильные опоры для винограда Поливаем утром или вечером? Детали для техники Гумат своими руками
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.