03 грудня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Підприємство і підприємництво - Підприємство в умовах стратегічного розвитку економіки - Реінженерія як метод запровадження змін на фірмі


Підприємство в умовах стратегічного розвитку економіки

Реінженерія як метод запровадження змін на фірмі

Реинженерия как метод внедрения изменений на фирме

Це принципова переоцінка і реконструкція процесів на підприємстві, щоб можна було досягти драматичного вдосконалення  з точки зору кризових заходів щодо продуктивності. Це витрати, якість, послуги, швидкість (за Хаммером та Чамні, 1993). 

 

У наших умовах рушійними силами реінженерії вважають:

a) у галузі настання глобальних змін і підходу до підприємства:

 • орієнтація на замовника, новий ланцюжок, закладений на вартості для замовника;

 • сегментація ринків, зміни і відкриття нових ринків;

 • зростаюча конкуренція, непевність і ризик для підприємства;

 • нові фактори : життєве середовище та екологія; гуманізація, індивідуалізація потреб;

 • фактори змін, нові матеріали, технології, організація підприємства, інформатика;

 • складність макро- і мікросередовища для підприємства;

 

б) в процесі трансформації економіки:

 • форми, перебіг та масштаби  приватизації;

 • застосування інструментів макроекономічної політики;

 • створення бази інституцій для ринкової економіки;

 • величина соціальних витрат на трансформацію;

 • тотальні зміни ринків;

 • спад науково-дослідної бази;

 • потреба, перебіг і спрямування реструктуризації;

 

в) у галузі змін на макрорівні:

 • вирішення фінансових проблем;

 • фактор надлишку робочої сили;

 • застаріла виробнича база;

 • матеріальні, енергетичні і сировинні труднощі виробництва;

 

Інноваційними точками реінженерії можна вважати:

а) у галузі відродження життєздатності підприємницької культури і стабілізації підприємництва:

 • пріоритети продажу над виробництвом;

 • піднесення ефективності системи керівництва;

 • відновлення ефективної кадрової політики;

 • інвестиції в інформаційну галузь;

 • усунення критичних пунктів у зв’язку з постачальниками;

 • активізація трудової ініціативи;

 

б) у програмі зниження витрат:

 • звільнення засобів обігу в запасах;

 • ліквідація надлишкових запасів;

 • перебудова ланцюжка витрат;

 

в) у програмі реструктуризації:

 • зміна структури продукції;

 • ринкова реструктуризація;

 

г) у програмі глобалізації підприємства:

 • бенчмаркінгове порівняння з об’єднаннями, які стоять найвище;

 • створення наукової та матеріально-технічної бази для інновацій і конкурентноспроможної продукції;

 • гармонізація інтересів акціонерів, працівників та соціально-економічної сфери;

 • альянсові зв’язки з відповідною міжнародною групою.


Реінженерія підприємницьких процесів вимагає зміни організаційної структури підприємств. Увагу при цьому приділяємо горизонтальним зв’язкам в організації і відходу від традиційної функціональної і ієрархічної організаційної структури, її заміні поверхневоюнеглибокою організаційною структурою.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Осадки сточных вод в качестве удобрений и экология Озимый ячмень (ситуация с колосом) Удобрение для обработки семян Удобрение для пшеници Повышение урожайности и качества озимой пшеницы
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.