27 червня 2019р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Каталог тварин
Свинарство
Скотарство
Вівчарство
Птахівництво
Конярство
Кролівництво та хутрове звірівництво
Рибництво
Шовківництво
Бджільництво
Годівля тварин
Корми та кормова база
Норми годівлі
Племінна справа
Племінні господарства
Корисна інформація
Ветеринарія
Хвороби тварин
Діагностика
База ветеринарних препаратів
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Тваринництво - Ветеринарія - Хвороби - Незаразні / Акушерство й генетика - Гангренозний метрит


Пищевая непереносимость гистамина

Гангренозний метрит

Загальна інформація
Гангренозний метрит — одне з найважчих післяродових захворювань, яке ускладнюється сепсисом. Тканини матки зазнають гнильного розкладу в цілому або некротизуються окремі їхні ділянки.
Етіологія
Хвороба виникає в перші дні після родів внаслідок ускладнення травм матки анаеробною інфекцією.
Симптоми
Тварина перебуває в стані крайньої депресії, температура тіла ко­ливається в межах 41—42 °С, апетит зникає, пульс і дихання прискорюються. Вона більше лежить, у неї спостерігають пронос із неприємним запахом, гіпотонію передшлунків та кишок. Секреторна діяльність молочної залози знижується або припиняється. Тяжка інтоксикація призводить до розвитку сепсису. Із зовнішніх статевих шляхів виділяється буро-червоного або ко­ричневого кольору ексудат з домішками некротизованих тканин. Він має дуже неприємний гнильний запах. Поряд з ураженням матки від­значають некротичне запалення її шийки, піхви та статевих губ. Вульва буває набрякла, болюча. Ректальним дослідженням встановлюють, що матка не скорочу­ється, її стінки потовщені й болючі, тканини матки тістоподібні. Перебіг хвороби швидкий, і тварина гине на другу добу.
Лікування
Терапевтична ефективність значною мірою визначаєть­ся своєчасним втручанням у перебіг хвороби, вибором методу і схеми лікування та доведенням його до одужання тварин. Нині запропонова­ но багато засобів, методів і схем терапії метриту — етіотропна, пато­генетична та комплексна.Етіотропна терапія передбачає бактеріостатичну або у кра­щому випадку бактерицидну дію фармакологічних засобів на пато­генну мікрофлору. При їх виборі необхідно враховувати: вплив цих засобів на імунобіологічну реактивність та неспецифічну резис­тентність організму; чутливість місцевих штамів мікроорганізмів до антибіотиків, які застосовують, та тривалість використання од­ного й того ж антибіотика в умовах господарства; шляхи введення антибіотиків в організм, які б забезпечили максимальне їх всмокту­вання та швидке проникнення у місце запалення; терапевтичні дози, необхідні концентрації та кратність застосування антибіотиків; можливість комбінованого використання антибіотиків між собою та в поєднанні з іншими хіміотерапевтичними препаратами — суль­фамідами, нітрофуранами, гормонами, вітамінами. При фібринозному, некротичному та гангренозному метритах за­стосовують внутрішньовенно в дозі 100—150 мл 10%-й розчин нор­сульфазолу, двічі на добу та внутрішньо дають стрептоцид — 5—10 г 2—3 рази на добу. Після клінічного видужання лікування продовжують ще 2—3 доби. Добрі результати дає введення в порожнину матки готових комплексних препаратів антибіотиків з сульфаніламідами у формі порошків у капсулах, емульсій, супозигорів, піноутворювальних таблеток тощо. Іноді готують комплексні сполуки в умовах господарства. Застосовують до видужання: септиметрин, антисептин ЙВС, антисепт ФД, гінобіотик, кламоксил Л.А., енрофлок, ветафлоксацин 5%-й та ін. У тих випадках, коли до складу препаратів, які використовують, не входять утеротонізуючі засоби, доцільно для підвищення тонусу і посилення скорочувальної функції матки, звільнення її порожнини від ексудату коровам двічі з 24-годинним інтервалом вводити 1%-й роз­чин синестролу в дозі 4—5 мл (1 мл на 100 кг маси тіла) з наступним щоденним уведенням протягом 4—5 діб по 40—50 ОД окситоцину чи пітуїтрину. Замість окситоцину можна застосовувати водний розчин 0,5%-го прозерину або 0,1%-го карбохоліну в дозі 2—2,5 мл. Патогенетична терапія. Під час парентерального введення препаратів цієї групи у корів, хворих на метрит, підвищується резис­тентність організму, посилюється інтенсивність загального обміну ре­човин, відновлюється тонус нервової системи, нормалізується трофіка тканин у вогнищі запалення. До фармакологічних засобів з патоге­нетичним механізмом дії на запальний процес належать: новокаїн, іхтіол, тканинні препарати, АСД-Ф-2, гемотерапія, вітамінні препа­рати тощо. Новокаїнову терапію при всіх формах метриту здійснюють у вигляді різних блокад: надплевральна новокаїнова блокада за В.В.Мосіним (0,5%-й розчин новокаїну в дозі 1 мл на 1 кг маси тіла тварини); надниркова новокаїнова блокада за І.Г.Морозом або за В.Г.Мартиновим (одноразово чи дворазово з інтервалом 4—5 діб, 300—350 мл 0,25%-го розчину новокаїну); новокаїнова блокада тазових нервів за А.Д.