22 серпня 2019р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Каталог тварин
Свинарство
Скотарство
Вівчарство
Птахівництво
Конярство
Кролівництво та хутрове звірівництво
Рибництво
Шовківництво
Бджільництво
Годівля тварин
Корми та кормова база
Норми годівлі
Племінна справа
Племінні господарства
Корисна інформація
Ветеринарія
Хвороби тварин
Діагностика
База ветеринарних препаратів
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Тваринництво - Ветеринарія - Хвороби - Незаразні / Внутрішні (терапія) - Нефроз


Пищевая непереносимость гистамина

Нефроз

Загальна інформація
Нефроз характеризується дистрофічними змінами нирок з перева­жаючим ураженням ниркових канальців і базальної мембрани клу­бочків, порушенням водно-сольового та білкового обміну. За перебігом нефрози поділяються на гострі та хронічні. Гостро перебігає некро-нефроз, а хронічно — ліпоїдний та амілоїдний.
Етіологія
Нефрози переважно є супутниками багатьох інфекцій­них, внутрішніх незаразних хвороб, порушень білково-ліпідного обміну, гнійних процесів та інтоксикацій солями важких металів, пести­цидами, деякими лікарськими препаратами. Ліпоїдний нефроз виникає внаслідок аутоінтоксикації при хворобах органів травлення, годівлі тварин зіпсованими кормами, внаслідок алергії, наявності в організмі довгонезагоюваних ран, хронічних гнійно-некротичних осе­редків. Амілоїдний нефроз виникає на фоні вираженого порушення білкового обміну, частіше при хронічних гнійних ураженнях різних органів (травматичний ретикулоперитоніт і перикардит, гнійна пнев­монія, ендометрит, остеомієліт, мастит), хронічних інтоксикаціях, у тому числі й бактеріальних (туберкульоз), грибкових (актиномікоз), у тварин — продуцентів гіперімунних сироваток. Некротичний нефроз розвивається при гострих отруєннях солями важких металів (свинець, ртуть, вісмут, уран та ін.), пестици­дами, при інфекційних хворобах з гострим перебігом (лептоспіроз, ящур, анаеробна ентеротоксемія, чума свиней і собак), септичних про­цесах і переливанні несумісної крові.
Патогенез
При занесенні токсинів з током крові в нирки передусім ушкоджуються нефрони. Спочатку порушується функція базальної мембрани клубочків, підвищується її проникність і в ультрафільтрат надходять білки плазми крові. Одночасно або дещо пізніше уражується канальцевий епітелій, що зумовлює розвиток протеїнурії, а активація всмоктування води спричиняє олігоурію. Значна втрата білка плазми крові призводить до зниження онкотичного тиску крові та підвищення його в тканинах і є одним із механізмів утворення набряків.
Симптоми
При легкому перебігу вторинного нефрозу переважа­ють ознаки первинної хвороби, а зміни, специфічні для нефрозу, виявляють лише у процесі дослідження сечі, в якій знаходять незначну кількість білка, клітини ниркового епітелію, одиничні гіалінові, зер­нисті та епітеліальні циліндри. Тяжчий перебіг нефрозу характеризується поступовим наростан­ням ознак ниркової недостатності (нефротична стадія), а симптоми основного захворювання менше виражені. У цій стадії проявляється характерна для нефрозу тріада: протеїнурія, набряки, гіпо- і диспро-теїнемія. Поступово розвиваються набряки в ділянці повік (у собак і свиней), підгруддя, кінцівок, мошонки. Артеріальний тиск нормаль­ний або частіше знижений, тони серця злегка приглушені. Діурез у тварин знижений. Сеча високої відносної густини (1,040—1,060), міс­тить велику кількість білка (1—5%). Протеїнурія стійка і є однією з найхарактерніших ознак хвороби. В осаді сечі виявляють велику кількість гіалінових, зернистих і воскоподібних циліндрів, клітин нирко­вого епітелію, інколи—поодинокі еритроцити. При нефрозі внаслідок протеїнурії розвивається гіпопротеїнемія (40—50 г/л). Третій (азотемічний) період хвороби характеризується розвитком хронічної ниркової недостатності внаслідок зморщування клубочків. В організмі затримуються азотисті шлаки і розвивається уремія з типо­вими для неї симптомами: пригнічення, сонливість, які змінюються підвищеною нервовою збудливістю та клонімо-тонічними судомами У собак і свиней з'являються блювання, діарея, розвиваються ентерит і метеоризм кишечнику. Пульс частий, тони серця приглушені. При амілоїдному нефрозі ректально визначають збільшення нирок, а У коней ще й селезінки. В осаді сечі знаходять воскоподібні циліндри.
