30 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Соціально-економічний розвиток - Основи економіки та організації закладів соціально-культурної сфери - Маржинальний підхід у фінансовому плануванні роботи організацій СКС


Основи економіки та організації закладів соціально-культурної сфери

Маржинальний підхід у фінансовому плануванні роботи організацій СКС

Маржинальний подход в финансовом планировании работы организаций СКС

Працюючи в умовах самофінансування (повного або часткового), організації СКС вимушені співставляти свої витрати із очікуваними доходами, прогнозувати прибуток (чистий доход) з врахуванням еластичності попиту, визначати пріоритетні орієнтири напрямку діяльності.

Розрахунок беззбиткової діяльності – важливий елемент економ-мічної стратегії будь-якого підприємства. Розглянемо методику розрахунку беззбитковості функціонування організації, визначимо можливість і необхідність її застосування для підприємств соціально-культурної сфери.

Як відомо, витрати будь-якого підприємства можна розділити на постійні і змінні. Постійні витрати це витрати, які залишаються відносно постійними протягом певного періоду і не змінюються у зв’язку з коливанням обсягу виробництва або ділової активності підприємства. Змінні витрати – витрати, які змінюються пропорційно обсягу виробництва.

Рівень беззбитковості роботи підприємства – це рівень його ділової активності, за якою загальний доход рівний сукупним витратам (перевищення вартості продаж над загальними змінними витратами співпадає з загальними постійними витратами). Для підприємства визначити точку беззбитковості означає розрахувати ту мінімальну кількість продукції і послуг, яку слід виробити і реалізувати для покриття своїх постійних витрат.

Визначення точки беззбитковості вимагає розрахунку маржі (контрибуції). Маржа – це різниця між доходами від продаж і змінними витратами. Маржа, розрахована на одиницю продукції, визначається як різниця між її ціною і змінними затратами. При цьому свій економічний зміст маржа змінює таким чином: до проходження критичної точки (точки беззбитковості) вона буде означати частину доходів підприємства, яка йде на відшкодування постійних витрат, після проходження цієї точки – прибуток.

Таким чином, на підприємстві можна відносно точно визначити не тільки обсяг виробництва і реалізації, яка необхідна для забезпечення його беззбитковості, прогнозувати зміну прибутку при змінах обсягу виробництва і ділової активності, але і проводити порівняльний аналіз проектів, віддаючи перевагу більш рентабельному.


Розглянемо методику розрахунку точки беззбитковості на конкретному прикладі, (табл.1).


На основі наведених даних необхідно визначити:

1.Точку беззбитковості виробництва.

2. Прибуток за даним обсягом виробництва і у випадку його збільшення до 15 тис. одиниць на місяць.

3. Кількість виробів, яку необхідно реалізувати для одержання при-бутку у розмірі 9,0 тис. грн.

 

Для розрахунку точки беззбитковості:

а) визначаємо постійні витрати фірми; вони складаються із витрат по оренді обладнання 19200 грн. (1,6Х12000), оплати праці управлінського персоналу – 18000 грн. (12000Х1,5), реклами – 24000 (120002) і електроенергії, яка витрачається на освітлення приміщень – 3000 грн. (12000Х0,25);

б) визначаємо маржу на одиницю виробу: за умови, що його ціна – 35 грн. мінус змінні витрати (матеріали, оплата праці працівників, витрати на електроенергію, яка використана у процесі виробництва, комісійні) – 19 грн. Таким чином, виходячи з того, що маржа становитиме 16 грн. (35 – 19), а постійні витрати 64200 грн., визначимо точку беззбитковості.

 

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунків беззбитковості виробництва і реалізації аудіо-касет на місяць

Показник

Одиниця вим.

Обсяг

Кількість вироблених і реалізованих касет

тис. шт.

12.0

Виручка від реалізації, всього

тис. грн.

420.0

теж одиниці продукції

грн.

35.0

Затрати на виробництво, всього

тис. грн.

300.0

теж на одиницю продукції, всього

грн.

25.0

в тому числі: – оплата праці робітників з нарахуваннями

грн.

11.0

– матеріали

грн.

5.0

– оренда обладнання

грн.

1.6

– оплата праці управлінського персоналу

грн.

1.5

– витрати на електроенергію

грн.

2.5

з них на: – освітлення приміщення (10%)

грн.

0.25

– виробництво (90%)

грн.

2.25

Витрати на реалізацію (комісійні)

грн.

0.75

Витрати на рекламу

грн.

2.0.

Інші витрати

грн.

0.65

 

Точка беззбитковості: 64200 : 16 = 4012.5 од. ≈ 4000 касет.

Розрахунок показав, щоб забезпечити беззбитковість роботи, фірма повинна реалізувати щомісячно не менше 4013 касет.

 

Для визначення прибутку при виробництві і реалізації 12000 одиниць виробів:

а) визначимо маржу: 35 – 19 (16 грн.);

б) визначаємо кількість виробів, яку фірма реалізує зверх точки беззбитковості :12000 – 4012.5 = 7987.5 одиниць.;

в) визначаємо величину прибутку, оскільки відомо, що після проходження точки беззбитковості маржа показує прибуток від реалізації кожної одиниці продукції, помноживши пункт а) на пункт б), одержимо прибуток в сумі 127800 грн. (7987.5Х16);

 

Для того, щоб визначити, як зміниться прибуток, якщо фірма збільшить обсяг виробництва і реалізації виробів до 15000 одиниць:

а) визначаємо додатковий прибуток від 3000 одиниць продукції:

16 Х 3000 = 48000 тис. грн.;

б) визначаємо очікуваний прибуток від реалізації 15000 одиниць продукції:

127800 + 48000 = 175800 грн.

