02 грудня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій - Основи підприємницької діяльності та агробізнесу - Організація виробництва - Організація галузей рослинництва, тваринництва, промислових виробництв та промислів - Організація скотарства - Організація ферм і комплексів у скотарстві. Розміри ферм


Організація скотарства

Організація ферм і комплексів у скотарстві. Розміри ферм

Организация ферм и комплексов в скотоводстве. Размеры ферм

Виробництво продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах здійснюється на спеціалізованих або змішаних фермах. Практика показує, що ефективнішим є ведення скотарства на порівняно великих спеціалізованих фермах. Розмір їх має відповідати організаційній структурі господарства, виробничому завданню щодо обсягу виробництва продукції, нормативам стандартного обладнання для виконання виробничих процесів при їх комплексній механізації.

У 80-ті роки великого поширення набув прогресивний досвід виробництва продукції скотарства на великих спеціалізованих комплексах. Під тваринницьким комплексом слід розуміти великі спеціалізовані підрозділи господарства або самостійні підприємства, де здійснюється ефективне виробництво високоякісної продукції при поточній системі його організації, нормативних витратах на її одиницю на основі технологічно взаємопов'язаних засобів (будівель, споруд, обладнання та ін.), повного забезпечення тварин збалансованими  кормами.

На відміну від звичайних ферм сільськогосподарських підприємств, на комплексах впроваджені індустріальна технологія на базі комплексної механізації і автоматизації із застосуванням новітнього обладнання, системи машин і приладів, наукові форми організації виробництва і праці. Це, у свою чергу, забезпечує поточність і динамічність виробничих процесів. Невід'ємною ознакою комплексів є також високий рівень професійної підготовки кадрів як основи комплексного вирішення всіх складових виробничого процесу на високому рівні.

Самостійні тваринницькі комплекси створювалися  шляхом як нового будівництва за типовими проектами, так і реконструкції і технічного переоснащення функціонуючих ферм. Практика свідчить, що реконструкція існуючих ферм, їх технічне переоснащення для ведення виробництва на індустріальній основі при поточному виконанні виробничих процесів, раціональних формах організації і оплати праці, міцній кормовій базі вимагає капітальних вкладень на 30–35% менше. При цьому значно підвищується продуктивність праці, знижується собівартість продукції.

У 80-ті роки 20 ст. більшість продукції скотарства вироблялася у спеціалізованих господарствах, на фермах і комплексах. Розміри їх визначалися типовими проектами з виробництва молока на 400, 800, 1200 голів. Механізовані ферми для вирощування телиць і нетелей будувались на 3 тис. і 6 тис. голів, для вирощування і відгодівлі молодняку — на 2,5, 5 і 10 тис. голів. На початку 90-х років виробництво продукції скотарства, як і інших видів тваринницької продукції, з різних причин почало занепадати. Не обминув цей процес і тваринницькі комплекси. Почав різко знижуватись рівень спеціалізації у скотарстві, більшість продукції тепер виробляється на звичайних фермах. Розміри цих ферм значно менші і залежать від спеціалізації господарства, структури земельних угідь, системи утримання худоби та інших умов виробництва. Тому поголів'я худоби на фермах господарств коливаються у значних межах. При визначенні їх розмірів треба враховувати необхідність забезпечення високого рівня механізації виробничих процесів, впровадження прогресивних методів організації виробництва і праці, досягнення кращих колективів у підвищенні продуктивності праці, зниженні софбівартості продукції.

Розміщення ферм великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах здійснюється відповідно до проектів планування господарських центрів з урахуванням перспектив розвитку господарства.

Велика рогата худоба є основним споживачем грубих, соковитих та зелених кормів і дає найбільшу кількість гною. Тому розміщення ферм треба пов'язувати із сівозмінами для того, щоб скоротити транспортні витрати як на перевезення кормів, так і на вивезення гною. При цьому слід враховувати також розміщення житлового масиву, зручність діставатися до місця роботи, зоотехнічні та ветеринарні вимоги. Не допускається організація ферм на болотистих та низинних місцях.

Розміщення ферм залежить від внутрішньогосподарської спеціалізації. Визначаючи концентрацію виробництва молока і м'яса по підрозділах господарства, необхідно створити умови для раціонального використання складових виробничого процесу — землі та інших засобів виробництва, трудових ресурсів. Важливо врахувати наявність капітальних приміщень, відстань відповідних підрозділів господарства відносно підприємств харчової промисловості, побічна продукція яких може бути ефективно використана в скотарстві (жом, барда тощо).     


Свіжі обговорення на агро-форумі: Новая эра без химии. Программированная Вода Универсальный трактор Культиватор Stihl MM 55, почвенная фреза!!! Норм или нет? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.