23 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Кваліфікаційна характеристика

Код КП 2213.2

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ДОРАДНИК

 

Сільськогосподарський дорадник – фізична особа, яка на професійній основі проводить дорадчу діяльність, склала кваліфікаційний іспит та одержала кваліфікаційне свідоцтво і внесена до Реєстру сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВЯЗКИ.Організовує роботу з підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства керівників і працівників особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та господарювання в умовах ринкової економіки, а також сільського населення. Надає їм дорадчі послуги з питань економіки, технологій, управління, врегулювання відносин власності на землю і майно, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо. Консультує органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного розвитку, застосування відповідних законодавчих та нормативно-правових актів. Поширює та сприяє впровадженню у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки та надає поради (консультації) щодо їх впровадження у виробництво. Сприяє: організації мережі збуту сільськогосподарської продукції шляхом надання дорадчих послуг зі створення сільських агромагазинів, сільськогосподарських кооперативів, кредитних спілок, агроторгових домів; розвитку несільськогосподарського підприємництва в сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення; розробці та реалізації молодіжних програм на селі тощо. Поширює інформацію про ціни і кон’юнктуру ринків, переваги та загрози їх розширення (при вступі України до міжнародних організацій і регіональних угруповань). Досліджує соціально-економічні проблеми сільської місцевості та розробляє варіанти їх розв’язання. Організовує демонстраційні покази форм і методів роботи та проводить навчальні заходи для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості: семінари, демонстрації, Дні поля (ферми) тощо. Готує презентації, інформаційні листи, рекомендації, письмові запити з питань своєї діяльності. Складає перспективні та поточні плани і програми роботи. Розраховує вартість дорадчих послуг. Проводить анкетування та визначає потреби клієнтів у дорадчих послугах.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавчі акти, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність  підприємств сільського господарства; основи законодавства про виробничі об’єднання громадян та кооперативи; основи андрагогіки; методологію роботи з окремими людьми, групами громадян та громадськими організаціями; методологію організації навчальних заходів: консультацій, семінарів, демонстрацій, Днів поля (ферми) тощо; основи економічної політики сільськогосподарського виробництва; ситуативний аналіз та конфліктологію, особливості  роботи дорадчих служб у провідних країнах світу, роль освіти та суть теорії змін, філософські  та етичні аспекти дорадчої діяльності; основи екології; основи комплексного розвитку сільської місцевості та розвитку територіальних громад; основи роботи з інформаційно-комунікаційними системами, етику ділового спілкування.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність кваліфікаційного свідоцтва встановленого зразка сільськогосподарського дорадника. Підвищення кваліфікації один раз на 5 років. Стаж роботи в аграрному секторі економіки – не менше 3-х років.

  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.