27 травня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Види сільськогосподарських дорадчих послуг

Законом України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" дорадчі послуги поділені на два види: соціальне спрямовані дорадчі послуги і комерційні дорадчі послуги.

Соціально спрямовані дорадчі послуги

Законом чітко визначено поняття "соціально спрямовані дорадчі послуги" - послуги, які на даний момент розвитку соціально-економічних відносин є недоступними для більшості суб'єктів господарювання сільської місцевості та сільського населення через їх низьку платоспроможність, але є ефективними для розвитку сільського господарства та сільської місцевості, та які надаються за рахунок бюджетних коштів
 

Звідси випливає, що комерційні дорадчі послуги - це послуги, які замовники оплачують самостійно.

Таким чином, дорадчі послуги, які надаються структурами інформаційно-консультаційного обслуговування агропромислового виробництва, як правило, мають оплачуватися:

 • соціальне спрямовані дорадчі послуги - це послуги, які надаються за рахунок державного і місцевих бюджетів або інноваційних фондів (по контрактах з Мінагрополітики України, УААН, адміністраціями регіонів);
 • комерційні (платні) дорадчі послуги - це послуги, які надаються за рахунок оплати підприємствами, об'єднаннями, фізичними особами.

Які послуги віднести до суспільно спрямованих дорадчих послуг, щорічно визначається державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності в межах видатків центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та місцевими програмами соціально-економічного розвитку.

Таким чином, на сьогодні чіткого розподілу, які послуги належать до соціально спрямованих і комерційних, законом або підзаконними актами не встановлено. Проте для орієнтування органів виконавчої влади, консалтингових формувань та користувачів дорадчих послуг нами на замовлення Міністерства аграрної політики розроблені рекомендації з надання дорадчих послуг, які можуть бути орієнтиром

Рекомендаціями передбачено, що соціальне спрямовані (загальні) послуги надаються сільськогосподарським виробникам і населенню з метою пропаганди державної аграрної політики, досягнень науково-технічного прогресу, розповсюдження загальнодоступної інформації ринкового і науково-технічного характеру, узагальнення передового досвіду.

До соціальне спрямованих (загальних) послуг належать:

1. Заходи з пропаганди державної аграрної політики, в т.ч. з питань земельних відносин, приватизації, економіки, оподаткування, кредитування тощо.
Здійснюються шляхом організації й проведення науково-практичних конференцій, семінарів, публічних лекцій, виступів по радіо, телебаченню, публікацій в періодичних виданнях, тощо.
 2. Заходи з пропаганди досягнень науково-технічного прогресу, в т.ч. сучасного менеджменту, нових технологій. економіки і організації сільськогосподарського виробництва, збуту сільськогосподарської продукції її споживання.  Здійснюються шляхом проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, днів поля, екскурсій тощо.
 3. Роботи з проведення виробничої перевірки і доопрацювання запропонованих до впровадження наукових розробок, експертної оцінки запропонованих до використання в аграрному виробництві нової техніки й технологій.  
 4. Збір і узагальнення інформації з передового досвіду вирощування сільськогосподарських культур, догляду за тваринами, організації виробництва, збуту продуктів харчування тощо, для їх подальшого використання органами державного і громадського управління та широкого розповсюдження серед сільськогосподарських товаровиробників і населення.  Здійснюється шляхом моніторингу за роботою підприємств і організацій сільського господарства, обробки результатів та складанням інформації про передовий досвід.
 5. Формування національних (регіональних) баз (банків) сільськогосподарської науково-технічної і ринкової інформації із забезпеченням широкого доступу до них. Здійснюється шляхом збору і систематизації ринкової і науково-технічної інформації з різних джерел: інформацій законодавчих органів, виконавчої влади, структур матеріально-технічного, фінансового обслуговування села, наукових установ, підприємств і об'єднань сільського господарства.
 6. Розповсюдження науково-технічної і ринкової інформації, передового досвіду. Здійснюється з використанням регіонального банку сільськогосподарської науково-технічної і ринкової інформації та організації днів інформації, інформаційних стендів у районних і обласних управліннях сільського господарства, спеціальних радіо і телепрограм, у виданнях інформаційних бюлетенів тощо.
 7. Збір статистичної (економічної) інформації. Здійснюється на замовлення органу державного управління (Мінагрополітики) шляхом проведення вибіркових обстежень, опитувань, роботи з бухгалтерськими документами, проведення вимірювань на контрольних ділянках тощо.
 8. Поточне консультування виробників сільськогосподарської продукції і населення.  Здійснюється шляхом надання консультацій в офісі, по телефону, з виїздом до виробників, з реєстрацією наданих консультацій у спеціальному журналі реєстрації.
 9. Виконання посередницьких функцій з надання науково-консультаційних послуг. Здійснюється у випадку, коли потрібна більш кваліфікована консультація виробнику. З цією метою використовуються бази даних регіональних і національних експертів-консультантів агронауки, підприємств матеріально-технічного, фінансово-кредитного або ринкового забезпечення тощо, використовуючи які, виробники зможуть одержати консультацію безпосередньо або через працівника консультаційної служби.
 10. Організація підприємств з обміну передовим досвідом, культурою землеробства і ведення домашнього господарства для жителів сільських місцевостей, особистих фермерських господарств тощо.  
 11. Підготовка рекомендацій з проведення сільськогосподарських робіт, прогнозів виробництва і збуту сільськогосподарської продукції тощо.  
 12. Участь у підготовці проектів і програм розвитку агропромислового виробництва регіонів.  
 13. Підготовка аналітичних збірників, доповідей на замовлення державних адміністрацій або органів управління агропромисловим виробництвом, агронаукою, агроосвітою.  
 14. Виготовлення відео -, радіо -, таблично-друкованої продукції на замовлення державних адміністрацій або органів управління агропромисловим виробництвом, агронаукою, агроосвітою  
 15. Проведення заходів із сільськогосподарської пропаганди на замовлення державних адміністрацій або органів управління агропромисловим виробництвом, агронаукою, агроосвітою.  
 16. Впровадження наукових розробок у базових господарствах і районах та інші роботи науково-консультаційного і інформаційного характеру з питань агровиробницгва на замовлення органів управління АПВ, агронауки, агроосвіти, які слугують всім без винятку виробникам і населенню сільських місцевостей.  


