23 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Дорадники складають екзаменаційний іспит за білетами із семи питань, експерти-дорадники - за першими трьома питаннями в білетах.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ

Модуль 1

Теоретична підготовка з основ сільськогосподарського дорадництва

1. Сучасні вимоги до системи інформаційно-консультаційного забезпечення.

2. Характеристика системи і моделей дорадчих служб світу.

3. Становлення, розвиток і особливості сільськогосподарських служб в Україні.

4. Якими нормативними актами регламентується діяльність сільськогосподарської дорадчої служби в Україні.

5. Які послуги відносять до дорадчих?

6. Що таке соціально спрямовані дорадчі послуги?

7. Що ми розуміємо під кваліфікаційним свідоцтвом, сертифікатом сільськогосподарської дорадчої служби та реєстром дорадчих служб?

8. Яка діяльність називається дорадчою?

9. Поняття служби дорадника та експерта-дорадника.

10. Філософія дорадництва. Основні положення та їх суть.

11. Психологічні та етичні аспекти дорадчої діяльності.

12. Поняття парадигми. Назвіть парадигми минулого та сучасні парадигми суспільства.

13. Назвіть парадигми дорадництва. Охарактеризуйте власні парадигми та парадигми своїх клієнтів.

14. Головні характеристики парадигми.

15. Що є зміна в суспільстві. Запланова зміна.

16. Фактори, які спричиняють та забезпечують зміни.

17. Ролі агента зміни.

18. Стадії процесу сприйняття змін.

19. Типи сприйняття стратегії змін.

20. Необхідні складові процесу змін.

21. Повнота реалізації процесу змін.

22. Роль особистості і суспільства в процесі змін.

23. Попередження опору змінам.

24. Застосування теорії змін у практиці сільськогосподарського дорадництва.

25. Напрями діяльності дорадчої служби.

26. Співпраця дорадчої служби з органами державної влади і місцевого самоврядування.

27. Етапи розробки планів соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади.

28. Джерела фінансування заходів з реалізації програми соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади.

29. Необхідність і методика проведення аналізу програми соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади.

30. Запропонуйте можливі напрями розробки проектів розвитку місцевого самоврядування.

31. Категорії виробників сільськогосподарської продукції та їх особливості.

32. Особливості надання дорадчих послуг різним категоріям виробників.

33. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва.

34. Напрями надання дорадчих послуг для різних категорій виробників сільськогосподарської продукції.

35.Що таке комунальне підприємство. Хто приймає рішення про створення комунального підприємства. Формування матеріально-технічної бази комунального підприємства.

36. Для вирішення яких проблем створюють комунальні підприємства.

37. Передача об'єктів соціальної інфраструктури, що перебувають у комунальній власності, в оренду суб'єктам підприємницької діяльності.

38. Що таке кооператив. Види кооперативів.

39. Етапи створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Які функції (послуги), можуть виконувати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи).

40.Товариство з обмеженою відповідальністю і приватне підприємство як можливі суб'єкти управління об'єктами соціальної інфраструктури. їх переваги та недоліки.

41. Розвиток несільськогосподарського підприємництва як спосіб підвищення рівня зайнятості сільського населення.

42. Робота дорадчої служби з підготовки та реалізації програм розвитку сільського (зеленого) туризму.

43. навчальних закладах та територіальних громадах. Молодіжні клуби.

44. Переваги використання волонтерів у реалізації програм позитивного виховання молоді.

45. Кредитні спілки як інструмент мікрокредитування сільського населення та підприємницьких структур.

46. Агроторгові доми та маркетингові групи з реалізації сільськогосподарської продукції та постачання матеріально-технічнихресурсів як важливі інструменти розвитку ринкової інфраструктури в сільській місцевості.

47.Організаційні форми створення і функціонування дорадчих служб.

48. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» про статус дорадника та експерта-дорадника.

49.Суб'єкт и дорадчої діяльності. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» про права та обов'язки суб'єктів дорадчої діяльності.

50. Загальне поняття про офісне діловодство. Номенклатура справ дорадника та експерта-дорадника.

51. Планування роботи дорадчої служби. Мета створення та діяльності дорадчих коштів.

52. Дорадчі комітети у діяльності служби, їх склад та функції.

53. Поняття про дорадчий комітет, принципи формування дорадчих комітетів.

54. Види дорадчих комітетів та їх призначення.

55. Основні принципи раціональної організації роботи дорадчих комітетів.

56. Обов'язкові елементи діяльності дорадчих комітетів.

57. Побудова партнерських відносин через роботу дорадчих комітетів.

58. Організація засідань дорадчих комітетів та їх проведення.

59. Наукові дорадчі комітети, їх функції, склад, організації роботи.

60. Ситуаційний аналіз, його сутність та складові.

61. Мета ситуаційного аналізу.

62. Фази моделі ситуаційного аналізу.

