30 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організація виробництва - Організація використання ресурсів у сільськогосподарських підприємствах - Організація використання засобів виробництва - Знос і амортизація основних засобів


Організація використання засобів виробництва

Знос і амортизація основних засобів

Износ и амортизация основных средств

Протягом певного часу засоби спрацьовуються (зношуються), тобто втрачають свої корисні якості з різних причин. Більш інтенсивному зносу підлягають технічні засоби виробництва.

Фізичний знос їх є матеріальним і відбувається з двох причин:

  1. Знос внаслідок використання (експлуатації) машин — фізичне спрацювання (знос) першого роду. Він відбувається під впливом робочих процесів і сил природи. Наприклад, під час роботи трактора постійно спрацьовуються його деталі і, крім того, зазнає корозії його поверхня. Величина цього зносу збільшується із зростанням періоду використання трактора, внаслідок чого знижується продуктивність машини. Не всі деталі трактора чи інших машин спрацьовуються однаковою мірою. Це залежить від призначення, конструктивних особливостей, матеріалу, з якого виготовлена деталь, характеру навантаження та ін. Мірою цього зносу є величина корисних властивостей машини. Про знос машини в цілому судять за узагальнювальними технологічними показниками, які характеризують основне її призначення. Для плуга це зміна рівномірності оранки на глибину, для сівалки — порушення точності висіву і рівномірності загортання насіння у грунт, для зернозбирального комбайна — величина недомолоту, подрібнення зерна, для трактора — підвищення витрат палива і т. ін.

  2. Знос від невикористання основних засобів, або фізичний знос другого роду. В цьому випадку відбуваються корозія металевих частин, старіння деталей з гуми, пластмас тощо. Величина цього зносу залежить від тривалості та умов зберігання машин. Такий знос знижує також корисні властивості основних засобів.

 

Крім фізичного, можливий також моральний знос основних засобів з таких причин:

  1. Внаслідок постійного зростання продуктивності праці в машинобудуванні, коли машини однієї і тієї самої конструкції виробляються дешевше і на них знижуються ціни. Цей вид зносу не є матеріальним.

  2. Через появу нових, більш продуктивних, економічних, надійних машин і обладнання того самого призначення, які виконують ту саму роботу, але з вищою якістю. При цьому знижується вартість машин, що були в користуванні, під впливом технічного прогресу.

 

У процесі використання основні засоби поступово втрачають свою вартість, проте ці втрати не зникають, а переносяться на вироблений продукт чи виконану роботу. Таким чином основні засоби амортизуються. Отже, амортизація — це грошова міра вартості фізичного і морального зносу основних засобів.

Норма амортизації є частиною вартості основних засобів, яка переноситься на одиницю виробленої продуцкії або одиницю виконаної роботи  чи вимірюється у відсотках від вартості основних засобів. Величина річної норми амортизації залежить від вартості основних засобів, ліквідної вартості (металолому та ін.) і тривалості використання цих засобів. Її обчислюють за формулою

 

Ан = (В-Л)/Т,

 

де Ан — норма амортизації, грн.; В — балансова вартість основних засобів, грн.; Л — виручка від ліквідації основних засобів, грн.; Та — амортизаційний термін в одиницях виробленої продукції, виконаної роботи або кількості років використання основних засобів.

У сільськогосподарських підприємствах норми амортизації встановлюють: по тракторах і сільськогосподарських машинах — на один умовний еталонний гектар, по комбайнах — на один фізичний гектар збирання відповідних культур, по вантажних автомобілях — на 100 км пробігу і т. ін. Проте часто річну норму амортизації визначають у відсотках від балансової вартості основних засобів за формулою

         

 Ан = ((В – Л)*100)/(Та х В),

            

де Ан — річна норма амортизації, %.

 

В цьому випадку річна сума амортизації становитиме:

 

А = В*Ан ,

 

де А — річна сума амортизації, грн.

 

Для всього суспільного господарства, у тому числі й для сільськогосподарського виробництва, норми амортизації у відсотках від балансової вартості основних засобів встановлюються Урядом. Ними користуються при плануванні і розрахунках фактичних сум амортизації.

Амортизацію нараховують на всі основні засоби (крім дорослої продуктивної худоби, волів і т. ін.), а також на основні засоби, які не використовуються, тому що вони зношуються під дією вологи, коливання температури та інших факторів. Особливо це має значення у сільському господарстві, де багато засобів виробництва, особливо технічних, використовуються протягом кількох днів року.

Важливим при визначенні амортизаційних відрахувань, особливо річних їх норм, є обгрунтування термінів  використання основних засобів. При цьому важливо, щоб вони відповідали економічно доцільному строку служби їх. Це той період, протягом якого зберігається мінімальною вартість виконання одиниці робіт. Цей період називають оптимальним, або економічно ефективним. Під час експлуатації, наприклад, тракторів річний виробіток знижується, а витрати на 1 ум. га зростають (на ремонт, технічне обслуговування, паливно-мастильні матеріали та ін.), внаслідок чого собівартість 1 ум. га зростає. Тому рекомендується використовувати трактори 8–10 років, після чого витрати на їх роботу зростають дуже високими темпами.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Новая эра без химии. Программированная Вода Универсальный трактор Культиватор Stihl MM 55, почвенная фреза!!! Норм или нет? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.