23 січня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організаційно-правові форми господарювання - Розвиток малих форм господарювання на селі (самозайнятість сільського населення) - Прогресивні форми організації підприємницької діяльності - Маржинальний аналіз ефективності виробництва


Прогресивні форми організації підприємницької діяльності

Маржинальний аналіз ефективності виробництва

Маржинальний анализ эффективности производства

Маржинальний аналіз ефективності виробництва продукції розглянемо на прикладі приватного сільськогосподарського підприємства ”Надія” Шполянського району Черкаської області.

Для визначення взаємозв’язку витрат, обсягів реалізації продукції та прибутку використаємо графічний та аналітичний методи.

 

Графічний метод аналізу беззбитковості розглянемо на прикладі виробництва і реалізації молока (рис.1).

 

Рис.1. Залежність прибутку від сукупності факторів


 

 

Незважаючи на особливості сільськогосподарського виробництва в умовах ринкової економіки, визначення беззбитковості і зони безпеки – основоположні показники оцінки діяльності підприємства, які служать для обґрунтування управлінських рішень. У господарстві 210 корів з продуктивністю 3825 кг. Із загального обсягу виробництва молока 8032,5 ц: на виробничі потреби в господарстві витрачено 69,6 ц, решту - 7962,9 ц реалізовано. Середня реалізаційна ціна 1ц  молока склала 43,4 грн. І, відповідно, виручка від реалізації – 345,6 тис. грн.

Постійні витрати, зв’язані з виробництвом молока, становили 43,1 тис. грн., змінні на 1ц молока – 27,4 грн., а на весь обсяг реалізації – 218,2 тис. грн. Прибуток від реалізації склав – 84,3 тис. грн.. (345,6 тис. – 43,1 тис. – 218,2 тис.).

На основі цих даних побудуємо графік залежності прибутку від ряду факторів.Коли обсяг продаж дорівнює нулю, величина збитку дорівнює величині постійних витрат. Точкою беззбитковості (беззбиткового обсягу продаж) (синоніми: критичний обсяг продаж, мертва точка, точка рівноваги, поріг рентабельності) є перетин ліній виручки і сукупних витрат (змінних і постійних) і відображає обсяг реалізації продукції, за яким прибуток дорівнює нулю, тобто доход дорівнює загальним витратам. В нашому випадку – це 2693,8 ц [43100 ÷ (43,4-27,4)]. Рівень критичного обсягу продаж залежить від структури собівартості.  Різниця по вертикалі між лініями виручки і сукупних витрат зліва від точки беззбитковостісвідчать про збитки, а справа – прибуток.Різниця між фактичним і беззбитковим обсягом виробництва продукції характеризує зону беззбитковості (запас фінансової міцності), яка показує на скільки відсотків фактичний рівень реалізації вище критичного (точки беззбиткового обсягу продажу). При реалізації молока у повному обсязі (8032,5ц) зона беззбитковості становитиме: (8032,5 – 2693,8) ÷ 8032,5 х 100 = 66,5%.

Коефіцієнт виручки (ставка маржинального доходу)  характеризує питому вагу маржинального  прибутку у виручці і відображається у відсотках (виручка дорівнює маржинальній собівартості плюс маржинальний прибуток).

Зона безпеки – різниця між виручкою і точкою безпеки, відображається у відсотках. Вона свідчить,  на скільки відсотків виручка вище точки безпеки і відображає фінансову стійкість підприємства. В нашому прикладі виручка від реалізації молока становила 345,6 тис. грн., а вартість молока у точці безпеки 116,9 тис. грн.. Межа безпеки дорівнює 228,7 тис. грн. (345,6 тис. – 116,9 тис.) або 66,2% (228,7 ÷ 345,6 х 100).

Зона стійкості роботи підприємства  показує можливе скорочення обсягу реалізації до точки збитковості. При цьому слід враховувати, що підприємство частину прибутку використовує на покриття першочергових  виплат ( податок на прибуток, проценти за кредити, короткострокові платежі і т.п.). Виходячи з цього зона стійкої роботи підприємства визначається не точкою безпеки, а на деякому віддаленні від неї. Прийнято вважати, що зона (межа) безпеки менше 30% - ознака ситуації високого ризику. Прибуток залежить від обсягу реалізованої продукції і питомої ваги постійних витрат на її одиницю – чим вона менше, тим більше прибуток.

 

Аналітичний метод аналізу беззбитковості. Виходячи із наведеного вище графіку, прибуток можна визначити таким чином:

 

П = Ц1 х Q – ЗВ1 х Q – ПВ,   (1)

 

де  П – прибуток, грн.;  Ц1 – ціна реалізації одиниці продукції, грн.; Q – обсяг реалізації продукції, ц; ЗВ1 – змінні поточні витрати в розрахунку на одиницю продукції, грн.; ПВ – постійні витрати на весь обсяг, грн.

