24 жовтня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Економіка сільських територій


Економіка сільських територій

Экономика сельских территорий


Соціально-економічний розвиток 
|-----Соціально-культурна сфера села 
|       |-----Розвиток соціальної інфраструктури 
|       |-----Інвестиції в основний капітал у галузі соціальної інфраструктури села 
|       |-----Регулювання соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів 
|-----Основи економіки та організації закладів соціально-культурної сфери 
|       |-----Соціально-культурна сфера в умовах трансформації до ринкової економіки 
|       |-----Теоретичні основи підприємницької діяльності організацій СКС 
|       |-----Класифікація суб’єктів підприємницької діяльності 
|       |-----Продукт організацій СКС 
|       |-----Вторинний продукт і вторинні ринки СКС 
|       |-----Формування фінансових ресурсів організацій СКС 
|       |-----Маржинальний підхід у фінансовому плануванні роботи організацій СКС 
|       |-----Необхідність державного регулювання розвитку культури та мистецтва 
|       |-----Форми і методи державного регулювання діяльності закладів СКС 
|       |-----Стимулювання підприємницької діяльності закладів СКС 
|-----Демографічна і поселенська база та трудові ресурси села 
|       |-----Стан ринку праці в сільській місцевості 
|       |          |-----Розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи 
|       |          |-----Трудові ресурси села, зайнятість та ринок праці 
|       |          |-----Умови праці та використання робочого часу 
|       |          |-----Основні напрями регулювання ринку праці 
|       |          |-----Підприємницька діяльність на ринку праці 
|       |-----Сільське населення 
|       |-----Демографічна ситуація 
|       |-----Відтворення населення 
|-----Сільський туризм 
|       |-----Розвиток сільського туризму в Україні 
|       |          |-----Суть, організаційно-економічні засади розвитку та значення 
|       |          |-----Сільський туризм як вид підсобної діяльності 
|       |          |-----Реклама, формування цін та маркетинг сільського туризму 
|       |          |-----Сільський туризм як підприємницька діяльність 
|       |          |-----Рекомендації щодо процесу становлення та розвитку сільського туризму в Україні 
|       |-----Зарубіжний досвід розвитку сільського туризму 
Основи підприємницької діяльності та агробізнесу 
|-----Сутність агробізнесу та його поелементна база 
|       |-----Місце і роль основнх форм господарювання на селі 
|       |-----Передумови для формування багатоукладного аграрного виробництва 
|       |-----Становлення та функціонування форм господарювання на селі 
|-----Організаційно-правові форми господарювання 
|       |-----Розвиток форм виробництва та підприємництва 
|       |          |-----Організація підприємства: історичний нарис і сучасні тенденції розвитку 
|       |          |-----Організаційні аспекти підприємств малого та середнього бізнесу 
|       |          |-----Критерії суб’єктів підприємницького бізнесу 
|       |-----Розвиток малих форм господарювання на селі (самозайнятість сільського населення) 
|       |          |-----Стан та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні 
|       |          |         |-----Місце і роль малого бізнесу 
|       |          |         |-----Фінансові ресурси малого бізнесу 
|       |          |         |-----Адміністративні бар`єри малого бізнесу 
|       |          |         |-----Проблеми становлення та особливості розвитку малого бізнесу 
|       |          |         |-----Перспективи розвитку малого бізнесу 
|       |          |-----Прогресивні форми організації підприємницької діяльності 
|       |          |         |-----Організаційно-економічні проблеми розвитку малого бізнесу 
|       |          |         |-----Розвиток малого бізнесу на основі системи франчайзингу 
|       |          |         |-----Фінансове підприємництво 
|       |          |         |-----Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні 
|       |          |         |-----Критерії ефективності функціонування підприємств малого бізнесу 
|       |          |         |-----Витрати і доходи підприємств малого бізнесу 
|       |          |         |-----Маржинальний аналіз ефективності виробництва 
|       |          |-----Особисті селянські господарства 
|       |          |         |-----Державне регулювання розвитку особистих селянських господарств 
|       |          |-----Фермерські господарства 
|       |          |         |-----Розвиток фермерських господарств в Україні 
