24 жовтня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Сільськогосподарська кооперація - Кредитні спілки - Права та обов’язки членів спілки


Кредитні спілки

Права та обов’язки членів спілки

Права и обязанности членов союза

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, об'єднані хоча б за однією з вищезазначених ознак, мають повну цивільну дієздатність. Приймаються до кредитної спілки та припиняють членство у ній на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, крім випадків припинення членства у зв'язку зі смертю особи або виключенням члена за рішенням загальних зборів у разі порушення ним статуту кредитної спілки.

Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства у кредитній спілці вважається день сплати обов’язкового пайового внеску.

Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття загальними зборами членів кредитної спілки або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. У разі при­пи­нення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй  не повертається. Повернення обов’язкового пайового та інших внесків, крім вступного, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж, через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.

 

Члени кредитної спілки мають право:

 • брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;

 • вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;

 • одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту;

 • одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими доку­мен­тами щодо діяльності кредитної спілки;

 • одержувати відсотки на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки;

 • вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому Законом України “Про кредитні спілки” та статутом кредитної спілки;

 • порушувати перед загальними зборами членів кредитної спілки питання щодо перегляду рішення про виключення з членів спілки.

 

Члени кредитної спілки мають також інші права, передбачені законодавством України, статутом та іншими актами кредитної спілки.

 

Члени кредитної спілки зобов'язані:

 • додержуватись статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;

 • брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема сплачувати у грошовій формі вступні, обов’язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, визначені статутом кредитної спілки;

 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки;

 • виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та статутом кредитної спілки.

 

Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Безотвальная обработка почвы Правильные опоры для винограда Поливаем утром или вечером? Детали для техники Гумат своими руками
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.