 

У точці беззбитковості прибуток дорівнює 0. Отже:

 

П =  Ц1 х Qб – ЗВ1 х Qб – ПВ = 0;

 

Qб = ПВ ÷ (Ц1 – ЗВ1) = ПВ ÷ МД,    (2)

 

де  Qб = обсяг реалізованої продукції у точці беззбитковості, ц; МД – питомий маржинальний доход, грн./ц.

 

За даними ПСП “Надія” визначимо беззбитковий (критичний) обсяг продажу молока, ц:

 

           Qб = ПВ ÷1 – ЗВ1) = 43,1 тис. ÷ (43,4 – 27,4) = 2693,8 ц

 

На основі маркетингових досліджень можна визначити необхідний обсяг виробництва молока для одержання заданої величини прибутку:

 

Q = (ПВ + П) ÷ (Ц1 – ЗВ1),    (3)

 

Для того, щоб одержання 150 тис. грн. прибутку фірмі необхідно реалізувати 12068,8 ц молока (43,1 тис. + 150 тис.) ÷ (43,4 – 27,4).

Важливо оцінити зону стійкої роботи (Зб) підприємства, яка являє собою фактичне перевищення обсягу продаж (абсолютного і відносного) порівняно з критичним обсягом (точка безпеки):

 

Зб = (Q – Qб) ÷ Q,   (4)

 

Реалізація молока у господарстві становила 8032,5 ц, а критичний обсяг – 2693,8 ц, тобто 33,5%. Зона безпеки в цьому випадку становитиме:

 

(8032,5 – 2693,8) ÷ 8032,5 = 66,5%.

Якщо змінюються показники виробництва (реалізації) молока, ціна реалізації, постійні і питомі змінні витрати, то, природно, зміняться критична точка і зона безпеки.

Припустимо, реалізація молока становитиме 10000 ц (220 корів х 4800 кг удій на корову, а 560 ц витрачено на виробничі потреби), ціна реалізації 40 грн. за 1ц молока, питомі змінні витрати на 1ц – 28 грн., постійні витрати 70 тис. грн..

 

В цьому випадку критична точка складе:

 

70 тис. ÷ (40-28) = 5833 ц.

Відповідна зона безпеки дорівнюватиме:

 

(10000 ц – 5833 ц) ÷ 1000 ц х 100 = 41,7%.

 

Якщо врахувати, що певна частина прибутку направляється на сплату податків, відсотки за кредити, соціальні відрахування, то, природно, зона безпеки зменшиться. Тому при її розрахунку необхідно виходити із величини чистого прибутку. В такому випадку для визначення критичної точки безпеки  формулу (2) слід модифікувати:

 

Qб = ПВ ÷ (Ц1 – ЗВ1 – П6),   (5)

 

де П6 – питома величина відрахувань від прибутку (різниця між балансовим і чистим прибутком від реалізації 1 ц молока), грн..

Беззбитковий обсяг продаж і величина зони безпеки змінюються за рахунок зміни обсягу продаж, цни продукції, величини постійних витрат,  питомих змінних витрат.

При зростанні цін, питомих змінних витрат, постійних витрат необхідно менше реалізувати продукції для досягнення точки беззбитковості. Зниження цін і питомих змінних витрат, навпаки, приводить до необхідності збільшення реалізації продукції для досягнення точки безпеки, до скорочення зони безпеки (табл. 1).

 

Таблиця 1

Дані для аналізу виробництва молока

Показник

Базисний варіант

Звітний варіант

Ціна за 1ц молока, грн.

43,4

40,0

Питомі змінні витрати на 1ц, грн.

27,4

28,0

Постійні витрати, тис. грн.

43,1

70,0

 

Внаслідок сукупного впливу зниження ціни реалізації молока, росту питомих змінних витрат, постійних витрат беззбитковий обсяг реалізації молока збільшився з 2693,8 до 5833 ц (на 21,7%).

Використовуючи метод ланцюгової підстановки, можна здійснити факторний аналіз точки і зони безпеки.

 

Qб = 43,1 тис. ÷ (43,4 – 27,4) = 2693,8 ц;

Qус1 = 70 тис.÷  (43,4 – 27,4) = 4375 ц;

Qус2 = 70 тис. ÷ (40 - 27,4) = 5556 ц;

Qус3 = 70 тис. ÷ (40 - 28) = 5833 ц

          

Ріст постійних витрат привів до росту критичної точки беззбитковості на 1681,0 ц (4375,0 – 2694), відповідно зниження ціни - на 1181 ц (5556 – 4375), ріст питомих змінних витрат привів до росту критичної точки беззбитковості на 277 ц (5833 – 5556).