Комерційні дорадчі послуги

Дорадчі послуги, які не належать до соціально спрямованих дорадчих послуг, розглядаються як комерційні (платні) дорадчі послуги. Комерційні (платні) дорадчі послуги надаються суб'єктам підприємницької діяльності та фізичним особам за плату.

Оплата здійснюється на основі актів за виконані роботи згідно з укладеними угодами з юридичними особами або шляхом оплати готівкою через касу бухгалтерії, що обслуговує дорадчу службу або інформаційно-консультаційний Центр (далі Центр) за послуги, що надаються фізичним особам.

До платних послуг належать:
1
послуги, які належать до групи соціально спрямованих , і які надаються суб'єктам підприємницької діяльності або фізичним особам, які не працюють у сільськогосподарському виробництві і не проживають у сільській місцевості (пункти 1 - 16 див. вище)
 2  послуги, які належать до групи соціально спрямованих , і які надаються суб'єктам підприємницької діяльності або фізичним особам, які не працюють у сільськогосподарському виробництві і не проживають у сільській місцевості. (див. вище)
 3  підвищення кваліфікації без відриву від виробництва, здійснюються шляхом організації шкіл, курсів, інших освітніх заходів, що проводяться у визначені дні, вихідні дні, вечірні години, в зимовий період чи інші терміни, коли слухачі відносно вільні від основної роботи.

Слухачами освітніх шкіл (курсів) можуть бути спеціалісти сільськогосподарського виробництва, працівники особистих і фермерських господарств, громадяни, які займаються садівництвом, городництвом, мають "хобі" (квітникарство, розведення собак і т. ін.).
Проведенню освітніх заходів має передувати відповідна рекламна і організаційна робота, в т.ч. роботи з обладнання місць занять необхідними засобами навчання і відпочинку (в перервах між заняттями), комплектування груп слухачів, залучення експертів-консультантів до проведення занять, складання планів занять, підготовка методичних посібників і матеріалів та інша підготовча робота

Розробка рекомендацій з підвищення ефективності виробництва і технологій. З цією метою проводиться детальне обстеження організації виробництва у замовника вивчення факторів, які знижують його ефективність, розробка рекомендацій, а також організовується авторський нагляд за їх реалізацією.

Маркетингові дослідження збуту сільськогосподарської продукції з підготовкою рекомендацій по напрямах вкладення інвестицій, реструктуризації господарств, формування стратегії конкурентної переваги тощо. Для виконання цих робіт створюється творча група з необхідних експертів-консультантів.

Досліджується стан підприємства, досвід його роботи в тому чи іншому секторі ринку, характеристика товару, його якість, конкурентоспроможність, відповідність стандартам, матеріало- та енергоємність, ефективність виробництва, оцінка потенціалу внутрішнього та зовнішнього ринків даного продукту та їх прогнозованості, сегментації, експортних можливостей тощо.

За результатами дослідження готується звіт з рекомендаціями керівництву підприємства щодо варіантів стратегічних дій, напрямків реструктуризації, вкладення коштів.

стандартам, матеріало- та енергоємність, ефективність виробництва, оцінка потенціалу внутрішнього та зовнішнього ринків даного продукту та їх прогнозованості, сегментації, експортних можливостей тощо.

За результатами дослідження готується звіт з рекомендаціями керівництву підприємства щодо варіантів стратегічних дій, напрямків реструктуризації, вкладення коштів.

Складання бізнес-планів та інвестиційних проектів підприємств і об'єднань з питань їх фінансового оздоровлення, формування інтегрованих структур, впровадження нової техніки і технології, розвитку переробних, промислових та допоміжних виробництв, виробничої та заготівельно-збутової коопєращї тощо.

