24 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організація виробництва - Організація використання ресурсів у сільськогосподарських підприємствах - Організація використання засобів виробництва - Списання і відтворення основних засобів


Організація використання засобів виробництва

Списання і відтворення основних засобів

Списание и воспроизведение основных средств

Порядок списання основних засобів у державних підприємствах визначається спеціальними постановами і положеннями. У приватно-орендних, кооперативних, фермерських і приватних господарствах його визначають самостійно. Списують, як правило, спрацьовані і непридатні для подальшого використання, а також морально застарілі основні засоби. Для цього створюється спеціальна комісія, яка визначає непридатність основних засобів, технічний стан їх, дає висновок про доцільність подальшого ремонту і використання. Ця комісія здійснює безпосередній огляд основних засобів. При цьому визначають можливість використання окремих вузлів і деталей та їх вартість.

У приватно-орендних і кооперативних господарствах основні засоби більш високої вартості списують за рішенням загальних зборів. Прицьому на об'єкт, який списується, складають акт на основі таких документів, як технічний паспорт, відомість дефектів та інших.  В акті дають технічну характеристику основних засобів згідно з технічним паспортом, вказують нараховану суму амортизації, балансову вартість, обсяг виконаних робіт, визначають технічний стан окремих вузлів і деталей.

Списані машини розбирають на вузли і деталі. Придатні деталі оприбутковують і здають на склад, а ті, що підлягають відновленню,  в ремонтну майстерню, непридатні — на металобрухт.

Для нормальної організації основних засобів виробництва необхідне своєчасне відтворення їх. При цьому відтворюється як вартість, так і натуральний вигляд основних засобів. Відтворення вартості основних засобів здійснюють шляхом створення амортизаційного фонду, а також за рахунок виручки від реалізації або ліквідації цих засобів. Організація відтворення основних засобів в натуральній формі полягає в закупівлі нових, одержанні безкоштовно або будівництві відповідних об'єктів. Слід враховувати, що для своєчасної заміни вибулих засобів новими, по можливості треба вчасно збільшувати їх кількість, поліпшувати і вдосконалювати їх структуру. Тобто відтворення має відбуватись на новій технічній основі.

Для розширення парку машин та інших основних засобів використовують прибуток підприємства, позички, а в державних підприємствах — іноді кошти державного бюджету.

Відтворення машинно-тракторного парку здійснюється у такій послідовності: розраховують раціональну структуру машин, списують машини, які відпрацювали строк служби, або продають непотрібні, замінюють і поповнюють парк машин за рахунок закупівлі нової, більш економічної техніки.

 

Існують різні форми постачання технічних засобів виробництва в підприємствах:

  • на основі договорів, укладених з Агропромпостачем або Агротехсервісом;

  • через оптову торгівлю за разовими замовленнями, в тому числі через систему лізингу (купівля техніки з наступною поступовою оплатою);

  • через товарні та інші біржі;

  • через бартер, тобто натуральний обмін на вироблену продукцію (товарообмін);

  • вільна закупівля в інших підприємствах і організаціях;

  • закупівля за зовнішньо-економічними зв'язками.

 

Будівлі і споруди відтворюють шляхом безпосереднього будівництва об'єктів. Відповідно до конкретних умов господарства вибирають з Переліку типових об'єктів той, що задовольняє або замовляють індивідуальний проект. У Переліку вказують виробничі показники, кошторисну вартість разом з обладнанням, площу, обсяг будівництва та інші техніко-економічні показники.

Усі намічені об'єкти будівництва і реконструкції заносять до титульного списку, де зазначають назву об'єкта, номер типового проекту, техніко-економічні показники, термін введення в дію, річні обсяги капіталовкладень і будівельно-монтажних робіт на період будівництва. Планування, організацію та фінансування будівництва здійснюють на основі кошторису, який розробляють за складом і обсягом робіт, передбачених проектом, а потім визначають загальну кошторисну (нормативну) вартість об'єкта.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Удобрение для ягод Отбор кандидатов на премии, связанных с пионовой индустрией, начал Хэцзэ Гусеничная пара - кто что знает?
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.