24 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Бізнес-планування - Методологія і методика бізнес-планування - Розроблення виробничого і організаційного планів


Методологія і методика бізнес-планування

Розроблення виробничого і організаційного планів

Разработка производственного и организационного планов

Основне завдання розділу „Виробничий план” – показати, що підприємство може реально виробити визначені обсяги продукції у необхідні строки. Дані цього розділу бізнес-плану бажано приводити на перспективу на 2-3 роки. Виробничий план формується на основі планів реалізації продукції. Обґрунтуваннявиробничої програми з рослинництва передбачає:

  • планування використання земельних угідь та підвищення їхньої родючості;

  • планування врожайності сільськогосподарських культур;

  • обґрунтування планових посівних площ, виробництва і використання продукції рослинництва;

  • планування насінництва, нагромадження і внесення добрив, захисту рослин тощо.

 

Основними питаннями виробничої програми з тваринництва є: планування поголів’я тварин і птиці, їх продуктивність, обсягу виробництва і реалізації продукції. Обґрунтовуючи показники розвитку тваринництва, обчислюють потребу в кормах різних видів, у приміщеннях та планують систему організаційно-економічних заходів для досягнення передбачених показників розвитку тваринницьких галузей.

Показники виробничої програми для промислового виробництва (консервний завод, млин, цегельний завод, забійний цех тощо) планують відповідно до його потужності, а також до потреби підприємства у продукції промислових виробництв для задоволення власних потреб та реалізації на сторону.

Передбачені показники розвитку рослинницьких, тваринницьких галузей і промислових виробництв обґрунтовують розрахунками потреби в основних (будівлі і споруди, трактори, комбайни, автомобілі, інші сільськогосподарські машини, обладнання) та оборотних засобах (насіння, добрива, корми, сировина та матеріали, засоби захисту рослин і тварин, паливно-мастильні матеріали та ін.). На основі розрахунків потреби в основних і оборотних засобах та їх наявності на початок планового року і даних вибуття по роках планового періоду розробляють план придбання основних і оборотних засобів, будівництва певних об’єктів та обчислюють їх вартість. В цьому розділі здійснюють планування праці, що передбачає розрахунки чисельності працівників і річного фонду оплати праці в розрізі галузей виробництва й сфер діяльності та складання балансу трудових ресурсів.

Розділ закінчується розрахунками витрат виробництва за елементами та статтями, а також визначенням собівартості продукції.

Організаційний план повинен переконати потенційних інвесторів і партнерів у правильності вибору організаційно-правової форми бізнесу та довести спроможність управлінського колективу та іншого персоналу фірми реалізувати бізнес-план.

Даний розділ доцільно почати з висвітлення організаційної структури підприємства. При описі організаційної структури підприємства необхідно: подати організаційну схему по структурі підприємства; охарактеризувати основні підрозділи підприємства, їх функції та взаємодію між ними; викласти розподіл обов’язків в групі управління та детально описати членів групи управління (прізвище, ім’я та по-батькові; кваліфікація, досвід роботи і вклад в досягнення підприємства; принципи, які лежать в основі оплати праці).

В бізнес-плані викладається кадрова політика фірми. Оцінюється проектна система відбору кадрів при прийомі на роботу, вказуються витрати на навчання працівників та система просування їх по службі.

 

В кінці розділу доцільно представити план соціального розвитку колективу підприємства, в якому включити такі положення:

1) удосконалення соціальної структури трудового колективу;

2) поліпшення умов праці і охорони здоров’я працівників підприємства;

3) удосконалення оплати праці, поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників;

4) підвищення трудової і громадської активності працівників.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Удобрение для ягод Отбор кандидатов на премии, связанных с пионовой индустрией, начал Хэцзэ Гусеничная пара - кто что знает?
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.