24 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організація виробництва - Організація використання ресурсів у сільськогосподарських підприємствах - Організація використання земельних ресурсів - Організація кількісного і якісного обліку земель


Організація використання земельних ресурсів

Організація кількісного і якісного обліку земель

Организация количественного и качественного учета земель

Для забезпечення раціонального використання земельних ресурсів ведеться державний земельний кадастр. Його дані використовують для охорони землі, регулювання земельних відносин, землеустрою, обгрунтування земельного податку та ін.

У земельному кадастрі наведено відомості про правовий режим земель, їх розподіл серед власників і користувачів за категоріями, якісну характеристику і народногосподарську їх цінність. Ведення земельного кадастру забезпечується здійсненням топографогеодезичних, картографічних, грунтових, геоботанічних та інших обстежень, реєстрацією землеволодінь та землекористувань і договорів на оренду землі, обліком її кількості та якості, бонітування та економічною оцінкою земель.

Державний земельний кадастр ведеться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Державний облік земель здійснюють рай(міськ)адміністрації у державній земельній книзі, яку веде головний землевпорядник.

У розділі 1 книги реєструються всі землеволодіння і землекористування району (міста), зазначено загальну площу землеволодінь і землекористувань та їх види. У розділі 2 обліковуються всі землі по угіддях, в т. ч. зрошувані й осушувані, якими користуються сільськогосподарські підприємства. У третьому розділі обліковуються всі землі по угіддях, в т. ч. зрошувані і осушувані, якими користуються промислові, транспортні та інші несільськогосподарські підприємства й організації, а також міста та інші населені пункти. У четвертому розділі ведеться облік якості земель по агровиробничих групах грунтів і за механічним їх складом. У розділі 5 наводяться дані про економічну оцінку земель.

На основі Державної земельної книги складають щорічні звіти станом на 1 листопада про наявність земель в районі (місті) і про розподіл їх за угіддями, землеволодінням та землекористуванням. Основними документами такого обліку в сільськогосподарських підприємствах є Державний акт на володіння або користування землею і Земельна  шнурова книга.

У Державному акті на право володіння або користування землею зазначають володаря або користувача, площу землі, її призначення, а також план зовнішніх меж.

Земельна шнурова книга має три розділи. У розділі 1 вказують загальну площу і документ, на основі якого виділена земля. У розділі 2 обліковують землю по угіддях, виділяють зрошувані та осушувані землі, дають їх характеристику. У розділі 3 зазначають присадибні ділянки громадян даного підприємства. Веде цю книгу головний агроном господарства або фермер.

Якісне оцінювання здійснюють методом бонітування грунтів, яке означає агровиробничу класифікацію та характеристику їх природних якостей. Бонітування дає змогу встановити той чи інший бал бонітету грунтів, їх порівняльну цінність. Відтак при бонітуванні грунтів визначають фізичні, хімічні та біологічні їх якості, від яких залежить їх родючість.

Родючість — це здатність грунту забезпечувати урожай. Тому підвищення родючості грунтів - головна умова підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Крім якісної оцінки землі як природнього об'єкта, здійснюють її економічне оцінювання, тобто визначають цінність її як засобу виробництва. При цьому встановлюють відносну доходність різних ділянок різної якості, у різних природно-економічних умовах. Така оцінка необхідна для більш раціональної організації сільськогосподарського виробництва, особливо при його плануванні. Економічна оцінка землі допомагає розробити і впровадити у виробництво по зонах відповідні системи землеробства, визначати більш реальну ціну землі і розмір земельного податку.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Удобрение для ягод Отбор кандидатов на премии, связанных с пионовой индустрией, начал Хэцзэ Гусеничная пара - кто что знает?
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.