24 жовтня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Кредитні спілки - Загальні збори колективу


Кредитні спілки

Загальні збори колективу

Общие собрания коллектива

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Вони можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.

 

До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:

  • затвердження статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;

  • обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;

  • затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наяв­ності висновку ревізійної комісії;

  • прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;

  • прийняття рішення про порядок розподілу доходу та відшкодування збитків кредитної спілки;

  • затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління;

  • прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

 

Статутом кредитної спілки може бути визначено інші питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Протоколи є обов’язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членів кредитної спілки їм видаються для ознайомлення протоколи загальних зборів, а також засвідчені головою правління кредитної спілки витяги з протоколів.

Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою кредитної спілки з власної ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси кредитної спілки, а також на вимогу ревізійної комісії або не менш як 20% членів кредитної спілки. Якщо протягом 20 днів з дня отримання такої письмової вимоги спостережна рада кредитної спілки не виконає зазначену вимогу та не зробить повідомлення членам про скликання позачергових загальних зборів, ревізійна комісія або члени кредитної спілки вправі самі скликати позачергові загальні збори.

Ревізійна комісія, спостережна рада або визначена кількість чле­нів мають право ініціювати скликання загальних зборів, якщо вони вважають, що цього вимагає дана поточна ситуація. Місце та час проведення зборів визначає спостережна рада.

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів членів кре­дит­ної спілки повинне бути зроблене не пізніше, ніж за 30 календарних днів до скликання, до скликання із зазначенням часу і місця їх проведен­ня та порядку денного шляхом надсилання письмового запрошення кож­­­ному члену кредитної спілки за місцем його проживання або вручення такого письмового запрошення особисто члену кредитної спілки під розпис. Днем здійснення повідомлення вважається день надіслання запрошення поштою або вручення запрошення особисто члену кредитної спілки. До запрошення додаються письмовий річний звіт про діяльність органів управління кредитної спілки та її річний фінансовий звіт.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Безотвальная обработка почвы Правильные опоры для винограда Поливаем утром или вечером? Детали для техники Гумат своими руками
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.