24 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Облік і фінанси підприємств - Ризик, як одна з провідних функцій малого бізнесу - Суть поняття «Ризик»


Ризик, як одна з провідних функцій малого бізнесу

Суть поняття «Ризик»

Суть понятия «Риск»

Ризик – невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю, відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій. Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості, що воно найефективніше. Ризик - це невизначеність по відношенню можливих втрат на шляху до мети. Поняття “ризик” можна конкретизувати стосовно до мети дослідження, визначаючи його то як “відхилення фактичного результату від очікуваного”, то як “ймовірність певної небажаної події”. На наш погляд, під ризиком необхідно розуміти ймовірність (небезпеку) втрати особою чи організацією частини своїх ресурсів, недоодержання прибутків або появу додаткових витрат внаслідок здійснення певної виробничої або фінансової політики.

Можна приймати рішення та запроваджувати дії направлені на зменшення ризику але позбутися його неможливо. Ситуації коли відсутній ризик в економіці майже не зустрічаються. Більшість ситуацій яким притаманний ризик є дуже важко прогнозованими та контрольованими, тому усунути ризик повністю майже неможливо. Це є причиною того, що навіть ідеальні з першого погляду рішення приводять до збитків.

Разом з тим ризик слід розглядати як невід’ємний елемент процесу існування організації на ринку. Фактично, якщо основною метою функціонування організації є максимізація прибутку, то він (прибуток) є винагородою за вдало взятий на себе ризик. Марно було б сподіватися, що отримання більш менш значних прибутків не пов’язано з серйозним ризиком.

В економічній літературі склалися стійкі поняття “безризикові інвестиції” або “нульовий ризик”. Інвестиція вважається не ризиковою, якщо доход по ній гарантований. Прикладом не ризикової інвестиції є цінні папери казначейства. Дійсно, шанси того, що держава не взмозі викупити свої цінні папери, дорівнюють нулю.

Для конкретного малого та середнього підприємства ризик завжди конкретний, а аналіз ризиків розділяється на два взаємно доповнюючи один одного види: якісний, задачею якого є визначення факторів ризику і обставин, що привели до ризикових ситуацій, і кількісний, якій дозволяє обчислити розміри як окремих ризиків, так і їх сукупності.

 

Як вітчизняна, так і зарубіжна література приділяє багато уваги визначенню терміна “ризик”. Найчастіше зустрічаються такі визначення ризику:

 1. Вірогідність збитків чи втрат.

 2. Ймовірність невдачі чи втрат, що пов’язані з конкретним напрямком дій фірми.

 3. Ймовірність небажаної події.

 

Ризик в ділових операціях – це об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія, що відображає ступінь успіху (невдачі ) в досягненні цілей з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих чинників за наявності прямих і зворотних зв’язків.

Проблеми ризику мають розглядатися й ураховуватися як при розробленні стратегії, так і в процесі виконання оперативних завдань. У кожній ситуації, що пов’язана з ризиком, постає питання: що означає доцільний ризик, де межа, що відокремлює доцільний ризик від нерозумного. Таким чином, проблема ризику і прибутку - одна із ключових в економічній діяльності, зокрема в управлінні виробництвом і фінансами.

 

Визначення  такої  межі  не може бути правильним без розуміння причин виникнення ризику взагалі та його зростання на протязі останнього періоду розвитку людства. Основні з них: 

 1. Останнім часом розвиток суспільства набув дуже великих швидкостей насамперед через науково-технічний прогрес. Була створена потреба у неординарному, швидкому вирішенні питань, що постають перед людством. Принципово  нові шляхи розв’язання задач на творчому рівні, вимусили застосовувати методи та прийоми до яких ще ніколи і ніхто не удавався, природно, що на підставі цього виник і великий ризик зазнати невдачу. Якщо співставити такі фактори як необхідність вирішення проблеми швидко, якісно, не традиційно, наявне населення і стрімко спадаючу кількість придатних до використання ресурсів, то можна побачити й наступну причину ризику.

 2. Для того щоб вижити, необхідно надати своїм діям підприємницького забарвлення, тобто: незалежність, нестандартність дій, сміливість, винахідливість, орієнтація на максимально можливий успіх. На сучасному етапі важливість цього питання розуміє все більша частина людей, тому не дивно, що в їх діях починають з’являтися вищеназвані ознаки, які й породжують зростання рівня ризику взагалі.

 3. Середовище діяльності людства все більше набуває ринкового характеру, це породжує дуже жорстку конкуренцію при якій природним стають факти чисельних банкруцтв та крахів.

 4. Також дуже важливим є проблема зростання глобального ризику, тобто знищення людства внаслідок власних дій.

 

Отже ризикованій ситуації притаманні такі основні ознаки:

 1. Наявність невизначеності.

 2. Існування альтернатив і необхідність вибору.

 3. Можливість оцінити наявні альтернативи.

 4. Зацікавлення у результатах вибору.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Удобрение для ягод Отбор кандидатов на премии, связанных с пионовой индустрией, начал Хэцзэ Гусеничная пара - кто что знает?
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.