63. Методи і джерела збору даних для ситуаційного аналізу.

64. Місце і призначення ситуаційного аналізу в процесі розробки освітньої програми.

65. Моніторинг ефективності реалізації дорадчих послуг.

66. Навчання дорослих. Визначення понять «дорослий» та «навчання дорослих».

67. Поняття про андрагогіку.

68. Вчитель дорослих і вимоги, які ставляться до нього.

69. Функції та типи вчителів дорослих.

70. Місія вчителя дорослих.

71. Андрагогічна модель процесу навчання дорослих.

72. Дорадництво як метод навчання дорослих.

73. Суть і завдання формальної освіти.

74. Методи освітньої діяльності в системі сільськогосподарського дорадництва.

75. Засоби спілкування зі сільськогосподарськими товаровиробниками.

76. Завдання навчальних заходів.

77. Класифікація навчальних методів дорадництва.

78. Індивідуальні методи, їх характеристика, переваги, недоліки.

79. Характеристика, переваги та недоліки групових методів.

80. Характеристика, переваги та недоліки масових методів.

81. Поняття про формальну і неформальну освіту.

82. Види неформальної освіти та їх роль у системі дорадництва.

83. Інтерактивні методи навчання. Обговорення, дискусії, вивченнявипадку, рольова гра.

84. Організація та використання фокусних груп.

85. Виставки та їх роль у процесі навчання.

86. Класифікація методів інформаційно-консультаційної діяльності.

87. Процес консультування: основні етапи та їх сутність.

88. Переваги засобів масової інформації під час застосування масових методів.

89. Вимоги до інформації під час використання масових методів.

90. Групові методи інформаційно-консультаційної діяльності.

91. Поняття, цілі та значення індивідуальних методів роботи дорадчої служби.

92. Переваги та недоліки індивідуальних методів.

93. Оцінювання ефективності консультування.

94. Суть різних угод про надання консультативних послуг.

95. Основні принципи планування, розробки та виконання освітніх програм.

96. Мета освітніх програм та її формування в процесі складання програм.

97. Методи і форми планування освітніх заходів.

98. Модель процесу складання освітньої програми.

99. Завдання робочих програм та їх визначення.

100. Роль планування в роботі дорадника. Етапи планування освітніх програм.

101. Виконання освітніх заходів. Підготовка навчальної бази: ілюстративний матеріал, місце, ризики, розклад.

102. Схема оцінювання програми.

103. Роль дорадника, експерта-дорадника, дорадчого комітету у плануванні освітніх заходів.

104. Роль науки в роботі дорадчої служби. Впровадження результатів наукових досліджень у виробництво.

105. Поняття про демонстрації. Організація демонстрацій.

106. Планування та вибір місця для проведення демонстрацій.

107. Підготовка і проведення демонстрацій.

108. Спостереження за проведенням демонстрації.

109. Підсумок демонстрації.

110. Проведення Дня поля (ферми).

111. Оцінювання і узагальнення результатів демонстрації.

112. Доведення наукової інформації до споживача.

113. Роль дорадника, експерта-дорадника і виробника в організації демонстрації.

114. Розробка бізнес-плану роботи дорадчої служби. Методика, структура і форма.

115. Види дорадчих послуг та визначення їх ціни.

116. Фінансування дорадчої діяльності: джерела, умови тощо.

 

Модуль 2

Використавня сучасних інфоріиаційно-комунікаційних технологій у дорадництві

 

1. Безконтактні та контактні способи передачі інформації: їх переваги та недоліки.

2. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх суть.

3. Програма Word: суть та використання.

4. Програма Роwеr Роіnt;: суть та використання

5. Програма Ехсеіl: суть та використання.

6. Програма АсrоbаtRеаdеr: суть та використання.

7. Програма Internеt Ехрlоrеr: суть та використання.

8. Програма ОutlооksEхрrеss: суть та використання.

9. Використання інтернет-технологій у дорадчій діяльності.

10. Використання дистанційного навчання в дорадчій діяльності.

11. Офісна техніка: призначення та використання.

12. Бази даних: їх створення та використання (Агроексперт).

13. Використання нестандартних програмних продуктів (електронних підручників, довідників, розрахункових програм) продуктів у дорадчій діяльності: види, характеристика та використання.

14. Загальноукраїнські навчальні та інформаційні Wеb-портали: їх зміст та використання.

15. Переваги та недоліки інформаційно-комунікаційних технологій.

 Модуль 3

Юридична підготовка


 1. Конституційні права громадян України щодо заняття підприємницькою діяльністю.

2. Норми Конституції України є нормами прямої дії, їх поняття і сутність.

3. Поняття місцевого самоврядування в Україні.

4. Законодавство України про територіальні громади населених пунктів України, їх сутність.

5. Поняття представницьких органів місцевого самоврядування.

6. Поняття права комунальної власності, його роль у становленні і розвитку сільських населених пунктів.

