30 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організація виробництва - Організація галузей рослинництва, тваринництва, промислових виробництв та промислів - Організація садівництва і виноградарства - Особливості створення селянських садівницьких (виноградарських) господарств


Організація садівництва і виноградарства

Особливості створення селянських садівницьких (виноградарських) господарств

Особенности создания крестьянских садовых (виноградных) хозяйств

Будь-які починання у справі формування нових організаційних структур у сільському господарстві має бути передусім економічно обгрунтоване, особливо у господарствах, які займаються створенням і продуктивним використанням багаторічних насаджень.

Виробнича діяльність садівницьких і виноградарських підприємств спрямована на вивчення місткості і кон'юнктури ринку конкретних видів продукції і всебічну оцінку виробничого і природного потенціалу, розроблення виробничої структури, яка б забезпечувала прибутковість господарства.

 

При організації селянського садівницького (виноградарського) господарства слід враховувати, що:

  • багаторічні насадження створюються безпосередньо в господарстві, а це дає змогу сформувати таку їх структуру, яка найбільшою мірою відповідала б конкретним умовам виробництва;

  • поряд з високою капітало- і фондомісткістю галузей існує великий розрив у часі від початку вкладання коштів до отримання ефекту;

  • продукція садівництва та виноградарства швидко псується, тому інтеграція її виробництва, переробки і зберігання є об'єктивною умовою ефективного ведення галузей.

 

Аналіз і оцінка сучасного стану садівництва і виноградарства дають змогу виділити такі основні шляхи створення селянських садівницьких (виноградарських) господарств:

1) поступова трансформація особистих господарств населення у садівницькі (виноградарські) ферми через розширення їх землекористування;

2) через довготривалу оренду багаторічних насаджень у колективних і державних господарствах;

3) на основі приватизації землі, майна, в т.ч. багаторічних насаджень;

4) на спеціально виділених з цією метою землях.

 

Виробничий напрям господарств визначають відповідно до конкретних умов, звертаючи особливу увагу на добір порід і сортів з огляду на відповідність їх конкретним природним і економічним умовам виробництва.

Розмір фермерського господарства визначають, враховуючи насамперед трудовий потенціал родини. У садівницьких (виноградарських) фермах підхід дещо інший. Насамперед керуються нормативами навантаження на одного працюючого, а саме: плодових — 3–4 га; ягідників — 1–2 га, виноградників — 2 га. Цими нормативами передбачається, що всі роботи в саду, ягідниках і виноградниках, крім збирання врожаю, виконуватимуть члени родини. На період збирання врожаю залучатиметься додаткова робоча сила. До площі плодоносних багаторічних насаджень, розрахованої таким способом, додається 35–40% площі під молоді неплодоносні насадження та 13–15% вільної садооборотної (резервної) площі.

Основна галузь у спеціалізованому садівницькому господарстві технологічно поєднується лише з бджільництвом (1-2 бджолосім'ї на 1 га плодоносних плодових насаджень), промисловою переробкою плодів і ягід та їх тривалим зберіганням. Сфери промислової переробки та зберігання садівницької продукції можуть формуватися на засадах кооперації кількох фермерських господарств чи інтеграції з великими аграрними та плодопереробними підприємствами.

Протиріччя у взаєминах між виноградарськими і виноробними підприємствами вирішуються шляхом вертикальної інтеграції. За таких умов досягається єдність процесів відтворення у виноградарстві і виноробстві від вирощування садивного матеріалу та відтворення насаджень до одержання і реалізації кінцевого продукту — вина .

Важливо підкреслити, що при влаштуванні садівницьких, виноградарських ферм поряд із створенням насаджень потрібно одночасно формувати відповідну матеріально-технічну базу і вирішувати питання організації промислової переробки, тривалого зберігання і реалізації продукції.

Твердження про те, що порівняно невеликі за площами насаджень садівницькі і виноградарські господарства є недостатньо сприйнятливими до інновацій у галузях, є безпідставними. Головною умовою цього є  високотоварне виробництво. Про це передусім переконливо свідчить досвід багатьох країн, зокрема, Італії, Франції, Німеччини, Голландії, Польщі та інших, де переважають і успішно функціонують невеликі за площами насаджень садівницькі і виноградарські ферми. Вони, як правило, функціонують на основі глибокої спеціалізації та всебічної кооперації як у сферах виробництва (використання техніки, виконання ряду робіт тощо), так і в сферах промислової переробки, зберігання і реалізації продукції.

Селянські садівницькі і виноградарські ферми створюються як високотоварні підприємства, виробнича діяльність яких цілковито спрямована на забезпечення потреб внутрішнього і зовнішніх ринків у тих чи інших видах продукції. Останнє примушує товаровиробників всебічно вивчати розміщення, кон'юнктуру і місткість ринків конкретних видів продукції.

Створення селянських садівницьких (виноградарських) ферм вимагає значних інвестицій, що в сучасних умовах неможливо реалізовувати без державної підтримки передусім через надання таким підприємствам цільових пільгових кредитів та забезпечення їх матеріально-технічними засобами.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Универсальный трактор Культиватор Stihl MM 55, почвенная фреза!!! Норм или нет? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Удобрение для ягод
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.