Ріст постійних витрат привів до росту критичної точки беззбитковості на 1681,0 ц (4375,0 – 2694), відповідно зниження ціни – на 1181 ц (5556 – 4375), ріст питомих змінних витрат привів до росту критичної точки беззбитковості на 277 ц (5833 – 5556).

Загальний ріст критичної точки безпеки на 3139 ц молока (5833 – 2694) на 53,6% (1681÷3139) за рахунок росту постійних витрат, на 37,6% (1181÷3139) є наслідком зниження росту цін, на 8,8% (277÷3139) – наслідком росту питомих змінних витрат.

В сукупності дані фактори привели до скорочення зони безпеки з 66,5% до 41,7%.

          

Факторний аналіз зони безпеки показав наступне:

 

ЗБ0 = (8032,5 – 2694) ÷ 8032,5 = 66,5%;

ЗБ ус1 = (8032,5 – 4375) ÷ 8032,5 = 45,5%;

ЗБ ус2 = (8032,5 – 5556) ÷ 8032,5 = 30,8%;

ЗБ1 = (10000 – 5833) ÷ 10000 = 41,7

 

В цілому зона безпеки звузилася на  25,0 процентних пунктів, в тому ж числі  за рахунок росту постійних витрат – на 21,0, за рахунок росту цін – на 35,7, за рахунок росту питомих змінних витрат – на 24,8.

На основі маржинального аналізу приймаються управлінські рішення, обґрунтовані на взаємозв’язку витрат, обсягу реалізації продукції і прибутку.

Більш детально розглянемо вплив ряду факторів на економічні показники виробництва за такими даними (табл.2).

 

Таблиця 2

Ефективність виробництва молока

 

Показник

Базовий період

З врахуванням змін

 ціни

змінних витрат

постійних витрат

сукупності факторів

1. Ціна 1ц, грн.

43,4

40,0

43,4

43,4

40,0

2. Змінні витрати на 1ц, грн.

27,4

27,4

28,0

27,4

28,0

3.Маржинальний доход, грн. (ст.1-ст.2)

16,0

12,6

15,4

16,0

12,0

4. Постійні витрати, тис. грн.

43,1

43,1

43,1

70,0

70,0

5. Беззбитковий обсяг реалізації, ц

(ст.4÷ст.3)

2694

3421

2799

4375

5833

6. Плановий прибуток, тис. грн.

150

150

150

150

150

7. Обсяг продаж для одержання планового прибутку, ц

[(ст.4 + ст.6) ÷ ст.3]

 

12069

 

15532

 

12539

 

13750

 

18333

8. Ставка маржинального доходу,%

[(ст.3÷ст.1) х 100]

 

36,9

 

31,5

 

35,5

 

36,9

 

30,0

 

Вплив зміни ціни реалізації. В результаті росту ціни критичний обсяг реалізації молока зменшиться,  величина прибутку зросте.

Вплив зміни змінних витрат. Змінні витрати на одиницю продукції зростають (підвищуються ціни на електроенергію, паливо, корми, тарифи на перевезення тощо), що впливає на величину критичного обсягу продаж.

Вплив зміни постійних витрат. Зменшення постійних витрат приводить до скорочення критичного обсягу продаж, росту прибутку, але їх величина може і рости – витрати на маркетингові дослідження, зростання орендної плати, витрати на підвищення кваліфікації працівників, відсотки по кредитах тощо.

 

Маржинальний аналіз для багатопродуктових підприємств. Отже, нами розглянута суть маржинального аналізу на прикладі одного продукту – молока. В дійсності сільськогосподарський підприємець виробляє декілька продуктів і в цьому випадку маржинальний  аналіз здійснюється на основі вартісних показників, критичний обсяг реалізації відображається у вартісному виразі.

Витрати і обсяг реалізації по видах продукції різні,  що визначає необхідність обліку в процесі маржинального аналізу структури реалізації продукції.

Розглянемо два варіанти виробництва продукції тваринництва у ПСП “Надія” (табл.3).

Таблиця 3


Ефективність виробництва продукції тваринництва (1-й варіант)

Показники

Молоко

М’ясо ВРХ в живій вазі

Всього

1. Обсяг продаж продукції, ц

12609

285

-

2. Обсяг продаж, тис. грн.

547,2

136,8

684,0

3. Змінні витрати, тис. грн.

345,5

69,0

414,5

4. Маржинальний доход, тис. грн.

201,7

67,8

269,5

5. Постійні витрати, тис. грн.

51,7

53,8

105,5

6. Прибуток, тис. грн.

150,0

14,0

164,0

7. Ставка маржинального доходу, %

(ст..4 ÷ ст.2)

36,8

49,6

39,4

 

Критичний обсяг продаж у вартісному виразі становитиме:

 

Qб = ПВ ÷ (МД ÷ ОП) = 110,9 тис. ÷ (260,9 тис. ÷ 660,6 тис.) = 280,8 тис.  грн.,

 

де  МД – маржинальний доход по сукупності продукції, тис. грн.; ОП – обсяг продаж по сукупності продукції, тис. грн.

