24 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організація виробництва - Організація галузей рослинництва, тваринництва, промислових виробництв та промислів - Організація рільництва - Економічна оцінка варіанту технологічного процесу


Організація рільництва

Економічна оцінка варіанту технологічного процесу

Экономическая оценка варианта технологического процесса

Виробничий процес – це сукупність організованих в певній послідовності часткових процесів необхідних для виробництва продукції. Він охоплює процеси праці і природні процеси. При виробництві продукції рільництва виробничі процеси повинні раціонально поєднуватися у часі і просторі. При цьому в кожному підприємстві існують свої особливості такого поєднання.

Основою виробництва продукції рослинництва є технологія вирощування сільськогосподарських культур.

 

За послідовністю виконання технологічних операцій у процесі виробництва рослинницької продукції виділяють чотири основних періоди:

  1. основний обробіток грунту і внесення добрив;

  2. передпосівний обробіток грунту і сівба;

  3. догляд за посівами;

  4. збирання вроаю.

 

Для підвищення ефективності виробництва продукції галузей рослинництва і рільництва зокрема важливе значення має раціональна організація виробничих процесів при вирощуванні сільськогосподарських культур. До раціональної організації виробничих процесів в рільництві висуваються агротехнічні і організаційно-економічні вимоги. Агротехнічні вимоги направлені на забезпечення якісного виконання кожного робочого процесу. Організаційно-економічні вимоги полягають в тому, що виконання агротехнічних вимог повинно поєднуватися з раціональним використанням трудових ресурсів і машин.

Безпосередньму виконанню виробничих процесів передують  проектування технологічних процесів і планування виробництва продукції рільництва, результати яких відображені в організаційно-технологічних та технологічних картах. В процесі проектування технологічних процесів здійснюється підбір системи машин і вибір технологічних схем виконання робочих процесів, визначається кількість робочих місць та їх організація, розробляються раціональні способи і прийоми виконання робіт тощо.

В організаційно-технологічній карті відображають основні параметри виконання робочих процесів: види операцій і технологічні вимоги до них, способи і прийоми роботи, склад машин і обладнання, виконавці робіт і їх функції, режими праці і відпочинку, затрати праці і її оплата, вимоги до техніки безпеки тощо.

Технологічна карта – є плановим докумнтом, в якому розробляється комплекс агротехнічних і організаційно-економічних заходів з вирощування одної або групи схожих за технологією сільськогосподарських культур та визначаються затрати праці, матеріальні та фінансові ресурси, що необхідні для цього.  В основу складання технологічних карт повинна бути покладена передова технологія, яка передбачає впровадження високопродуктих і економічних машин і знарядь для виконання кожної роботи, виходячи із умов підприємства. Для зручності розрахунків її складають на 1, 10 або 100 га посіву культури.

 

Економічна оцінка варіанта технологічного процесу чи виконання окремої роботи передбачає порівняльний аналіз по приведених витратах і вибір варіанта, який забезпечує їх мінімальне значення:

 

ПВі = Сті + Ен * Кі

 

де ПВі – приведені витрати на одиницю продукції або роботи, грн.;

Сті – технологічна собівартість одиниці продукції або роботи, грн.;

Ен – нормативний коефіцієнт дисконтування;

Кі – питомі капітальні вкладення, грн.

 

Технологічна собівартість одиниці продукції або роботи визначається за формулою:

 

Ст = Сз + (Сп / О),

 

де – Сз, Сп – умовно-змінні й умовно-постійні витрати, грн.;

О – обсяг виробництва продукції або виконаної робот.

 

Порівняння двох варіантів технологічного процесу здійснюється із співвідношення їх технологічної собівартості, яка обчислюється наступним чином:

 

Ст1 = Сз1·О + Сп1 ,

Ст2 = Сз2·О + Сп2 ,

 

де – Ст1 , Ст2 – технологічна собівартість виробництва продукції або виконання роботи по кожному варіанту

 

На основі порівняння варіантів визначається критична програма (Ок) виробництва продукції або виконання робіт, яка характеризує межу однакової економічної доцільності обох варіантів. Її обсяг обчислюють за формулою:

 

Ок = (Сп2-Сп1) / (Сз1-Сз2).

 

Отже, із варіантів вибирається той, собівартість якого для запланованої програми буде найменшою.

 

НАПРИКЛАД. Фермер вирощує зернові культури на площі 80 га. Йому потрібно прийняти рішення, чи купляти зернозбиральний комбайн, чи найняти підрядчика, якому за збирання 1га зернових потрібно заплатити 300 грн. При купівлі комбайна щорічні постійні витрати становитимуть 30 тис. грн., а змінні витрати на 1 га – 50 грн.

 

Технологічна собівартість збирання зернових культур комбайном підрядчика буде дорівнювати:

 

Ст1 = 300·80 = 24000 (грн.).

 

Технологічна собівартість збирання зернових культур власним комбайном становитиме:

 

Ст2 = 50· 80 + 30000 = 34000 (грн.).

 

Отже, фермеру збирати зернові культури доцільніше комбайном підрядчика.

 

Якою ж повинна бути площа зернових культур, щоб купівля комбайна була оправдана?

 

Ок = (30000-0) / (300-50) = 120 (га).

 

Отже, при збиранні понад 120 га зернових культур купівля комбайна фермером буде економічно доцільною.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Удобрение для ягод Отбор кандидатов на премии, связанных с пионовой индустрией, начал Хэцзэ Гусеничная пара - кто что знает?
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.