27 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Дорадчі служби Мінагрополітики, Української академії аграрних наук, управлінь сільського господарства і продовольства обласних та районних державних адміністрацій

З ініціативи Президії Української академії аграрних наук та Мінагропрому України в 1998 році в кожній області і Автономній Республіці Крим у складі науково-дослідних установ, що входять до системи УААН, були створені центри наукового забезпечення АПВ з тим, щоб науково-консультаційні послуги та науково-технічна інформація стали більш доступними для суб’єктів підприємницької діяльності АПК і населення. Спільним наказом Мінагропрому і УААН затверджена мережа базових господарств регіональних центрів. Вона складається з 346 сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

Основні напрямки робіт регіональних центрів

    Основними напрямками робіт регіональних центрів є:

 • маркетинг і трансфер наукових розробок;
 • сприяння здійсненню реформ в АПК на основі розробки і реалізації схем, проектів, програм;
 • наукове супроводження інноваційних проектів, сучасних агротехнологій, новітніх розробок;
 • навчання фахівців, пропаганда досягнень НТП і передового досвіду (дні поля, аукціони, виставки, школи передового досвіду, курси підвищення кваліфікації, семінари та ін.);
 • інформаційне забезпечення з питань науково-технічної інформації, інноваційних та інвестиційних проектів.

    У 2002 році центрами наукового забезпечення АПВ було проведено 317 днів поля, 394 виставки, аукціони і ярмарки, 1268 конференцій, семінарів та нарад, 388 “круглих столів”, курсів та навчань у школах підвищення кваліфікації.

Характеристика служб, що створюються як структурні підрозділи галузевих органів управління

    Згідно з Концепцією становлення і розвитку мережі сільськогосподарських дорадчих служб в Україні, затвердженої спільним наказом Мінагрополітики, УААН та НАУ від 25 квітня 2001 року №114/36/165, організаційна структура національної системи дорадництва має три рівні: національний, регіональний та місцевий. Місцевий рівень національної системи дорадництва є базовим, всі інші рівні мають забезпечити його ефективну діяльність.

    Кожне із формувань, створене за даним принципом, при наявності визначених умов може мати ряд переваг перед іншими формами організації, а також може мати недоліки, часто, дуже істотні (табл.).

Таблиця
 Характеристики служб, що створюються як структурні підрозділи галузевих органів управління

Переваги
 Недоліки
 
 • Служба може впливати на формування політики держави в аграрному і соціальному секторах економіки (завдяки сполученню професійних, посадових і консультаційних обов'язків співробітників служб, що є одночасно співробітниками відповідних органів управління галуззю)
 • Формування має реальні знання про проблеми і перспективи розвитку регіону (району), тому що працює як частина державних органів
 • Формування може використовувати у своїй роботі вже існуючу і, як правило, досить потужну матеріально-технічну базу, а також кваліфікацію і досвід співробітників органів управління

 • Виконання чиновниками функцій консультантів часто наштовхується на певні перешкоди, що пов'язані, наприклад, із недовірою клієнтів до представника влади
 • Зв'язки адміністрації з іншими учасниками процесу консультаційного обслуговування сільських товаровиробників (фахівцями і вченими-консультантами в спеціальних галузях знань і т.п.) мають, як правило, вертикальний характер, тобто засновані на відносинах співпідпорядкованості;
 • Особиста участь формування в аграрній політиці може припускати дотримання формуванням інтересів держави, що суперечать інтересам товаровиробників

На національному та регіональному рівнях дорадчі формування національної системи дорадництва матимуть статус юридичних осіб, які будуть створювати свої представництва та філії на місцевому рівні.

Функції координації та методологічного забезпечення діяльності сільськогосподарських дорадчих служб покладаються на Мінагрополітики України.
 
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.