          

Якщо структура реалізації продукції зміниться, то зміниться і середня ставка маржинального доходу і відповідно критичний обсяг продаж. Наприклад, реалізація молока складе 15000 ц, м’яса ВРХ у живій вазі – 300 ц. В цьому випадку одержимо слідуючи дані (табл. 4).

 

Таблиця 4

Ефективність виробництва продукції тваринництва (2-й варіант)

Показники

Молоко

М’ясо ВРХ в живій вазі

Всього

1. Обсяг продаж продукції, ц

15000

300

-

2. Обсяг продаж, тис. грн.

600,0

146,4

746,4

3. Змінні витрати, тис. грн.

411,0

79,3

490,3

4. Маржинальний доход, тис. грн.

189,0

67,1

256,1

5. Постійні витрати, тис. грн.

51,7

53,8

105,5

6. Прибуток, тис. грн.

137,4

14,0

151,3

7. Ставка маржинального доходу, %

 (ст..4 ÷ ст.2)

 31,5

45,8

34,3

 

Критичний обсяг продаж у вартісному виразі за другим варіантом складе:

 

Q = ПВ ÷ (МД ÷В) = 105,5 тис. ÷ (256,1 ТИС. ÷ 746,4 тис.) = 307,6 тис. грн.

 

Виручка небагато збільшилася, прибуток і постійні витрати збереглися на попередньому рівні і відповідно зменшилася ставка маржинального доходу: необхідно реалізувати більший обсяг продукції для покриття постійних витрат.

Максимізація маржинального доходу в умовах обмеженості ресурсів. В ресурсному потенціалі підприємства, як правило, фактори виробництва незбалансовані, деякі з них більш дефіцитні, ніж інші. В цьому випадку необхідно враховувати дефіцитність ресурсів на основі величини маржинального доходу на одиницю обмеженого ресурсу. Розглянемо це на прикладі трудових ресурсів, запаси яких в господарстві становлять 30 тис. людино-годин (табл.5).

          

Таблиця 5

Порівняна ефективність виробництва різних видів продукції тваринництва за трудомісткістю

Показники

Молоко

М’ясо ВРХ в живій вазі

Ціна реалізації 1ц, грн.

43,4

480,0

Питомі змінні витрати на 1ц, грн.

27,4

375,0

Маржинальний доход на 1ц, грн.

16,0

105,0

Ставка маржинального доходу, %

36,8

21,9

Трудомісткість виробництва 1ц, люд.-г

6,2

30,1

Маржинальний доход на 1люд.-г., грн.

2,6

3,5

 

Виробництво м’яса ВРХ у ПСП більш вигідне, ніж молока, підприємству доцільно розвивати дану галузь (по цьому виду продукції вища величина маржинального доходу на одиницю обмеженого ресурсу).

Визначення критичної ціни реалізації і необхідної величини прибутку і рентабельності.

 

Для даного обсягу реалізації продукції, рівня змінних і постійних витрат можна визначити критичний рівень ціни на основі модифікації формули (1):

 

Ц1 = ПВ ÷ Qб + ЗВ1

 

Формула дає змогу визначити мінімальну ціну реалізації продукції, за якої покриваються постійні витрати підприємства. Якщо критичний обсяг реалізації молока складає 3400ц, постійні витрати 70,0 тис. грн., питомі змінні витрати 30 грн. на 1ц молока, то мінімальна ціна молока повинна бути такою:

 

Ц1 = 50 тис. ÷ 3400 + 30  = 44,7 грн. за 1ц.

 

Дана ціна покриває витрати, але в цьому випадку не буде прибутку, а рентабельність буде дорівнювати нулю. Для визначення ціни, за яку можливе одержання необхідної величини прибутку, слід використати формулу:

 

Ц1 = (ПВ + п) ÷ Qб + ЗВ1

 

Якщо слід одержати 50 тис. грн.. прибутку, то ціна 1 ц молока складе:

 

Ц1 = (50 тис. + 50 тис.) ÷ 3400 + 30 = 59,4 грн.


Рентабельність визначається за формулою:

 

Р = П ÷ (ПВ + Qб  х  ЗВ1) = 50 тис. ÷ (50 + 3400 х 30) = 50 тис. ÷ 152 х100= 32,9% .

 

Таким чином, маржинальний аналіз – це дієвий метод обґрунтування широкого спектру управлінських рішень.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Трапензунд, Керасунд (черенкование) Вопрос знающим про расход топлива у тракторов CLAAS AXION Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства What is Fleur Alpha Cream Canada?
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.