14 серпня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Цінова політика консалтингових фірм

Цінова політика консалтингової фірми є одним з основних елементів маркетингу та складається з таких заходів: визначення ціни консалтингового продукту, систему знижок та умови оплати роботи консультанта.

Цінова політика має провідну роль під час визначення поведінки консалтингової фірми на ринку своїх послуг, який є монополістична конкурентним.

Розрізняють пряму цінову політику (ціноутворення здійснюється залежно від ринкової кон'юнктури) та опосередковану, що базується на визначенні умов оплати і застосуванні цінових знижок. У практиці консультування використовують такі форми оплати консалтингових послуг: почасова, поденна, паушальна та оплата за результатом.

Почасову оплату консультаційної послуги розраховують на основі вартості консультанто-години або дня.
Погодинну оплату використовують, коли консультант працює над завданням клієнта неповний робочий день

Поденна оплата застосовується, коли консультант виконує роботу для клієнта протягом всього робочого дня, а період консультування триває не менше тижня. Для розрахунку ціни консалтингової послуги за методом поденної оплати консультант має зробити приблизний розрахунок свого часу на виконання замовлення.

При цьому не рекомендується обговорювати точні дати з клієнтом, оскільки, якщо виконання завдання забере більше обговореного строку, у клієнта можуть виникнути сумніви, що консультант навмисно зволікає з виконанням завдання для одержання додаткової оплати або має недостатню кваліфікацію. При виборі поденного методу оплати можна запропонувати схему, за якою у разі виконання консультаційного завдання раніше запланованого терміну консультант має право претендувати на оплату частини «невикористаного часу».
Визначення термінів виконання робіт для консультантів є дуже складним процесом і має свої нюанси, оскільки воно пов'язано з складанням загального попереднього кошторису (див. таблицю)

Таблиця. Розрахунок попереднього часу консультування

 Етап

 Час

 Дія

  1

 2 дні

 Збирання основної інформації

  2

 1 день

 Підготовка, заповнення і збирання анкет із запитаннями

  3

 10 днів

 Оцінка основних ланок

  4

 1 день

 Попередне ранжування ланок

  5

 1 день

 Оцінка і градація

  6

 2 дні

 Підготовка до оцінки неосновних ланок

  7

 1 день

 Ранжування неосновних ланок

  8

 1 день

 Аналіз інформації по заробітній платі

  9

 2 дні

 Підготовка структури заробітної плати

  10

 2 дні

 Розробка схеми виплати заробітної плати

 Усього

 23 дні

 

    
Терміни виконання замовлення встановлюються аналітичне, процес виконання роботи розбивається на окремі часові відрізки, які підсумовуються. Наприклад, консультант працює над створенням структури заробітної плати для підприємства. Досвід підказує, що для оцінки першої ланки співробітника консультант має витратити половину дня. Таких ланок двадцять, таким чином, для виконання даної частини замовлення потрібно 10 днів.

Наступні етапи роботи визначаються у такий же спосіб. Час, необхідний для виконання всієї роботи, визначається простим підсумком робочих днів за кожний етап.

B разі виконання завдання консультаційною командою необхідно враховувати різний кваліфікаційний рівень працівників, що беруть участь у реалізації проекту. У цьому випадку доцільно застосовувати погодинну оплату праці.

Згідно з цим методом менеджер проекту у розрахунку ціни продукту включає час виконання роботи кожним консультантом окремо, помножений на установлену в компанії погодинну ставку оплати праці робітників даної кваліфікації. Остаточна ціна продукту визначається підсумком вартості роботи у членів команди.

Такий метод ціноутворення традиційні використовують західні компанії. Незважаючи та можливість необґрунтованого збільшення консультантами часу виконання консультаційного завдання та негативного сприйняття клієнтом запропонованих погодинне, розцінок, почасова оплата сьогодні є найбільш поширеним способом установлення ціни на консультаційні послуги.

Паушальна, або фіксована, оплата на певний вид консультаційної послуги більш придатна для ринку, що розвивається у тому числі і українського. Для клієнтів є привабливим метод остаточно зафіксованої вартості послуги.

Однак вказана перевага є очевидного лише для клієнта, оскільки у консультантів можуть виникнуті серйозні проблеми, що пов'язані з покриттям фактичних витрат по проекту та об'єктивною неможливістю виконати завдання у встановлені строки.

Оплата консультаційної послуги на основ отриманого ефекту (за результатом) клієнтської організації є методом ціноутворення, в першу чергу цікавим для клієнта. Оплата у формі відсотків від отриманих результатів роботи консультантів має значні проблеми.

 • По-перше, консультант не завжди бере участь в процесі запровадження змін та їх моніторингу і внаслідок цього не несе відповідальності за результаті консультування.
 • По-друге, досить складно визначити ступінь участі консультанта в отриманому ефекті.
 • По-третє, немає можливості однозначно визначити ефект таких заходів як підвищення кваліфікації співробітників клієнтської організації та надану їм можливість самостійного вирішення власних проблем.

