23 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО

Положення про кваліфікаційне свідоцтво, його форму та порядок видачі, зупинення дії або анулювання  затверджує центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.

Фізичні особи, які пройшли навчання за програмою базової підготовки і успішно склали кваліфікаційний іспит, отримують кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника чи експерта-дорадника.

Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника (далі кваліфікаційне свідоцтво) – документ, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника за програмою базової підготовки для самостійного здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності.

За своєю правовою природою кваліфікаційне свідоцтво – це документ, який:

- видається фізичній особі;

- видається відповідно до вимог законодавства;

- засвідчує компетентність суб’єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності – сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника – у сфері здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності;

- надає право сільськогосподарському дораднику, сільськогосподарському експерту-дораднику самостійно здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність після їх внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників чи сільськогосподарських експертів-дорадників.

Термін дії кваліфікаційного свідоцтва 5 років від дня його видачі або від останнього підвищення кваліфікації сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника.

Періодичність підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років.

На зворотному боці  кваліфікаційного свідоцтва зазначаються відмітки про підвищення кваліфікації сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника.

Бланки кваліфікаційних свідоцтв є документами суворої звітності.

ПОРЯДОК ВИДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СВІДОЦТВ

На підставі відомості про складання кваліфікаційного іспиту голова кваліфікаційної комісії видає кваліфікаційне свідоцтво встановленого зразка сільськогосподарського  дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника, про що складається відповідний акт.

За результатами складання кваліфікаційних іспитів регіональний координатор протягом п’яти робочих днів подає акт про видачу кваліфікаційних свідоцтв до Міністерства­ аграрної політики України (оригінал).

Термін дії кваліфікаційного свідоцтва 5 років від дня його видачі або від остан­нього підвищення кваліфікації сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського­
експерта-дорадника.

Періодичність підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років.

Згідно із статтею 10 Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників здійснюється саморегулівною організацією за напрямами, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві, на умовах укладеного контракту про оплату навчання.

На зворотному боці свідоцтва зазначаються відмітки про підвищення кваліфікації сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника.

Бланки кваліфікаційних свідоцтв є документами суворої звітності і мають обліковий порядковий номер, розміщений­ у нижній частині аркуша.

У разі втрати або пошкодження кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського  дорадника регіональною кваліфікаційною комісією за письмовою заявою дорадника і копією оголошення в засобах масової інформації про його недійсність та на підставі відповідної відомості, протягом одного місяця видається дублікат кваліфікаційного свідоцтва.

ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ДІЇ ТА/АБО АНУЛЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СВІДОЦТВА

Порядок зупинення дії та/або анулювання кваліфікаційного свідоцтва здійсню­ється за рішенням апеляційної комісії на основі розгляду поданих скарг та заяв громадян або суб'єктів господарювання, що пов'язані з результатами діяльності дорадників, які мають кваліфікаційне свідоцтво та на професійній основі надають дорадчі послуги. Підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва можуть бути:

- непроходження сільськогосподарським дорадником чи експертом-дорадником підвищення кваліфікації;

- некваліфіковані дії сільськогосподарського дорадника чи експерта-дорадника з питань його компетенції.

Підставою для анулювання кваліфікаційного свідоцтва можуть бути:

- навмисні дії сільськогосподарського дорадника чи експерта-дорадника направлені на погіршення стану господарства;

- надання господарству завчасно недостовірної інформації з питань діяльності сільсько­господарського дорадника чи експерта-дорадника;

- упереджене відношення сільськогосподарського дорадника чи експерта-дорадника до господарства з приводу надання дорадчих послуг.
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.