|       |          |         |-----Тенденції економічного розвитку фермерських господарств 
|       |          |-----Методологічні підходи щодо понятійного апарату “малий бізнес” як складової малих форм господарювання 
|       |-----Сільськогосподарська кооперація 
|       |          |-----Кредитні спілки 
|       |          |         |-----Організаційні засади діяльності 
|       |          |         |-----Порядок створення та припинення діяльності 
|       |          |         |-----Функції, основні принципи та напрями діяльності 
|       |          |         |-----Права та обов’язки членів спілки 
|       |          |         |-----Форми управління кредитною спілкою 
|       |          |         |-----Загальні збори колективу 
|       |          |         |-----Спостережна рада 
|       |          |         |-----Кредитний комітет 
|       |          |         |-----Правління кредитною спілкою 
|       |          |         |-----Ревізійна комісія спілки 
|       |          |         |-----Економічні засади діяльності 
|       |          |-----Сільськогосподарські кооперативи 
|       |          |         |-----Сільськогосподарські виробничі кооперативи 
|       |          |         |-----Специфіка створення і функціонування сільськогосподарських виробничих кооперативів 
|       |          |         |-----Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 
|       |          |         |-----Організаційні та ринкові чинники розвитку сільськогосподарських кооперативів 
|       |          |         |-----Моделі фінансово-господарського механізму 
|       |          |         |-----Об’єднання кооперативів. Пайові відносини 
|       |          |         |-----Моделі обслуговуючих кооперативів 
|       |          |         |-----Кооперативні формування як складові інфраструктури аграрного ринку 
|       |          |         |-----Кооперування та агропромислова інтеграція фермерського виробництва 
|-----Відкриття власної справи 
|       |-----Технологія заснування підприємства (власної справи) 
|       |          |-----Підприємницька ідея, її джерела і методи пошуку 
|       |          |-----Вибір типу підприємства й обґрунтування цілей підприємницької діяльності 
|       |          |-----Організація створення та реєстрації підприємства 
|       |          |-----Процедура реєстрації малого підприємства 
|       |-----Правовий статус підприємства 
|       |          |-----Сутність та мета підприємства 
|       |          |-----Організаційно-правові форми підприємств 
|       |          |-----Створення підприємства 
|       |          |-----Установчі документи підприємства 
|       |          |-----Припинення діяльності підприємства 
|       |-----Функції та правовий статус підприємця 
|       |          |-----Підприємець – ключова фігура ринкової економіки 
|       |          |-----Права, обов’язки та відповідальність підприємця 
|       |-----Формування підприємницького капіталу 
|       |          |-----Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності 
|       |          |-----Підприємницький капітал: сутність і складові елементи 
|       |          |-----Формування початкового (стартового) капіталу 
|       |          |-----Джерела формування підприємницького капіталу 
|       |-----Ділова етика підприємця 
|       |          |-----Ділова етика підприємця 
|       |          |-----Формування позитивного іміджу фірми 
|       |-----Власність як економічний базис малого та середнього бізнесу 
|       |-----Поради підприємцям-початківцям перед заснуванням своєї справи (підприємства) 
|       |-----Обґрунтування бізнес-ідеї 
|-----Підприємство і підприємництво 
|       |-----Підприємство в ринкових умовах 
|       |          |-----Підприємство як підприємницька структура 
|       |          |-----Макроекономічні умови зростання ролі підприємництва 
|       |          |-----Класифікація форм власності та господарювання 
|       |-----Підприємство в умовах стратегічного розвитку економіки 
|       |          |-----Макроекономічна політика 
|       |          |-----Підприємство як організація людських можливостей 
|       |          |-----Зміни ролі виробництва і розподілу в структурі діяльності підприємства 
|       |          |-----Критичні фактори успіху підприємства 
|       |          |-----Тарнарауд – основний оборот підприємства під час кризи 
|       |          |-----Реінженерія як метод запровадження змін на фірмі 
|-----Облік і фінанси підприємств 
|       |-----Ризик, як одна з провідних функцій малого бізнесу 