Разом із тим, управлінське консультування інколи визначає результативність на основі поліпшення прибутковості компанії клієнта, збільшення обсягу продажу та зниження витрат на виробництво

При розрахунку оплати методом оцінки результативності консалтингового процесу можна користуватися формулою:

EiixK1ixK2

де Ei - економічний ефект від управлінського консультування за і-м показником;
    Пi - зміни (приріст, зменьшення) за і-м показником;
    K1i - частка управлінського консультування в результатах робіт за і-м показником;
    K2 - частка консультантів в отриманні ефекту

Фактори, що впливають на ціноутворення консалтингової послуги

Основними факторами ціноутворення є величина та динаміка попиту і пропозиції консультаційних послуг, наявність конкуренції і дискримінації, забезпечення необхідного рівня дохідності та гонорарів консультантів (рис. ).

При встановленні ціни на послуги консалтингових фірм враховують репутацію та досвід роботи на даному ринку, а також у галузі, знання проблем клієнта та специфіки питання, наявність засобів, персоналу та інших факторів, а також необхідність покриття власних витрат.

Цілком природно, що консультанти з великим досвідом роботи, серйозними професійними знаннями і набором засобів і моделей для вирішення проблем клієнта можуть претендувати на більш високу оплату порівняно з новачками і малодосвідченими колегами.

При встановленні ціни на послуги консалтингових фірм враховують репутацію та досвід роботи на даному ринку, а також у галузі, знання проблем клієнта та специфіки питання, наявність засобів, персоналу та інших факторів, а також необхідність покриття власних витрат.

Цілком природно, що консультанти з великим досвідом роботи, серйозними професійними знаннями і набором засобів і моделей для вирішення проблем клієнта можуть претендувати на більш високу оплату порівняно з новачками і малодосвідченими колегами.

Особливості ціноутворення в Україніобумовлені, в першу чергу, складністю сприйняття клієнтом високої вартості інтелектуального продукту, нематеріальності консалтингової послуги, а також складним економічним станом загалом у країні та фінансовим станом замовника зокрема.

Як компроміс, консультант може запропонувати клієнту так званий«комбінований» варіант оплати: спочатку консультанту оплачуються всі витрати, які він мав під час виконання завдання (враховуючи виплату гонорару консультантам, витрати на проїзд, мешкання, сплату субконтрактів та ін.). Друга частина винагороди консультанта залежатиме від отриманих клієнтом результатів у встановленій пропорції.

Таким чином, консультант ставить свою винагороду (тобто прибуткову частину) в залежність від кінцевого результату. Якщо у консультанта є достатньо підстав для того, щоб бути впевненим в успішній реалізації своєї послуги, він може визнати таку форму оплати; у цьому випадку задоволеним буде і клієнт, оскільки він не несе ніяких витрат до отримання результату.

Ця форма оплати часто застосовується при виконанні консультантом завдань, пов'язаних з отриманням клієнтом кредитів, грантів, інвестицій, фінансової допомоги та інших видів зовнішнього фінансування, а також при досягненні економії фінансових коштів.

Остаточна ціна на консалтингову послугу формується в процесі переговорів консультанта з клієнтом і залежить не тільки від готовності самого клієнта сплачувати запропоновані консультантом суми, але більшою мірою і від уміння консультанта вести переговори і переконувати клієнта в обгрунтованості ціни.

Під час переговорів слід пам'ятати, що краще не називати фіксовану ціну роботи. Консультант не повинен скорочувати часові рамки на виконання завдання тому, що це може викликати у клієнта підозру про завищення наведених цифр. Якщо клієнт наполягає на зменшенні часу консультування, можна погодитися на зменшення своєї участі в роботі та виконання частини роботи співробітниками клієнта під наглядом та керівництвом консультанта

Оплата клієнтом послуг консультаційної фірми можлива за такими варіантами:

 • оплата виконаної роботи за визначений період (щотижнева плата, місячна) за виставленим рахунком. У рахунку необхідно відобразити всю інформацію, що цікавить клієнта:
  1. Номер рахунка;
  2. Час, за який виставляється рахунок;
  3. Виконання послуги (перелік, дати, обсяг робіт, виконаних кожним консультантом окремо);
  4. Тарифні ставки і повну ціну;
  5. Витрати, рахунок на які виписується окремо від гонорару;
  6. Строк оплати рахунка;
  7. Форму оплати рахунку ( валютна, метод оплати, номер платіжного документу);
  8. Дата відправлення рахунку;
  9. Відомості про консультанта (П.І.Б.);
  10. Підпис, подяка
 • авансова оплата всього гонорару, що підтверджує зобов’язання доручити виконання завдання консультанту;
 • найбільш поширеним варіантом оплати є упорядкований графік платежів, який побудований за схемою:
  30% - під час підписання контракту;
  2 внески по 20% - протягом виконання завдання;
  30% - через Місяць після одержання клієнтом заключного звіту.

У деяких випадках строки виплати настільки важливі для клієнта, що з огляду на фінансові можливості клієнтів варто змінити строки виконання завдання.
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.