Патологічні зміни
Патолого-морфологічні зміни залежать від виду нефрозу та тривалості перебігу. При білковій зернистій дистрофії, яка найчастіше розвивається, нир­ки трохи збільшуються, змінюють своє забарвлення від червоно-коричневого До світло-коричневого кольору. Консистенція їх стає дещо в'ялою. На розрізі кіркова речовина сухувата, світло-коричневого або сірого кольору, малюнок не виражений. При жировому нефрозі нирка збільшується і набуває сіро-жовтого або жовтого забарвлення. Таке ж забарвлення має кіркова речовина й на розрізі, вона сухувата, рисунок не виражений. Часто на ножі може залиша­тися сальний наліт (при інтенсивно вираженому процесі). Амілоїдний нефроз трапляється відносно рідко. Нирки збільшуються в розмірах, ущільнюються, набувають світло-коричневого, сіро-коричневого і навіть світло-сірого ко­льору (велика сальна або велика біла амілоїдна нирка). При некротичному нефрозі на початку захворювання нирки збільшені, але потім зменшуються, стають в'ялими, кора нирок блідо-сірого кольору на фоні переповненої кров'ю мозкової речовини.
Діагноз
Діагноз ставлять з урахуванням етіології на основі характерних симптомів хвороби (набряки, олігурія), результатів лабораторного до­слідження крові (гіпопротеїнемія) та сечі (протеїнурія, циліндрурія клітини ниркового епітелію, відсутність гематурії). Від нефриту не­фроз відрізняється нормальною температурою тіла, відсутністю болю­чості в ділянці нирок, значною протеїнургею, ліпідурісю, наявністю в осаді сечі великої кількості різних циліндрів і клітин ниркових канальців, відсутністю артеріальної гіпертензії та гематурії.
Лікування
Лікування має бути комплексним і спрямованим на усунення при­чин, які викликали захворювання, та ліквідацію первинного (основно­го) захворювання. Хворим тваринам при збереженні функції нирок, які здатні виділяти продукти обміну азоту (шлаки), і без уремічних явищ призна­чають корми, багаті на білок. Кількість білка в раціоні собак мас відповідати фізіологічній потребі, збільшувати їх недоцільно. ТЬари-нам з ацидотичним і уремічним станом зменшують кількість білковю кормів у раціоні та збільшують даванки кормів, багатих на вуглеводи їх обмежують в питній воді та натрію хлориду. Фармакотерапія спрямовується на усунення інтоксикації та ацидо­зу, запобігання розвиткові або усунення набряків, посилення діурезу, поліпшення кровообігу. Як дезінтоксикаційну терапію застосовують гексаметилентетрамін, глюкозу, поліглюкін, гемодез або полівініл. Зменшення набряків досягають, застосовуючи внутрішньовенно крап­линно поліглюкін і сечогінні засоби: калію ацетат (для коней — 20— 50; корів — 25—60; собак — 1—2 г); діакарб (всередину для коней і корів по 1,5—2 г, собак — 0,1—0,25 г); теофілін (всередину для коней і корів — 2—6 г, собак — 0,2—0,7 г); еуфілін (підшкірно, 24%-й розчин для корів і коней — 0,5—2 г, собак — 0,05—0,1 г); лазикс. темісал, гіпотіазид та засоби рослинного походження. З метою поліпшення роботи серця використовують засоби, які містять серцеві щікозиди: дигітоксин, лантозид, адонізид корглікон. Для зменшення юбряків і проникності капілярів клубочків застосовують кортикосте­роїдні препарати, зокрема преднізолон. Ефективним є поєднане засто­сування преднізолону і хінгаміну (делагілу). Хінгамін дають собакам всередину по 0,25 г на день протягом 1—2-х місяців. Для нормалізації білкового обміну у собак призначають 3—5 ін'єкцій ретаболу (0,5—1 мл 5%-го розчину внутрішньом'язово).
Профілактика
Полягає у запобіганні й своєчасному лікуванні хвороб, які ускладнюються нефрозом, недопущенні інтоксикацій тварин прутами.
Групи тварин, що вражаються:
Скотарство
Конярство
Дрібні домашні тварини
   Собаки

Свіжі обговорення на агро-форумі: Коптильные палочки Болезни и вредители винограда Cильно сохнут яблони Ищу надёжную аграрную компанию Вкусный сорт винограда
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.