|       |          |-----Суть поняття «Ризик» 
|       |          |-----Кредитний ризик 
|       |          |-----Оцінка ділових ризиків 
|       |          |-----Економіко-статистичний аналіз рівня кредитоспроможності 
|-----Організація виробництва 
|       |-----Основи організації виробництва 
|       |          |-----Види підприємств і їх об’єднань 
|       |          |         |-----Види та організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств 
|       |          |         |-----Організаційно-економічні основи недержавних сільськогосподарських підприємств 
|       |          |         |-----Організаційно-економічні основи державних сільськогосподарських підприємств 
|       |          |         |-----Організаційно-економічні основи міжгосподарських і агропромислових формувань 
|       |          |-----Система ведення господарства 
|       |          |         |-----Поняття і класифікація систем господарства 
|       |          |         |-----Порядок обгрунтування системи господарства в сільськогосподарських підприємствах 
|       |          |         |-----Система рослинництва 
|       |          |         |-----Система тваринництва 
|       |          |         |-----Система ведення обслуговуючих і підсобних виробництв 
|       |          |-----Предмет, завдання і метод науки "організація сільськогосподарського виробництва" 
|       |-----Організація використання ресурсів у сільськогосподарських підприємствах 
|       |          |-----Організація використання земельних ресурсів 
|       |          |         |-----Склад земель та їх використання 
|       |          |         |-----Організація кількісного і якісного обліку земель 
|       |          |         |-----Організація землеустрою 
|       |          |         |-----Організація сільськогосподарських угідь і території сівозмін 
|       |          |-----Організація використання засобів виробництва 
|       |          |         |-----Поняття, склад і структура засобів виробництва 
|       |          |         |-----Знос і амортизація основних засобів 
|       |          |         |-----Списання і відтворення основних засобів 
|       |          |         |-----Системи машин та організаційно-економічні вимоги до них 
|       |          |         |-----Визначення потреби господарства в тракторах і сільськогосподарських машинах 
|       |          |         |-----Організація раціонального використання машинно-тракторного парку 
|       |          |         |-----Організація використання транспортних засобів 
|       |          |         |-----Форми використання транспортних засобів 
|       |          |         |-----Організація технічного обслуговування і ремонту машин 
|       |          |         |-----Організація сервісного обслуговування сільськогосподарських підприємств 
|       |          |         |-----Організація зберігання сільськогосподарської техніки 
|       |          |         |-----Організація нафтогосподарства 
|       |          |         |-----Організація електрогосподарства 
|       |          |-----Організація використання трудових ресурсів 
|       |          |         |-----Трудові ресурси як головна продуктивна сила і трудовий потенціал підприємства 
|       |          |         |-----Тенденції у зміні чисельності і складі трудових ресурсів 
|       |          |         |-----Поняття, суть і принципи організації праці 
|       |          |         |-----Форми організації праці 
|       |-----Організація оплати праці на підприємстві 
|       |          |-----Суть та нормативно-правові акти, що регулюють відносини купівлі-продажу робочої сили 
|       |          |-----Завдання та загальні принципи організації оплати праці 
|       |          |-----Досвід мотивації праці у розвинутих країнах світу 
|       |-----Спеціалізація та розміри підприємств 
|       |          |-----Спеціалізація і поєднання галузей сільськогосподарських підприємств 
|       |          |         |-----Поняття, економічний зміст і значення спеціалізації сільськогосподарських підприємств 
|       |          |         |-----Галузі сільськогосподарських підприємств 
|       |          |         |-----Фактори і форми спеціалізації 
|       |          |         |-----Показники і рівень спеціалізації 
|       |          |         |-----Виробничі типи підприємств 
|       |          |-----Розміри сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів 
|       |          |         |-----Показники розмірів сільськогосподарських підприємств 
|       |          |         |-----Раціональні розміри сільськогосподарських підприємств. 
