30 листопада 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організація виробництва - Організація галузей рослинництва, тваринництва, промислових виробництв та промислів - Організація скотарства - Організаційно-економічні вимоги до способів і систем утримання великої рогатої худоби


Організація скотарства

Організаційно-економічні вимоги до способів і систем утримання великої рогатої худоби

Организационно экономические требования к способам и системам содержания крупного рогатого скота

Способи і системи утримання великої рогатої худоби  значною мірою визначають ефективність виробництва в цій галузі. Вони нерозривно пов'язані з визначенням системи машин та обладнання для комплексної механізації і організації виробничих процесів і в цілому визначають форми організації виробництва, продуктивність праці та інші економічні показники.

Залежно від наявності і кваліфікації кадрів, забезпечення кормами і їх структури, обсягів капіталовкладень на молочних фермах і комплексах практикують прив'язний, безприв'язний звичайний на глибокій підстилці, безприв'язний боксовий і комбінований способи утримання корів. Здебільшого застосовують прив'язне утримання. При цьому способі, особливо в разі нестачі кормів, здійснюють нормовану годівлю корів, навіть з індивідуальним підходом  залежно від продуктивності окремих з них. Це  сприяє підвищенню продуктивності тварин і продовженню терміну їх використання. Разом з тим прив'язне утримання поголів'я основного стада має суттєві недоліки, а саме: 

  • великі затрати праці й сумарні витрати, зумовлені збільшенням обсягу ручної праці під час годівлі, догляду за тваринами, виконання основного виробничого процесу — доїння (перенесення з місця на місце доїльної апаратури, догляд за обладнанням та ін.);

  • зростання витрат на транспортування кормів з місця їх вирощування і заготівлі, приготування, розміщення в годівницях та ін.;

  • велика щільність поголів'я  у станках, яка є причиною поширення  хвороб;

  • обмежена рухомість тварин, що приводить до більш швидкого їх зносу, передчасної втрати продуктивності і вибракування;

  • збільшення кількості підстилки, щодобове видалення гною.

 

При автоматизації виробничих процесів, особливо прив'язування і відв'язування  тварин під час прогулянок, затрати праці на фермах значно знижуються.

Відчутний ефект дає поєднання прив'язного способу з табірним утриманням основного поголів'я в літній пасовищний період. Можна практикувати пригінний і відгінний способи. Перший застосовують у господарствах, де використовують ті самі капітальні приміщення, в яких поголів'я утримується в зимовий період. 

За відгінного способу тварин розміщують у літніх таборах, на влаштування яких необхідні додаткові капітальні витрати. Місце для  цього визначають недалеко від кормових угідь. Воно має бути  підвищеним, сухим, захищеним від панівних вітрів природним лісом чи лісосмугами. Бажано, щоб поблизу табору були природні водні джерела, а якщо їх немає, то роблять свердловини або підвозять воду. Слід передбачати також наявність  під'їзних доріг з твердим покриттям для транспортування кормів і відвезення готової продукції, підвезення працівників до місця роботи.   

Для зниження витрат на транспортування зелених і соковитих кормів необхідно практикувати випасання поголів'я на продуктивних штучних або природних пасовищах, попередньо  провівши на них комплекс організаційно-технологічних заходів щодо підвищення їх продуктивності.

На шляху переміщення тварин виділяють, а в разі потреби і обладнують прогони.

 

Для правильної організації стійлово-табірного утримання худоби організаційні заходи необхідно здійснювати в такій послідовності: 

1) вибір місця для табору;

2) спорудження в таборі необхідних будівель і встановлення в них відповідного обладнання;

3) організація водопостачання;

4) організація транспорту для перевезення працівників до місць роботи і кормів на ферму.

 

В таборі необхідно мати:

1) легкі навіси;

2) стаціонарні чи пересувні годівниці (жолоби);

3) місце для утримання бугаїв-плідників;

4) приймальний пункт молока з холодильною установкою;

5) родильне відділення;

6) місце для утримання телят;       

7) склад для кормів;

8) устаткування для водопостачання;

9) обладнання для механічного доїнні корів і виконання інших виробничих процесів;

10) ізолятор для утримання хворих тварин;    

11) приміщення для тваринників з усіма комунальними зручностями (душові, перукарня, бібліотека, кімната для проведення нарад, телевізор тощо).

 

Перед переведенням худоби на стійловий (зимовий) період необхідно провести такі роботи: 1) відремонтувати, утеплити й продезинфікувати тваринницькі приміщення; 2) відремонтувати все обладнання ферм; 3) провести зооветеринарний огляд худоби і відповідно згрупувати та розмістити її по фермах; 4) організувати приймання всіх видів кормів і скласти кормові раціони для всіх груп худоби; 5) доукомплектувати бригади з догляду за худобою; 6) розробити розпорядок дня на стійловий період утримання різних груп худоби; 7) передбачити в розпорядку дня:  а) нічний відпочинок корів (6–7 год); б) однаковий проміжок часу між доїннями; в) щоденну прогулянку тварин протягом не менше однієї години; г) напування тварин не менше 3 разів за добу, краще досхочу; д)  у перервах між доїннями і годівлею, відпочинок тварин протягом доби не менше 2 год.