7. Сільськогосподарські підприємства та їх види.

8. Поняття власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення, його права і обов'язки.

9. Поняття користувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення, його права і обов'язки.

10. Порядок створення фермерського господарства.

11. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

12. Порядок набуття прав власника земельної ділянки.

13. Порядок набуття прав користувача земельної ділянки.

14. Підстави і порядок примусового вилучення земельної ділянки з користування.

15. Підстави і порядок примусового вилучення земельної ділянки з власності.

16. Підстави і порядок укладання договору оренди землі.

17. Підстави і порядок відчуження рухомого і нерухомого майна.

18. Поняття земельного сервітуту.

19. Підстави і порядок укладання господарських договорів (поставки, підряду, оренди тощо).

20. Поняття спадщини, порядок прийняття спадщини за законом і за заповітом.

21. Поняття трудового договору, його види.

22. Порядок розгляду звернень (заяв, скарг тощо) громадян.

23. Поняття колективного договору, порядок його укладання.

24. Поняття договору позики, порядок його укладання.

25. Підстави і порядок розірвання трудового договору.

26. Основні положення Закону України «Про фермерське господарство».

27. Основні положення Закону України «Про особисте селянське господарство».

28. Основні положення Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».

29. Основні положення Закону України «Про кооперацію».

30. Основні положення Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

31. Основні положення Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

32. Основні положення Закону України «Про об'єднання громадян».

33. Основні положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб тафізичних осіб-підприємців».

34. Основні положення Кодексу законів про працю України.

 

Модуль 4

 Економічна підготовка

 

1. Які умови формування ринку в Україні?

2. Дайте стислий аналіз структури ринку.

3. Які існують основні типи ринків?

4. Що таке інфраструктура ринку?

5. Що спільного і відмінного в моделях соціально орієнтованої та змішаної економіки?

6. Назвіть ознаки адміністративно-командної системи.

7. Розкрийте сутність закону прискореного розвитку економічних систем.

8. У чому полягає зміст законів пропозиції, а також попиту і пропозиції?

9. Які основні чинники впливають на попит та цінову еластичність попиту?

10. Розкрийте механізм формування ринкової вартості та ринкової ціни.

11. Які ви знаєте основні типи власності?

12. Що таке підприємство?

13. Охарактеризуйте основні види підприємств.

14. Назвіть переваги і недоліки дрібних підприємств порівняно з великими.

15. Які існують організаційно-правові форми підприємств?

16. Охарактеризуйте основні функції та принципи управління підприємством.

17. Назвіть основні вимоги до управління підприємствами менеджера.

18. Які методи використовують західні фірми, щоб активізувати діяльність окремої лю­дини у виробництві?

19. У чому полягає сутність маркетингу, які його основні функції?

20. Що таке інтегрований маркетинг?

21. Що означає стратегічний маркетинг?

22. Назвіть основні принципи маркетингу.

23. Яка відмінність між інвестиціями і капіталовкладеннями?

24. Які основні джерела інвестування та форми інвестицій?

25. Які основні фактори впливу на ефективність інвестицій?

26. Чим зумовлені основні особливості розвитку сільського господарства?

27. Чому кількість фермерських господарств у розвинутих країнах світу постійно скорочується?

28. Які форми власності у сільському господарстві найефективніші? Чому?

29. Назвіть причини глибокої економічної кризи в Україні та її основні ознаки?

30. Які основні функції виконують державні та місцеві бюджети?

31. Охарактеризуйте структуру податків.

32. У чому полягає сутність міжнародного поділу праці, в яких формах він розвивається?

33. Класифікація основних та оборотних засобів, способи їх оцінювання та ефективність використання.

34. Поняття витрат виробництва та собівартості продукції.

35. Зміст та функції системи бухгалтерського обліку.

36. Спрощена система бухгалтерського обліку в фермерських господарствах.

37. Сутність бізнес-планування, мета його розробки. Основні розділи бізнес-планування.

38. Послідовність розробки бізнес-планів аграрних підприємств.

39. Особливості розробки бізнес-плану для обґрунтування потреби в фінансовій позиці.

 

  Модуль 5

Екологічна та природоохоронна підготовка


1. Обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони навколишнього середовища.

2. Предмет, методи та об'єкти вивчення в екології. Основні екологічні поняття.

3. Принципи виробництва екологічно чистої продукції в сільському господарстві.

4. Біодинамічна система землеробства.

5. Біологічна система землеробства.

6. Інтегрована система захисту рослин.

7. Екологічні основи вирощування сільськогосподарських тварин.

8. Екологічні основи вирощування продукції тваринництва.

9. Екологічна експертиза об'єктів екологічного контролю.

10. Екологічна сертифікація в Україні та в Європейських країнах.

11. Протиріччя між економічними та екологічними інтересами суспільства, Міжнародні угоди та законодавчі акти в галузі екології.

  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.