23 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Визначення вартості інформаційно-консультаційних послуг

Погодинна (поденна, помісячна) оплата консультаційних послуг розраховується на основі визначення вартості консультанто-години, дня або місяця. З цією метою робиться розрахунок кошторису витрат консультанта на місяць (табл.).

Він передбачає врахування, крім безпосередньо місячного посадового окладу консультанта, також максимально можливого рівня додаткової заробітної плати (премії, доплати за якість тощо), сум нарахувань на заробітну плату (згідно із законодавством), а також витрат на оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів, витрати на службові відрядження, на придбання матеріалів, предметів постачання, оплату послуг та інші прямі видатки. Крім того, враховуються також накладні витрати (не більше 15%), податок на додану вартість (ПДВ). Для визначення вартості консультанто-дня обрахована так кошторисна вартість консультанто- місяця ділиться на 24 дні, а для визначення вартості консультанто-годин на 168 годин.

Таблиця

Кошторис витрат на виконання інформаційно-консультаційних (дорадчих) послуг

  Статті витрат
 Грн.
 1  Основна заробітна плата  -
 2  Додаткова заробітна плата  -
 3  Нарахування на заробітну плату  -
 4  Придбання матеріалів, предметів постачання, оплату послуг допоміжних виробництв  -
 5  Оплата транспортних послуг  -
 6  Інші прямі витрати (поштово-канцелярські, послуги зв язку, навчання, перекладачі тощо)  -
 7  Накладні витрати ( 15% від прямих витрат)  -
   Разом  -
 8  Податок на додану вартість (ПДВ)  -
   Всього  -
   Кошторисна вартість консультанто-місяця  -
   Кошторисна вартість консультанто-дня  -
   Кошторисна вартість консультанто-години  -

Погодинну оплату консультаційної послуги використовують, коли консультант працює над замовленням клієнта неповний робочий день.

Поденна оплата застосовується тоді, коли консультант виконує роботу для клієнта протягом одного або декількох робочих днів, при цьому його робота не обмежується часом перебування безпосередньо у клієнта, а включає і інші роботи, пов'язані з виконанням завдання клієнта. Термін виконання замовлення в днях встановлюється аналітичне. У цьому разі весь процес роботи розбивається на етапи (наприклад, збирання основної інформації, підготовка плану, підготовка документації, або інші етапи роботи, що обумовлюються характером замовлення).

На кожному етапі роботи визначається час, необхідний для його виконання, а їх підсумок визначає загальну трудомісткість робіт в нормо-днях.

Необхідно зауважити, що фактична трудомісткість роботи з виконання замовлення може бути меншою або більшою від нормативної і залежати від кваліфікації консультанта, непередбачених затримок у зборі інформації тощо. Проте розрахунок за виконану послугу має здійснюватися за попередньо узгоджену кількість і вартість консультанто-днів, якщо в процесі виконання замовлення не досягнуто угоди про перерахунок нормативної трудомісткості у зв'язку з виникненням непередбачених обставин.

Помісячна оплата інформаційно-консультаційної (дорадчої) послуги може застосовуватись у випадках, коли нормативна трудомісткість послуги становить декілька місяців або років. При розрахунку вартості послуги кошторисна вартість консультанто-місяця коригується на коефіцієнт "невикористаного часу", тобто питомої величини часу, який протягом періоду роботи консультант витрачає на інші, не пов'язані із замовленням потреби.

Оплата на основі отриманого ефекту (зменшення витрат, збільшення обсягу виробництва або продаж, одержання додаткового прибутку тощо) у результаті надання інформаційно-консультаційної (дорадчої) послуги є привабливою для замовника, проте, для служби (Центру) створює значні проблеми.

Ці проблеми виникають через те, що немає можливості визначити ефект від заходів освітньо - консультаційного і інформаційного характеру (надання інформації, проведення семінарів, польових днів, інших заходів освітнього і організаційного характеру), долі участі консультанта у отриманому ефекті, участі консультанта у процесі запровадження змін, визначенні величини авансових виплат тощо.

Проте якщо досягнуто угоди про оплату послуги на основі отриманого виробничого ефекту, то для визначення частки (відсотку) доходу, прибутку або продукції для оплати послуг служби (Центру) також необхідно зробити розрахунок нормативної трудомісткості робіт у процесі спільної науково-виробничої діяльності.

Основою для такого розрахунку може бути технологічна карта (планова, нормативна) на виконання виробничого процесу вирощування сільськогосподарських культур, догляду за худобою, переробки сільськогосподарської продукції тощо. В технологічну карту, крім операцій, виконуваних замовником, включаються і роботи, заплановані до виконання консультантами, а підсумкове співвідношення витрат замовника і консультаційного формування стає базою для розподілу одержаного ефекту.

При наданні консультаційних (дорадчих) послуг у сфері маркетингової або фінансової діяльності також можливе застосування оплати на основі отриманого ефекту у взаємоузгоджених між замовником і службою (Центром) відсотках від обсягу продаж, економії коштів, отриманих розмірів кредитів, придбаних матеріальних інвестицій, наданої фінансової допомоги та інших видів зовнішніх залучень.

Крім того, у випадку постійного обслуговування консультантом, службою (Центром) клієнтів з постачання йому інформації та в якості радника , можлива оплата вартості абонентського обслуговування. Розмір плати тут визначається з розрахунку на одного працюючого в організації клієнта, один гектар земельних угідь, одну голову худоби тощо.

Можливе також досягнення угоди про оплату консультаційних (дорадчих) послуг із застосуванням комбінованого підходу, коли частина робіт оплачується Замовником за ринковою ціною, частина - на основі погоджених поденних, помісячних розцінок трудомісткості робіт, частина у вигляді плати за абонентське обслуговування, частина - на основі отриманого ефекту.

  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.