 

І, насамкінець, для розрахунку обсягу реалізації виробів для одержання прибутку 90000 грн. слід:

а) визначити кількість додаткових виробів, які необхідно реалізувати для одержання прибутку в сумі 90000 грн.:

90000 : 16 = 5625 од.;

б) визначаємо загальний обсяг необхідної реалізації:

7987.5 (обов’язкових) + 5625 (додаткових) = 13612.5 од.≈13613 касет.

 

За допомогою викладеної методики можна також одержати відповідь на достатньо важливе для більшості організацій і закладів соціально-культурної сфери питання: якій продукції віддати перевагу.

Наприклад, організація може виробляти два види продукції А і Б (табл.2).

Таблиця 2

Необхідні дані для визначення токи беззитковості

Показники

Вид продукції

А

Б

Прогнозована ціна одиниці продукції, грн.

26

70

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.– всього

20

38

В тому числі: оплата праці

15

30

матеріали

5

8

Постійні витрати на випуск продукції, тис. грн.

150

250

Очікуваний обсяг продаж, одиниць.

25000

10000

 

Для проведення порівняльного аналізу роетів необхідно визначити точку беззбитковості і маржу для кожного виду продукції:


А = 26 – (15 + 5) = 6 грн.

Маржа продукціїБ = 70 – (30 + 8) = 32 грн.

 

  А = 25000 (150000 : 6) одиниць
Точка беззбитковості продукції  
  Б = 7812.5 (250000 : 32) одиниць

 

Прівнюючи точки беззбитковості із очікуванимобсгомпродаж, можна зробити такий висновок: при існуючому плані реалізації перевагу слід віддати виробництву продукції Б, оскільки достатньо реалізувати 7813 виробів, щоб покрити постійні витрати фірми. Реалізація решти 2187 виробів дасть змогу одержати прибуток у розмірі 83106 грн. (38Х2187).

Що ж стосується продукції А, то точка беззбитковості співпадає з планом реалізації. Це означає, що доходи від продажу продукції виду А відшкодують витрати, але не зможуть приносити прибутки.

Розглянута методика може бути придатною в першу чергу для підприємств соціально-культурної сфери, які виробляють матеріальний продукт (наприклад, фірми по виробництву музикальних інструментів, книжкові і журнальні видавництва, сувенірне виробництво, студії звукозапису тощо). Проте і організації, які зайняті наданням послуг, також можуть використовувати подібного роду розрахунки для фінансового планування своєї діяльності.

Для комерційних підприємств соціально-культурної сфери (тур фірми, казино, приватні клуби, кінотеатри тощо) розрахунок рівня беззбитковості при організації кінопрокату, концертів, дискотек – важливий момент при визначенні їхніх доходів. Наприклад, власники кінотеатрів, розрахувавши точку беззбитковості, можуть визначити мінімальну кількість сеансів, необхідну для покриття витрат по придбанню права показу конкретного фільму та інших постійних витрат (маржа в цьому випадку буде розраховуватися як різниця між очікуваним валовим збором від одного сеансу і змінними витратами). В той же час розрахунок беззбитковості можливий і для визначення оптимальної величини валового збору від одного сеансу (маржа = ціна білета – змінні витрати на одного глядача).

Для туристичних фірм розрахунок точки беззбитковості дає змогу визначити кількість путівок , які реалізуються на конкретний тур. У випадку, якщо точка беззбитковості виявиться набагато вище, ніж реальний обсяг продаж, необхідно буде корегувати або ціну туру, або структуру витрат. Для фірми, яка займається організацією гастролей, визначення точки беззбитковості дозволяє скласти оптимальний графік гастролей тощо.

Перераховані приклади відносяться до комерційних організацій, в яких обсяги реалізації послуг відносно великі.. У випадку надання одиничних послуг (наприклад, проведення зустрічі Нового року, фінал конкурсу “Міс Україна”тощо) розрахунок рівня беззбитковості досить простий, так як матимуть місце тільки постійні витрати. Маржа, розрахована як різниця між очікуваними доходами (валовим збором) і витратами, буде означати прибуток.

Не менш важливими приставляються проблеми беззбитковості роботи некомерційних підприємств СКС. Для театрів, музеїв, бібліотек розрахунок рівня беззбитковості дає змогу більш раціонально вико-ристовувати асигнування із бюджету, інші інвестиції, здійснювати розумну цінову політику, що зробить їхню роботу економічно стабільною.

Отже, діяльність підприємств і закладів СКС вимагає наявності матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. З економічної точки зору діяльність підприємств перш за все повинна характеризуватися фінансовими ресурсами. Джерелами їх формування виступають: для комерційних організацій – власні доходи і банківські кредити; для некомерційних – бюджетні асигнування, доходи від платних форм соціокультурної діяльності, соціально-творчі замовлення, надходження від фізичних і юридичних осіб, а також доходи від підприємницької діяльності.

До особливостей фінансового планування діяльності організацій СКС відносяться: пріоритет короткострокового планування, багато-рівневий характер планування. Комерційні і некомерційні організації вимагають різного підходу до процедури складання своїх бізнес-планів, зокрема фінансових планів.

Діяльність організацій СКС у ринкових відносинах зумовлена ужорсточенням вимог до економічних результатів. Саме з цією метою і доцільно використовувати маржинальний метод фінансового планування.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Универсальный трактор Культиватор Stihl MM 55, почвенная фреза!!! Норм или нет? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Удобрение для ягод
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.