Ноздрачовим, що потребує 2—3-разового введення 0,5%-го роз­чину новокаїну з розрахунку 1 мл на 1 кг маси тіла тварини з про­міжком 48 год. Ефективні пункція черевної аорти за І.І.Вороніним чи пункція аорти за Д.Д.Логвиновим — з правого боку посередині заднього краю попереково-реберного відростка 4-го поперекового хребця. Голку зав­довжки 15—18 см вводять під кутом 25—30° до середини лінії, аж поки вона не упреться в тіло хребця. Далі кінець голки зміщують і спрямовують в аорту. При проколі аорти з'являється пульсуюча кров. 1%-й розчин новокаїну чи тримаксеїну вводять у дозі 100 мл 2—3 рази з інтервалом 48—96 год. Разом з новокаїном вводять антибіотики, окситоцин, пітуїтрин. Позитивні результати дає внутрішньочеревне (за Логвиновим Д. Д.) введення 10%-го розчину новокаїну в дозі 10 мл. Слід пам'ятати, що разова доза новокаїну для корови не повинна перевищувати 0,1—0,22 г сухої речовини на 100 кг маси тіла. Зважаю­чи на те, що при гідролізі новокаїну в організмі утворюється пара-амінобензойна кислота, його не можна застосовувати одночасно із сульфаніламідами, бо їхня антибактеріальна дія пов'язана з витіс­ненням з мікробної клітини параамінобензойної кислоти. Іхтіолотерапія при гострих і субклінічних формах метриту забез­печує антисептичну, протизапальну дію та місцеве знеболювання. Іх­тіол стимулює дію клітин ретикулоендотеліальної системи, звужує кров'яні судини, зменшує секрецію залоз і ексудацію тканин, прискорює регенерацію пошкоджених тканин, посилює скорочувальну здат­ність матки. Так, 7%-й стерильний розчин іхтіолу на фізіологічному розчині або на40%-му розчині глюкози вводять внутрішньом'язово у дозі 15—20 мл через 48 год (3—6 ін'єкцій на курс лікування). Із засобів тканинної терапії використовують препарати печінки, селезінки, біостимульгін, які вводять підшкірно в ділянці лопатки у дозі 5—6 мл на 100 кг маси тіла тварини 3—4 рази з інтервалом 5—6 діб.Ефективний АСД (антисептик — стимулятор Дорогова), фракція 2 — як засіб неспецифічної терапії при гострому і особливо хронічному метриті. Вводять препарат підшкірно у вигаяді 4—5%-го розчину на сироватці проти сальмонельозу і колібактеріозу телят або на фізіо­логічному розчині. До розчину додають 0,5 гновокаїну для зняття подразнювальної дії АСД. Виготовлений розчин застосовують трира­зово з інтервалом 48—72 год у дозі 15—20 мл. Для гемотерапії використовують цитровану аутокров, кров від клінічно здорових, які раніше перехворіли на метрит (ізогемотерапія), або гіперімунну кров від спеціально підготовлених корів-донорів шля­хом гіперімунізації їх вакцинами, виготовленими з місцевих штамів патогенних мікроорганізмів, виділених від хворих на метрит корів (імуногемотерапія). Кров вводять підшкірно чи внутрішньом'язово 4—-6 разів з інтервалом 48—72 год, збільшуючи дозу від 50—60 мл до 100—125 мл. 10%-й розчин цитрату натрію на 0,85%-му розчині хло­риду натрію додають з розрахунку 50 мл на 1 л крові. Для активації імунобіологічної реактивності організму і посилення регенерації тканин з метою підвищення ефективності лікування мет­риту коровам вводять комплексні вітамінні препарати, імуномодулятори. Тривітамін застосовують у дозі 5—10 мл внутрішньом'язово 1—2 рази з інтервалом 5—7 діб. АДЕвіт, тривіт, тетравіт використо­вують у загальноприйнятих дозах. Проте найефективніше застосування комплексної терапії корів, хворих на метрит, в основі якої раціональне використання патогене­тичної, етіотропної терапії разом із засобами, що стимулюють скоро­чувальну функцію матки та функціональну активність яєчника. Крім новокаїну, протимікробних засобів та засобів, які підвищують тонус і посилюють скорочувальну функцію матки, внутрішньовенно вводять 20—40%-й розчин глюкози (150—200 мл), до якої додають 1—1,5 г аскорбінової кислоти, 10%-й розчин кальцію хлориду (100—150 мл) або 10%-й розчин кальцію глюконату в тій же дозі, 40%-й розчин уротропіну (20—40 мл). Слід пам'ятати, що в усіх випадках патологічних процесів у матці, в яєчнику затримується жовте тіло, яке гальмує регенеративні процеси в ендометрії й скоротність матки. Тому обов'язковим елементом комплексної терапії післяродових патологічних процесів є застосування препаратів лютеолітичної дії — простагландинів та їхніх похідних (ветаестрол та ін.)
Ветсанекспертиза
Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою при Гангренозний метрит-

Санітарна оцінка. Залежить від ступеня поширення гангренозного процесу. Якщо ураження незначні, змертвілі ділянки з довколишніми тканинами бракують, а туші досліджують бактеріологічно. Якщо гангренозний процес значно поширений, то не можна виключити можливість проникнення у кров розкладених тканин (путридної інтоксикації), тому в таких випадках туші підлягають технічній утилізації.

 

 

Групи тварин, що вражаються:
Скотарство

Свіжі обговорення на агро-форумі: Nova Consult Где купить Гуматы и Хелаты? Фундук "Трапезунд". ЧП "Ореховод-практик" принимает заказы вегетативных саженцев на осень 2014. Выбор зерноуборочного комбайна Болезнь помидоров
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.