24 жовтня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Кредитні спілки - Кредитний комітет


Кредитні спілки

Кредитний комітет

Кредитный комитет

Відповідно Положення про кредитний комітет кредитної спілки, яке розроблене НАКСУ спеціальним органом, від­повідальним за організацію кредитної діяльності спілки, є кредитний комітет. Він підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.

Кредитний комітет  призначається спостережною радою терміном на один рік у складі трьох осіб і несе відповідальність за ефективність  кредитної спілки.

До складу кредитного комітету входять один із членів спостережної ради та експерт з питань позичкової діяльності з числа членів кредитної спілки, які повинні мати економічну або юридичну освіту, а також, голова правління (за посадою). При цьому на голову правління покладаються обов’язки секретаря кредитного комітету, а з решти членів рішенням спостережної ради призначається голова та заступник голови кредитного комітету. Експерту з питань позичкової діяльності з числа членів кредитної спілки за роботу в кредитному комітеті може передбачатися винагорода, яка визначається рішенням спостережної ради.

 

До компетенції кредитного комітету кредитної спілки належать:

 • розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прий­няття рішень з цих питань;

 • здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;

 • вирішення інших питань, пов'язаних з кредитною діяльністю, відповідно до Закону України “Про кредитні спілки” та статуту кредитної спілки.

 

Кредитний комітет має право та зобов’язаний:

 • розглядати заяви членів про надання кредитів та приймати рішення за ними відповідно до “Положення про кредитування”. Надання всіх кредитів здійснюється за рішенням кредитного комітету з урахуванням особливостей, які можуть бути визначені щодо певних видів кредитів;   

 • здійснювати контроль повернення кредитів;

 • організовувати і провадити роботу зі стягнення прострочених кредитів;

 • брати участь у плануванні діяльності кредитної спілки;

 • звертатися до спостережної ради з пропозицією про списання безнадійних кредитів;

 • звітувати загальним зборам про роботу кредитного комітету.

 

Основний розподіл обов’язків:

а) голова кредитного комітету:

 • відповідає за організацію роботи кредитного комітету;

 • скликає та веде засідання кредитного комітету;

 • від імені кредитного комітету звітує перед членами на загальних зборах.

 

На час відсутності голови кредитного комітету його обов’язки виконує заступник.

 

б) секретар кредитного комітету:

 • веде протоколи засідань кредитного комітету;

 • відповідає за підготовку засідань (проекти рішень, запрошення на засідання кредитного комітету членів кредитної спілки і т.ін.);

 • повідомляє членів кредитного комітету про час і порядок денний засідання.

 

Засідання кредитного комітету відбувається при потребі, але не рідше одного разу на тиждень. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів кредитного комітету і голова правління не голосував проти цього рішення.

 

Для забезпечення співпраці між кредитним комітетом та іншими органами спілки, а також працівниками використовуються такі норми поведінки:

 • у засіданнях кредитного комітету як спостерігачі можуть брати участь члени ревізійної комісії;

 • питання, що належать до компетенції когось із членів кредитного комітету, ніколи не розглядаються без його участі;

 • на кожному із засідань заслуховується доповідь голови кредитного комітету про стан кредитного портфеля, простроченості та ін­ші поточні питання;

 • при прийнятті рішення про надання кредиту члену кредитного комітету такий член не може брати участь у прийнятті цього рішення.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Безотвальная обработка почвы Правильные опоры для винограда Поливаем утром или вечером? Детали для техники Гумат своими руками
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.