Спираючись на прийняте керівником господарства (об'єднання) рішення щодо напрямів стратегії розвитку, творча група експертів-консультантів опрацьовує спільно із спеціалістами підприємства бізнес-план, який містить розділи:

 • резюме,
 • дані про підприємство,
 • конкурентну характеристику товару,
 • маркетинговий аналіз та виробничу програму,
 • план інвестиційних вкладень,
 • оцінку ризику,
 • організаційно-правовий статус,
 • внутрішнє управління,
 • фінансовий план.

У випадку, коли для реалізації бізнес-плану необхідне залучення додаткових інвестицій у вигляді кредитів, то опрацьовується інвестиційний проект, який, крім бізнес-плану, містить кредитну заяву, інші документи з обгрунтуванням доцільності залучення кредиту згідно з діючими положеннями.

Складання перспективних планів (програм) розвитку сільської місцевості та регіонів по заявках сільських рад, районних та обласних держадміністрацій тощо, розробляється творчою групою із залученням експертів - консультантів з питань землеустрою, сільського будівництва, архітектури, водо - і електропостачання, екології, керівників чи спеціалістів зацікавлених підприємств тощо.

Перед складанням планів в обов'язковому порядку проводиться соціально-економічне обстеження територій, опитування (анкетування) жителів для урахування побажань щодо розвитку територій.

     Впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, догляду за тваринами, переробки продукції.

Виконуються шляхом закріплення за суб'єктом впровадження відповідних експертів-консультантів, які здійснюють авторський нагляд за реалізацією бізнес-плану та консультаційний супровід процесу впровадження на постійній основі.

     Безпосередня участь у виконанні наукоємних робіт з реалізації технологічного процесу.

У цьому випадку Центр бере на себе як консультаційне обслуговування і авторський нагляд за впровадженням технологій, так і виконання наукоємних операцій технологічного процесу (точний висів, внесення добрив, полив, аналізи, боротьба із шкідникам і хворобами, розбивка садів та інші наукоємні роботи), а також , при потребі, забезпечення технології необхідними ресурсами: насінням, засобами захисту рослин тощо.

     Виконання посередницьких функцій з метою знаходження інвесторів, співзасновників, покупців чи продавців, підрядників тощо.

Здійснюється у випадку, коли у виробників існує надлишок чи не вистачає фінансових ресурсів, або потрібне Їх ефективне використання, або з метою допомоги у купівлі ресурсів чи продажу продукції.

     Рекламні послуги.

Включають як допомогу в підготовці рекламних матеріалів для їх подання спеціалістам рекламних агентств, так і надання послуг з реклами товарів замовника шляхом організації Центром публікацій, розповсюдження рекламних матеріалів тощо.

     Надання юридичних послуг, послуг з ведення обліку, аудиту, грошової оцінки земель, планування оптимальної структури посівних площ, обороту стада, аналізу роботи і інших вартісних розрахунків поточної господарської діяльності.

Виконуються експертом-консультантом з використанням комп'ютерної техніки і інформаційно - дорадчих систем, які дозволяють обраховувати різні варіанти для підготовки доцільних управлінських рішень.

     Послуги з комп'ютеризації управлінської діяльності підприємств.

Виконується шляхом впровадження типових проектів автоматизації бухгалтерського обліку, планово - економічних розрахунків, АРМів планово-облікових працівників у господарствах, або шляхом централізованої обробки планово-облікової інформації господарств у комп'ютерному вузлі Центру.

     Послуги з ветеринарного, технічного обслуговування, виконання аналізів грунту, води, продуктів тощо.

Виконуються шляхом закріплення за господарствами відповідних експертів-консультантів або знаходженням організацій-виконавців цих робіт. Центри в цьому випадку виступають посередниками.

     Послуги по редагуванню, розмноженню, друкуванню матеріалів замовників.

У цьому випадку Центр на власній матеріально-технічній базі чи за рахунок власних спеціалістів виконує даний вид послуг для абонентів. Коли технічних можливостей не вистачає. Центр знаходить організацію - підрядника, яка здатна виконати замовлення,
     Інші послуги інформаційно-консультаційного характеру, які сприяють забезпеченню життєдіяльності сільськогосподарських виробників і сільського населення.

Програми інформаційно-консультаційного обслуговування

Програми інформаційно-консультаційної (дорадчої) служби є одним з основних інструментів державної політики і їм належить провідне місце у розвитку як конкретної місцевості, так і держави в цілому.

Вплив їх збільшується в періоди глобальних економічних змін, коли від того, наскільки громадянам країни зрозумілі і близькі цілі державної політики, може залежати доля самої держави.

Економічні завдання виконавчих органів влади мають бути спрямовані на підтримку і полегшення функціонування ринкової системи, включаючи створення і захист нормального конкурентного середовища всередині кожного регіону. У цьому разі необхідно дотримуватися стабільності розвитку економіки - у першу чергу, здійснюючи контроль за рівнем зайнятості й інфляції, породжуваних коливаннями економічної кон'юнктури, а також стимулюючи економічний ріст у регіоні.

Усе це передбачає створення суспільної атмосфери, що сприяє ефективному функціонуванню ринкової системи. Останнє особливо важливе для сільської місцевості, де суспільна думка формується роками, якщо не десятиліттями, і має консервативний характер.

  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.