26 травня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Каталог тварин
Свинарство
Скотарство
Вівчарство
Птахівництво
Конярство
Кролівництво та хутрове звірівництво
Рибництво
Шовківництво
Бджільництво
Годівля тварин
Корми та кормова база
Норми годівлі
Племінна справа
Племінні господарства
Корисна інформація
Ветеринарія
Хвороби тварин
Діагностика
База ветеринарних препаратів
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Тваринництво - Ветеринарія - Хвороби - Незаразні / Внутрішні (терапія) - Порок серця


Пищевая непереносимость гистамина

Порок серця

Vitia cordis
Загальна інформація
Пороки серця (Vitia cordis). Характеризуються морфологічними змінами клапанного апарату серця, які спричиняють звуження отворів або недостатність клапанів. Вони часто виникають як ускладнення ендо­кардиту й називаються набутими. У тварин, особливо собак, зустріча­ються природжені пороки серця, зумовлені аномалією його розвитку. Основним симптомом цього захворювання є стійкий ендокардіальний шум. Залежно від ступеня і характеру ураження клапанного апарату шуми можуть бути дмухаючими, стогнучими, набувати від­тінку дзижчання, скреготання Проте інтенсивність шуму не завжди відповідає тяжкості пороку серця. Розрізняють прості, складні (поєднання звуження отвору й недос­татності клапана, який закриває цей отвір) і комбіновані (одночасне ушкодження клапанного апарату в різних відділах серця) пороки сер­ця. Порок вважається компенсованим, якщо відсутні симптоми серце­во-судинної недостатності. Недостатність двостулкового клапана. Кров під час систоли лівого шлуночка частково повертається у ліве передсердя. Утворюється систолічний шум, який найчіткіше вислухується в точці ' найкращої чутливості двостулкового клапана. При такому пороці кров надходить у ліве передсердя не тільки з легеневих вен, а й із лівого шлуночка, що призводить до його переповнення і розширення. Вини­кає застій крові, який поширюється на судини-малого кола кровообігу. При декомпенсації пороку передусім розширюється ліве передсердя, застоюється кров у малому колі кровообігу, розвиваються задишка, ціаноз, застійний катар бронхів, набряк легень. Перший тон послабле­ний, другий внаслідок набряку легень посилений. З'являється хронічний кашель, що наростає при збудженні тварин. Звуження лівого атріовентрикулярного отвору. Наприкінці діастоли кров проходить із лівого передсердя в лівий шлу­ночок через звужений отвір. Цим утруднюється перехід крові у шлуно­чок і вона частково затримується в лівому передсерді. Розширення передсердя більшою масою крові спричиняє рефлекторну компенса­торну гіпертрофію м'язів його стінки. Проте через недостатню силу м'язів лівого передсердя швидко розвивається декомпенсація, перед­сердя розширюється, у легенях застоюється кров, відмічають тахіпное, ціаноз, катар бронхів і нерідко — набряк легень. Клінічно порок діа­гностують за наявністю ендокардіального діастолічного шуму, який виникає перед систолою шлуночків, тому його ще називають пресис-толічним. Шум краще вислухується на місці проекції лівих атріовентрикулярних клапанів, у коней і собак — у п'ятому міжреберному проміжку, в жуйних і свиней — у четвертому. Недостатність тристулкового клапана. При систо­лі правого шлуночка кров частково повертається у праве передсердя через недостатньо закритий правий атріовентрикулярний отвір, що спричиняє систолічний шум, який краще вислухується в пункті опти­мумі тристулкового клапана. Внаслідок застою крові у правому перед­серді й правому шлуночку виникають розширення, а потім — гіпер­трофія цих відділів серця. При декомпенсації зазначеного пороку розширюється праве передсердя, застоюється кров у венах великого кола кровообігу, особливо в портальній системі. З'являються ціаноз, набряки, застійний катар травного каналу, венозна гіперемія печінки, селезінки, нирок. Патогномонічним симптомом пороку є позитивний венний пульс. Звуження правого атріовентрикулярного отвору. Кров із правого передсердя проходить у правий шлуночок через зву­жений отвір і утворює пресистолічний шум, який найбільше вираже­ний у пункті оптимумі тристулкового клапана. Праве передсердя пере­повнюється кров'ю. Відносна компенсація при цьому пороці можлива лише внаслідок гіпертрофії м'язів правого передсердя, але через малу їх силу дуже швидко настає декомпенсація із застоєм крові у великому колі кровообігу, що проявляється ціанозом, набряками, порушенням функцій печінки, катаром кишечнику. Звуження отвору аорти. При проходженні крові під час систоли лівого шлуночка через звужений отвір аорти виникає сис­толічний шум, який краще вислухується в пункті проекції клапанів аорти. Застій крові у лівому шлуночку призводить до його гіпертрофії, що може довго компенсувати цей порок. Серцевий поштовх частіше посилений, артеріальний пульс сповільнений, що є патогномонічним симптомом. При декомпенсації пороку лівий шлуночок розширюється. Отвір аорти часто звужується у боксерів, німецьких вівчарок і лабрадорів, а у ньюфаундлендів має тенденцію до успадкування. У щенят вислухується систолічний шум (четвертий міжреберний проміжок). Недостатність клапанів аорти спричиняє при діастолі шлуночків неповне закриття, тому частина крові повертається в лівий шлуночок, зумовлюючи діастолічний ендокардіальний шум, що кра­ще вислухується у пункті оптимумі клапанів аорти. Внаслідок застою крові лівий шлуночок розширюється, а потім настає його гіпертрофія. Серцевий поштовх посилений. Максимальний АКТ підвищений, а мінімальний — знижений. Артеріальний пульс стрибаючий. Він є патогномонічним для цього пороку. Виникає ундуляція яремної вени. Порок добре компенсується. При декомпенсації лівий шлуночок роз­ширюється, переповнення його кров'ю не забезпечує повного спорож­нення лівого передсердя, що призводить до застою крові в малому колі кровообігу, задишки, ціанозу. Звуження устя легеневої артерії зумовлює появу сис­толічного шуму. Розвивається гіпертрофія правого шлуночка. Серце­вий поштовх справа і перший тон у p.optimum тристулкового клапана посилені. При декомпенсації правий шлуночок розширюється, розви­вається застій крові у великому колі кровообігу, виникають ціаноз, задишка, особливо під час руху, набряки. У собак цей порок часто буває природженим, передається за спадковістю в англійських буль­догів, чи-хуа-хуа, боксерів і фокстер'єрів. Недостатність клапанів легеневої артерії. Під час діастоли частина крові повертається у правий шлуночок, спричи­няючи діастолічний шум, який краще вислухується % p.optimum кла­панів легеневої артерії. Застій крові, що виникає в правому шлуночку, призводить до його розширення, а потім — до гіпертрофії. Посилені серцевий поштовх справа і перший тон у пункті оптимум тристулко­вого клапана. При декомпенсації правий шлуночок розширюється, переповнення його кров'ю не забезпечує повного випорожнення пра­вого передсердя, що викликає застій крові у великому колі кровообігу. Незарощення боталової протоки досить часто зустрічається у вівчарок, колі, пуделів. У щенят відмічають відставання в рості, задишку та асцит. Характерними є систолічно-діастолічні шуми, які вислухуються над клапанами серця і нагадують шум машини. Прогноз несприятливий.
Діагноз