Практика ферм нашої країни, США, Англії, Канади, Швеції та інших країн свідчить про істотні переваги безприв'язного способу утримання корів. Його застосовують не тільки в південних, а й у північних районах. Наприклад, у Канаді безприв'язне утримання поголів'я практикується у районах, де в зимові місяці температура буває до 30° С нижче нуля.

Суть безприв'язного звичайного на глибокій незмінній підстилці способу утримання худоби полягає в тому, що тварини перебувають без прив'язі у приміщеннях і на вигульно-кормових майданчиках. У приміщеннях немає стійл, прив'язі, індивідуальних напувалок, підвісних доріг та іншого обладнання. Худоба на вигульних майданчиках має вільний доступ до грубих кормів і силосу. В годівниці, які розміщують навколо вигульних майданчиків, з кормоцеху подається спеціально приготовлений комбінований корм. Годівлю концентрованими кормами здійснюють зі спеціальних годівниць під час доїння. Напувають тварин з групових напувалок. У приміщеннях худоба утримується на глибокій підстилці, яку щодня поповнюють з розрахунку 2,5–3 кг на одну голову худоби. Гній прибирають 1–2 рази на рік за допомогою бульдозера.

За безприв'язно-боксового утримання корів у приміщенні, крім майданчиків для безприв'язного утримання корів, обладнують бокси на підвищеному місці, в які тварини заходять для відпочинку. Довжина бокса 2,1 м,  ширина 1,1 м. Вартість будівництва при застосуванні безприв'язного утримання тварин зменшується в 1,5–2 рази, а витрати металу — в 10–12 разів. Ліквідація гнойових і кормових проходів збільшує місткість приміщення на 40–50%, що значно знижує вартість ското-місця.

Перехід на безприв'язне утримання поголів'я основного стада в скотарстві, як правило, пов'язаний з підвищенням рівня механізації виробничих процесів. Основний процес — доїння корів — здійснюється в доїльному залі на доїльних установках типу "Ялинка", "Молокопровід-100", "Молокопровід-200" та ін. Процес доїння 50–60 корів  триває 45–60 хв.

Добре організоване безприв'язне утримання худоби на молочному комплексі дослідного господарства "Кутузовка" Харківської області. У 1963 р. тут було збудовано велику механізовану ферму з 3 корівників довжиною 110 м і шириною 18 м кожний на 110 корів. У секціях корівників, з яких поголів'я має вільний вихід на вигульно-кормові майданчики, розміщено по 100 корів. На фермі є телятник місткістю 1500 голів молодняку, ізолятор на 20 голів, доїльно-молочний блок, котельня, пункт штучного осіменіння тварин, гараж для тракторів і машин, службові та побутові приміщення.

Стадо корів з приплодом до 20-денного віку обслуговує бригада з 24 осіб (8 основних доярок, 4 доярки родильного відділення, 3 механізатори широкого профілю, 7 скотарів, 2 працівники ізолятора).

Високий рівень механізації виробничих процесів, застосування раціональних форм організації виробництва дають змогу значно збільшити навантаження поголів'я на одного працівника. З розрахунку на одного працівника в обслуговуванні молочного стада воно становить 45–50 корів, а при прив'язному утриманні і машинному доїнні — 20–25 корів.

Надій від однієї корови  в різні роки становив 4 — 4,5 тис.кг за рік, затрати праці на 1 ц молока — 1,6–1,7 люд.-год., кормів — 1,15–1,20 ц корм.од. Собівартість виробництва 1 ц молока становить 18–20 грн. Ці показники значно вищі, ніж при утриманні дійного стада прив'язним способом.

Для впровадження безприв'язного способу утримання основного стада великої рогатої худоби потрібні приміщення, побудовані або реконструйовані відповідно до типових проектів, з вигульними майданчиками,  відповідним обладнанням. Машинний зал має бути обладнаний необхідними установками для доїння корів. Потребують комплексної забудови інші приміщення для обслуговування поголів'я. Кількість високоякісних кормів має бути достатньою для годівлі тварин досхочу. Належний рівень організації виробничого процесу може бути забезпечений при наявності висококваліфікованих кадрів.

Організація виробництва за потоково-цехової системи утримання корів враховує особливості фізіологічного стану тварин. Поголів'я корів розміщують у різних секціях, починаючи від сухостійного періоду і закінчуючи періодом виробництва молока. Раціони годівлі тварин при цьому відповідають їх фізіологічному стану  в даний період.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Универсальный трактор Культиватор Stihl MM 55, почвенная фреза!!! Норм или нет? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Удобрение для ягод
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.