|       |          |         |-----Методи обгрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів 
|       |-----Організація галузей рослинництва, тваринництва, промислових виробництв та промислів 
|       |          |-----Організація рільництва 
|       |          |         |-----Завдання і спеціалізація рільництва 
|       |          |         |-----Сутність та економічна оцінки застосування інтенсивних технологій в рільництві 
|       |          |         |-----Організація системи сівозмін і структури посівних площ 
|       |          |         |-----Економічна оцінка варіанту технологічного процесу 
|       |          |         |-----Організація виробництва зерна 
|       |          |         |-----Організація виробництва цукрових буряків 
|       |          |-----Організація кормо-виробництва 
|       |          |         |-----Організація кормової бази 
|       |          |         |-----Організація польового кормовиробництва 
|       |          |         |-----Організація використання природних кормових угідь 
|       |          |-----Організація овочівництва 
|       |          |         |-----Овочівництво відкритого грунту 
|       |          |         |-----Овочівництво закритого грунту 
|       |          |         |-----Особливості організації і оплати праці в овочівництві 
|       |          |         |-----Організація виробництва шампіньйонів 
|       |          |         |-----Товарна обробка, зберігання та реалізація овочів 
|       |          |-----Організація садівництва і виноградарства 
|       |          |         |-----Сучасний рівень виробництва і споживання плодів та ягід 
|       |          |         |-----Основні засади розвитку садівництва і виноградарства 
|       |          |         |-----Особливості організації промислового садівництва і виноградарства. Типи підприємств 
|       |          |         |-----Концентрація виробництва продукції, розміри і організація території багатрічних насаджень 
|       |          |         |-----Особливості організації праці 
|       |          |         |-----Особливості створення селянських садівницьких (виноградарських) господарств 
|       |          |-----Організація скотарства 
|       |          |         |-----Виробничі типи підприємств і об'єднань з виробництва продукції скотарства 
|       |          |         |-----Організація ферм і комплексів у скотарстві. Розміри ферм 
|       |          |         |-----Організаційно-економічні вимоги до способів і систем утримання великої рогатої худоби 
|       |          |         |-----Організація відтворення стада великої рогатої худоби. Структура стада 
|       |          |         |-----Організація вирощування і відгодівлі молодняку 
|       |          |         |-----Організація дорощування і відгодівлі великої рогатої худоби 
|       |          |-----Організація свинарства 
|       |          |         |-----Типи і розміри свинарських підприємств 
|       |          |         |-----Відтворення стада 
|       |          |         |-----Організація утримання і годівлі основного поголів'я 
|       |          |         |-----Організація відгодівлі свиней 
|       |          |-----Організація вівчарства 
|       |          |         |-----Виробничі типи і розміри вівчарських підприємств 
|       |          |         |-----Організація відтворення стада овець 
|       |          |         |-----Способи утримання овець 
|       |          |         |-----Організація відгодівлі і нагулу овець 
|       |          |-----Організація птахівництва 
|       |          |         |-----Виробничі типи і розміри спеціалізованих птахівницьких підприємств 
|       |          |         |-----Організація відтворення стада у птахівництві 
|       |          |         |-----Способи утримання птиці 
|       |          |         |-----Організація промислового виробництва яєць 
|       |          |         |-----Організація промислового виробництва м'яса птиці 
|       |          |         |-----Особливості організації і оплати праці 
|       |          |-----Організація підсобних виробництв і промислів 
|       |-----Організація системи збуту та постачання 
|       |          |-----Організація матеріально-технічного забезпечення 
|       |          |         |-----Система матеріально-технічного забезпечення в Україні та формування ринку засобів виробництва 
|       |          |         |-----Форми матеріально-технічного забезпечення АПК в умовах ринку 
|       |          |         |-----Організація виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств 
|       |          |-----Організація зберігання, переробки та реалізації продукції 
|       |          |         |-----Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції в сучасних умовах 
|       |          |         |-----Ринок сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки 
|-----Бізнес-планування 
|       |-----Методологія і методика бізнес-планування 
|       |          |-----Сутність і завдання бізнес-планування 
|       |          |-----Основні стадії бізнес-планування 
|       |          |-----Функції та види бізнес-планів 
|       |          |-----Структура бізнес-плану 
|       |          |-----Обґрунтування концепції бізнесу 
|       |          |-----Розроблення виробничого і організаційного планів 
|       |          |-----Фінансовий план та оцінка ризиків 
|       |-----Програмно-технологічне забезпечення 
|       |-----Інформаційне забезпечення 
|       |-----Організаційне забезпечення 

Свіжі обговорення на агро-форумі: Безотвальная обработка почвы Правильные опоры для винограда Поливаем утром или вечером? Детали для техники Гумат своими руками
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.