При діагностиці пороків серця слід відрізняти так звані функціональні ендокардіальні шуми. Вони нестійкі, завжди дмухаючого характеру, більш слабкі, частіше систолічні, зникають після фізичного навантаження або спокою тварини. Анемічні функціональні ендокар­діальні шуми зникають після нормалізації складу крові. Ендокардит від пороків серця відрізняється підвищеною температурою тіла. Крім того, ендокардіальні шуми менш стійкі й не завжди виявляються.

Лікування

З метою збереження якомога довшої компенсації поро­ку тварин забезпечують повноцінною годівлею, організовують систе­матичний моціон на свіжому повітрі. Медикаментозне лікування слід застосовувати тільки при декомпенсації пороку, В такому разі тварині надають повний спокій і призначають серцеві глікозиди — препарати конвалії, наперстянки, строфанту, а також глюкозу (див. Лікування при міокардозі). У випадку порушення функцій інших органів і систем застосовують патогенетичне та симптоматичне лікування.

Профілактика

Необхідно запобігати виникненню хвороб, які ускладнюються ендокардитом і пороком серця. При виявленні ендо­кардиту проводять своєчасне й повне лікування тварини, не допус­кають переходу гострого ендокардиту в хронічний та ускладнення його пороком серця.

Групи тварин, що вражаються:
Свинарство
Скотарство
Вівчарство
Птахівництво
   яєчні кури
   м'ясні кури
   м'ясо-яєчні кури
   індики
   гуси
   качки
   страуси
   перепела
   цесарки
Конярство
Кролівництво та хутрове звірівництво
   кролі
   лисиця
   норка
   нутрія
   песець
Дрібні домашні тварини
   Коти
   Собаки

Свіжі обговорення на агро-форумі: Гусеничная пара - кто что знает? Вопрос по рекультивации Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Что за проблема??? Яблоки опадают не созрев
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.