30 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організація виробництва - Організація галузей рослинництва, тваринництва, промислових виробництв та промислів - Організація рільництва - Завдання і спеціалізація рільництва


Організація рільництва

Завдання і спеціалізація рільництва

Задание и специализация полеводства

Рільництво – основна комплексна галузь рослинництва, яка включає в себе вирощування  значної кількості польових сільськогосподарських культур. Тут виробляються основні види продукції рослинництва: зерно, насіння соняшнику, цукрові буряки, картопля, і т.д. Із-за високого рівня розораності сільськогосподарських угідь в рільництві виробляється переважна частина кормів для тваринництва.

В структурі посівних площ усіх категорій господарств України в 2005 р. зернові і зернобобові культури займали 57,6 %, соняшник – 14,4 , цукрові буряки – 2,5 , соя – 1,7, картопля – 5,8 , овоче-баштанні культури – 1,8 , кормові культури – 14,4%. В структурі зернових культур значна частка  належить озимій пшениці (41,2 %), ярому ячменю (26,8 %) та кукурудзі (11,4 %). Інші зернові і зернобобові культури (озиме жито, озимий ячмінь, яра пшениця, овес, просо, гречка, горох) займають в структурі посівних площ зернових культур від 1,5 до 5% [1].

Основним завданням рільництва в цілому є виробництво конкурентноспроможної продукції для задоволення попиту в ній на внутрішньому і зовнішньому ринках країни при раціональному використанні виробничого потенціалу і збереженні довкілля, підвищення прибутковості й рентабельності галузі.

Завдання рільництва стосовно конкретного підприємства визначаються залежно від його спеціалізації, наявності трудових і матеріальних ресурсів,  типу і якості ґрунтів та інших природно-економічних умов. З урахуванням спеціалізації підприємства основним завданням рільництва може бути виробництво відповідної товарної продукції (зерна, насіння соняшнику, цукрових буряків, картоплі і т.д.) або ж продукції для внутрішньо-господарського використання в тваринництві, підсобних промислових виробництвах тощо.

Розміщення польових культур на території України має чітко виражену зональність, яка зумовлена грунтово-кліматичними умовами. Вирощування зернових культур, соняшнику, цукрових буряків, картоплі здійснюється в  підприємствах тих областей і зон, де для цього існують найбільш сприятливі умови для одержання високих врожаїв з найменшими затратами праці і коштів. На спеціалізацію сільськогосподарського виробництва крім природних факторів ( якість ґрунтів, кількість опадів, температурний режим тощо) впливає комплекс економічних факторів: попит і рівень цін, стан матеріально-технічної бази, наявність кваліфікованих працівників та розвинутої виробничої інфраструктури.

На Поліссі виробляється понад 98 % льону, до 60 жита, близько 50 % товарної картоплі. Господарства цієї зони спеціалізуються у рільництві на вирощуванні зерна, картоплі та льону. В структурі посівних площ зернові культури займають 50 – 60 % . У структурі зернових озима пшениця та жито становлять до 60 %, із них жито – до 25 %. Основними ярими зерновими культурами на Поліссі є ячмінь та овес. В південних районах вирощують просо та гречку. В структурі посівних площ картопля займає до 15 %. Розвиваючи скотарство, підприємства цієї зони вирощують кормові культури, на долю яких часто  припадає більше  25% посівної площі.

Лісостеп є найбільш сприятливою зоною для вирощування зернових і зернобобових та інших культур. Господарства цієї зони спеціалізуються в рільництві на вирощуванні зернових культур,  цукрових буряків, соняшнику. В структурі посівних площ зернові і зернобобові культури займають 55 – 65 , цукрові буряки – 4 – 8 , соняшник – 6 – 10 %. Серед зернових культур найбільші площі зайняті під пшеницею ( близько 20% ), ячменем (14%) і кукурудзою (10%). У західних районах Лісостепу виробляють  80% високоякісного зерна ячменю пивоварних  сортів. Високі врожаї зерна кукурудзи одержують в західній  та південній частинах лісостепової зони України. Із інших видів зерна в підприємствах лісостепової зони виробляють горох, овес, гречку, просо тощо.  Значні площі соняшника розміщені в Полтавській, Черкаській та лісостепових районах Харківської областях. У більшості підприємств лісостепової зони рільництво поєднується з м’ясо-молочним скотарством, свинарством і птахівництвом.

Степ за умовами ґрунтового покриву, зволоження та теплового режиму поділяється на північну і південну підзони. Підприємства північної підзони спеціалізуються в рільництві на вирощуванні зернових культур,  соняшнику, цукрових буряків. В структурі посівних площ зернові і зернобобові культури займають від 55 до 70 %, соняшник – 14 – 22 %, цукрові буряки – 1 – 3 % , Серед зернових культур найбільші площі зайняті під пшеницею ( близько 20% ), ячменем (20 %) і кукурудзою (12%). Підприємства південної підзони спеціалізуються в рільництві на вирощуванні зернових культур та  соняшнику. Зернові культури становлять від 55 до 70 % загальної площі ріллі, серед них найбільшу площу (до 20 %) займає озима пшениця. На значних площах вирощують озимий і ярий ячмінь та кукурудзу. Насіння соняшнику на сучасний період є високоліквідною продукцією, тому в більшості підприємств південної підзони Степу в структурі посівних площ соняшник займає понад 25 %, що перевищує науково рекомендований ступінь насичення ним. У більшості підприємств степової зони рільництво поєднується з м’ясо-молочним скотарством, свинарством і птахівництвом.

В приміських підприємствах усіх зон зернове господарство добре поєднується з овоче-молочним господарством, птахівництвом та вирощуванням плодоягідних культур.

Таким чином, в різних зонах країни під впливом природних і економічних умов рільництво набуває ту чи іншу спеціалізацію. В межах одної зони в різних сільськогосподарських підприємствах напрям рільництва також може бути різним залежно від конкретних умов і  спеціалізації господартв.

 

Вирішення завднь рільництва  здійснюється на основі реалізації таких заходів:

  1. Удосконалення розміщення польових культур по території зони в напрямі глибшої спеціалізації базових районів кожної області по виробництву продукції.

  2. Організація території підприємства і розробка раціональної структури посівних площ відповідно до його спеціалізації і природно-економічних умов.

  3. Впровадження та освоєння науково обґрунтованих сівозмін.

  4. Раціональне використання добрив.

  5. Застосування раціональної системи заходів боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур.

  6. Впровадження нових високопродуктивних сортів і гібридів культур.

  7. Впровадження комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, досягнень науки і передового досвіду.

  8. Здійснення меліоративних  (зрошення, осушення, гіпсування, насадження полезахисних смуг тощо) та інших заходів, направлених на підвищення родючості ґрунту.

  9. Впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур тощо.

 [1] Сільське господарство України. Статистичний збірник. – К.:Держ. комітет статистики України, 2006. – С.71-72.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Универсальный трактор Культиватор Stihl MM 55, почвенная фреза!!! Норм или нет? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Удобрение для ягод
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.